Kiwa introduceert Integrale Veiligheidsscan Vastgoed

Geplaatst op 08 mei 2018 door Redactie

Kiwa is al jaren een grote speler als het gaat om het inspecteren en certificeren van gebouwgebonden veiligheidsrisico’s. Vanuit verschillende bedrijfsonderdelen houdt Kiwa zich onder meer bezig met brandveiligheid, de veiligheid van bouwconstructies en technische installaties en legionella- en asbestonderzoek. Al deze disciplines worden nu gebundeld in één dienst: de Integrale Veiligheidsscan Vastgoed.

Een veilig gebouw betekent een goede en gezonde Ieef- en werkomgeving voor gebruikers. Omdat dit essentieel is voor een rendabele en duurzame exploitatie is het belangrijk dat vastgoedeigenaren en -beheerders weten of ze ‘in control’ zijn en of hun gebouw voldoet aan de basisvoorwaarden en de wettelijke eisen. Niet minder belangrijk is dat ze dit vervolgens ook laten zien aan huurders, gebruikers en andere stakeholders. Dat kan met de Integrale Veiligheidsscan Vastgoed van Kiwa.

Specialistische inspecties

De Integrale Veiligheidsscan Vastgoed bestaat uit een serie specialistische inspecties, waaruit de gebouweigenaar - afhankelijk van zijn behoefte aan inzicht in de bouw- en installatietechnische staat van het gebouw – vrij kan kiezen. Denk daarbij aan inspecties naar de brandveiligheid, bouwkundige constructie, elektrische en gasinstallatie, drinkwaterinstallatie en onderzoek naar aanwezigheid van asbest en ondergrondse tanks. Ook zaken als bliksembeveiliging, de doorvalveiligheid van glas en de veiligheid van aanwezige liften komen in de scan aan de orde. Alle inspecties worden in beginsel binnen één werkdag uitgevoerd om de overlast voor de gebruikers van het gebouw zoveel mogelijk te beperken.

Nulmeting

Kiwa’s Integrale Veiligheidsscan Vastgoed is een nulmeting waarop vastgoedeigenaren en -beheerders vervolgens hun langjarige onderhoud- en beheerplanning kunnen baseren. Voor elk van de gesignaleerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s wordt in de scan aangegeven wat daarvan de urgentie en de impact is. Ook wordt een kostenindicatie gegeven voor het beperken, dan wel wegnemen van het betreffende risico. Op deze manier helpt de Integrale Veiligheidsscan Vastgoed gebouweigenaren en -beheerders een prioritering aan te brengen in de aanpak van de risico’s.

Digitaal gebouwdossier

De uitgevoerde inspecties leiden tot een samenvattende rapportage voor het betreffende gebouw, waarin de aangetroffen veiligheids-en gezondheidsrisico’s nader zijn aangeduid, inclusief urgentie, impact en kosten. De gebouweigenaar ontvangt ook de deelrapportages van de afzonderlijke inspecties. Daarnaast legt Kiwa voor het pand een afzonderlijk digitaal gebouwdossier aan dat door de eigenaar te allen tijde geraadpleegd kan worden. Hierin kan hij terecht voor relevante gebouwgebonden informatie, bijvoorbeeld vergunningen, certificaten en inspectierapporten.

Meer info: www.kiwa.nl, www.kiwatechnology.nl, technology@kiwa.nl

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement