Koepelcertificering via CO-Keur wel mogelijk

Geplaatst op 21 februari 2023 door Redactie

Techniek Nederland is ontstemd dat de Raad voor Accreditatie en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) nog niet akkoord zijn gegaan met de mogelijkheid van koepelcertificering via CO-Keur. Hiermee dreigen honderden zzp’ers en kleine bedrijven zich niet op tijd te kunnen certificeren voor de Koolmonoxidewet die vanaf 1 april volledig in werking treedt. Dat vindt Techniek Nederland onacceptabel. Uit juridisch advies dat de brancheorganisatie heeft ingewonnen blijkt dat koepelcertificering met CO-Keur wel degelijk mogelijk zou zijn. Om de kwestie op te lossen vindt zo snel mogelijk spoedoverleg plaats met alle betrokken partijen.

Hoog veiligheidsniveau

Techniek Nederland ziet geen enkele reden waarom goedkeuring van CO-Keur nog niet wordt verleend. Koepelcertificering zoals CO-Keur is een vorm van certificering die zich al jaren heeft bewezen, onder meer bij energieadviseurs die energielabels verstrekken. CO-Keur levert daarnaast een minstens zo hoog veiligheidsniveau op als rechtstreekse certificering; de controle op uitgevoerde werkzaamheden is zelfs strenger.

Koepelcertificering uitstekende optie

De installateurskoepel heeft inmiddels juridisch advies ingewonnen. Hieruit blijkt dat koepelcertificering via CO-Keur wel degelijk mogelijk is. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft steeds op het standpunt gestaan dat koepelcertificering voor zzp’ers en mkb’ers een uitstekende optie is mits een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt gewaarborgd.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: "Wij zetten alles op alles om zo snel mogelijk goedkeuring te krijgen voor CO-Keur. Wij gaan er daarbij nog altijd vanuit dat we in constructief overleg met alle betrokken partijen tot een oplossing kunnen komen. In het uiterste geval overwegen wij een juridische procedure. Wij laten onze leden die rekenen op certificering via CO-Keur niet in de kou staan."

Koolmonoxidewet

De Koolmonoxidewet die op 1 april in werking treedt volgt op aanbevelingen in het rapport ‘Koolmonoxide Onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (november 2015). Uit dit rapport blijkt dat een groot deel van de ongevallen met koolmonoxide wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten van handelen door installateurs. Ook blijkt uit dit rapport dat bestaande certificaten en erkenningen te weinig garantie bieden voor professionele aanleg en veilig onderhoud van installaties. Het wettelijk stelsel geeft bovendien invulling aan het advies van de Gezondheidsraad (juli 2019) over de gevaren van blootstelling aan lage concentraties koolmonoxide.

Stappenplan

Techniek Nederland helpt leden om te voldoen aan de eisen van de Koolmonoxidewet. In een praktisch stappenplan staat exact wat een bedrijf moet doen om vanaf 1 april het logo CO-Vrij te mogen voeren.


Reacties

Marco

8 april 2023 om 07.04 uur

Je moet vooral lid zijn van TechniekNederland want dan ben je geweldig! Alsof een nivo 3 geschoolde ZZP'er minder goed werk levert dan een nivo 4 geschoolde ZZP'er. Want als je geen nivo 4 opleiding hebt kun je je niet aansluiten bij TechniekNederland of InstallQ. Ik vraag me oprecht af wat het probleem is voor de certificering van CO-keur? Als zij volgens de geldende regels een bedrijfscertificering halen en mij als ZZP'er die dan zijn eigen opleiding en goedgekeurde meetapperatuur betaalt onder hun certificering mijn werkzaamheden laten uitvoeren. Die ik moet registeren middels een checklist die voortkomt uit een kwaliteitshandboek, dat tijdens de bedrijfscertificering aangeleverd word. Dan vraag ik me af wat het probleem is. Want CO-KEUR moet toch aan dezelfde eisen voldoen als elke ander bedrijf? Het enige verschil is dat ik niet in dienst ben van CO-KEUR. Maar doe ik daarom op eens anders mijn werk als dat ik voor een baas werk die mijn opeiding betaalt en zorgt dat ik goedgekeurde meetapperatuur heb?? Naar mijn idee draait het ook hier vooral weer om het geld, want als 1000 ZZP'er zich aansluiten bij CO-KEUR dan vangen de certificerende clubjes dus alleen van CO-KEUR de jaarlijkse audit kosten ipv 1000x de audit kosten van die ZZP'ers.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement