Kiwa breidt dienstverlening uit rondom testen en certificeringen van warmtepompen

Geplaatst op 21 december 2022 door Redactie

Nederlandse huiseigenaren moeten vanaf 2026 kiezen voor een (hybride) warmtepomp of een ander duurzaam alternatief. Dit betekent dat de toch al niet geringe vraag naar hybride en volledig elektrische warmtepompen de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Kiwa anticipeert hierop, door labcapaciteit te verdubbelen en aanvullende services te bieden rondom het testen en certificeren van warmtepompen.

In Kiwa’s warmtepomplab kunnen producenten van warmtepompen en gerelateerde componenten en systemen terecht voor tal van performance- en veiligheidstests. Zo is Kiwa door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor relevante normen rondom onder meer EMC, elektrische veiligheid en performance. Dat laatste kan in het lab worden getest onder verschillende omstandigheden. Als de resultaten voldoen, kan dit leiden tot een kwaliteitsverklaring waarin wordt bevestigd dat het product een bepaalde prestatie heeft op basis van de NTA 8800. Die verklaring kan worden gebruikt voor registratie bij Bureau CRG, waar de gecontroleerde kwaliteits- en/of gelijkwaardigheidsverklaringen worden geregistreerd van producten of systemen die in de bouw- en installatiesector worden toepast.

Vibratietests

Doordat brandbare koudemiddelen als propaan (R290) steeds vaker worden toegepast in warmtepompen, worden de veiligheidsaspecten op dit vlak steeds belangrijker en complexer. De norm IEC 60335-2-40 gaat daarom specifiek in op de trillingsaspecten van warmtepompen. Kiwa heeft geïnvesteerd om ook deze aspecten conform de nieuwste testmethodes te kunnen valideren.

Cyberveiligheid

Internetcriminaliteit is iets waar niet veel mensen direct aan zullen denken als het om warmtepompen gaat. Toch is cyberveiligheid wel degelijk iets waar ook producten van warmtepompen zich druk om maken. Steeds meer huishoudelijke apparatuur, óók warmtepompen, maken immers via onder meer wifi contact met smartphone-apps of draadloze bedieningsunits. Dat biedt veel gebruiksgemak, maar brengt ook risico’s met zich mee. Als de wifi-verbinding van een apparaat of de wifi-verbinding zélf onvoldoende is beveiligd, kunnen kwaadwillenden zich toegang verschaffen tot een apparaat of wifi-netwerk. Met mogelijk ernstige gevolgen.

Nieuwe wetgeving

Vanaf augustus 2024 gelden daarom aanvullende bepalingen in de Radio Equipment Directive (RED), de Europese wetgeving voor consumentenproducten met een wifi-, bluetooth- of andere draadloze zender die een apparaat direct of indirect verbindt met het internet. Standaarden voor conformiteitsbeoordelingen moeten nog worden geharmoniseerd, maar fabrikanten kunnen nu al de conformiteit van hun producten aantonen door deze te laten beoordelen door onafhankelijke test-, inspectie- en certificeringsinstanties en daarna de rapportages aan te bieden bij een zogenaamde Notified Body voor de RED. Een product kan door middel van de standaarden ETSI EN 303 645 of IEC 62443-4-2 aan de nieuwe RED-wetgeving voldoen. Kiwa beschikt over hoogwaardige expertise op het gebied van cybersecurity, zodat IoT-consumentproducten effectief en efficiënt kunnen worden getest en fabrikanten conformiteit aan de gewijzigde RED kunnen aantonen.

Meer info

Kijk hier voor meer informatie over Kiwa’s services rondom het testen en certificeren van warmtepompen.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement