KIEN Innovatiemeesters houdt bijeenkomst rondom Sociale Innovatie

Geplaatst op 04 december 2017 door Redactie

Het jaar 2050 waarin Nederland volledig energieneutraal moet zijn staat eerder voor de deur dan dat we denken.

Daarom organiseerde KIEN Innovatiemeesters, het knooppunt voor Innovatie in de Elektrotechniek in Nederland, onlangs het evenement KIEN Innovatiemeesters Inspireert in Woerden. Het gehele evenement stond in het teken van Sociale Innovatie; hoe kunnen we slim lokaal samenwerken aan energievraagstukken?

Jan Rotmans: “De energietransitie is de belangrijkste opgave waar Nederland voor staat”

In 2050 moeten alle Nederlandse huishoudens van aardgas overgestapt zijn op andere duurzame energiebronnen. Tijdens het evenement riep hoogleraar Jan Rotmans in zijn videoboodschap aanwezigen op om mee te doen. “We moeten zeven miljoen bestaande woningen los maken van gas. Dat betekent 1000 woningen per dag. We hebben daarvoor sterke coalities nodig om te komen tot het verduurzamen van Nederlandse huishoudens en bedrijven in de elektrotechniek hebben hier een belangrijke taak in”, aldus hoogleraar Jan Rotmans.

Unieke samenwerking voor een duurzame samenleving

KIEN Innovatiemeesters werkt mee aan deze gedeelde ambitie en zorgt voor kennis van de markt, het verbinden van de juiste partijen en professionele procesbegeleiding. “Voor elke technologische vernieuwing is sociale vernieuwing vereist en dus ook bij de energietransitie. Vandaar dat we met dit evenement de techniek met sociale innovatie verbinden,” aldus Mark van den Broek, projectmanager Sociale Innovatie KIEN Innovatiemeesters. Naast Mark van den Broek deelden vijf sprekers hun praktijkvoorbeelden en tips om duurzaamheid middels Sociale Innovatie te laten versnellen en slagen. Conclusie: burgers zijn hierin de belangrijkste schakel, maar zijn moeilijk in beweging te brengen om hun woning te verduurzamen. Annemarie Costeris van NVDE pleit daarom voor een andere benadering van duurzaamheid, namelijk: warmte als een service. Bovendien presenteerden twee sprekers de nieuwste technieken, namelijk de hybride warmtepomp en de nog in concept zijnde energiepaal.

Kick-off Themabijeenkomsten

Voorafgaand aan het hoofdevenement vond de kick-off van drie themasessies plaats, namelijk: Cybersecurity in de beveiligingsbranche, Frisse Scholen en de Kennisvragenbank. In de bijeenkomst Cybersecurity werden de do’s en dont’s betreft het veilig stellen van data in de beveiligingsbranche besproken door drie experts. In de bijeenkomst Frisse Scholen is door de deelnemers de ambitie neergelegd om binnen één jaar een pilot in een basisschool te laten draaien met data via licht. Tenslotte droeg topvoetbalscheidsrechter Bas Nijhuis zijn visie uit bij de Kennisvragenbank: innoveren is topsport, vorm een sterk team en stel vragen zodat je de kennis krijgt om te kunnen innoveren. De volgende stappen in innovatie en kennisontwikkeling van de thema’s vinden de komende maanden plaats in concrete innovatietafels.

Meer kennisevents

Op 8 maart 2018 vindt het Congres Sociale Innovatie Nederland plaats dat samen met UNETO-VNI en Jan Rotmans wordt opgezet. Daarna vindt op 28 maart 2018 het Congres Gelijkspanning plaats. Kijk voor actuele informatie hierover: www.kieninnovatiemeesters.nl

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement