Kleintje Legionellapreventie aangepast aan wetgeving

Geplaatst op 16 juli 2021 door Redactie

ISSO-kleintje Legionellapreventie is aangepast aan actuele wetgeving voor legionellapreventie in leidingwater (zoals het Drinkwaterbesluit en de NEN 1006). Ook is de kennis geharmoniseerd met die uit ISSO-publicatie 55.1 ‘Legionellapreventie in leidingwater’ (2019) en BRL 6010 “Legionellarisicoanalyses en beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties” (2018). Daarnaast is de kennis in overeenstemming gebracht met ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwaterinstallaties in woningen’ (2020) en ISSO-publicatie 55.4 ‘Alternatieve technieken voor legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties’ (2014).

Met Kleintje Legionellapreventie hebben professionals alle kennis die nodig is op de werkvloer, zoals:

• Legionellaveilige aanleg-, uitbreidings- en herstelwerkzaamheden;
• Uitvoering van technische beheersmaatregelen en onderhoud;
• Schouwen en in kaart brengen van (delen van) de installatie voor een risico-inventarisatie;
• Actuele wettelijke voorschriften en technische richtlijnen m.b.t. legionellapreventie.

Opvolgen in de praktijk

Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moeten alle betrokkenen het installatieontwerp begrijpen en ook de risicoanalyse en het beheersplan van de legionella-preventieadviseur kunnen hanteren. Want alle ontwikkelde richtlijnen voor legionellapreventie mogen er nog zo goed uitzien, men bereikt er weinig mee als deze niet in de praktijk worden opgevolgd.

Het Kleintje Legionellapreventie is beschikbaar via ISSO Open.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement