ISSO-kleintje Hybride Warmtepompen geüpdatet

Geplaatst op 19 januari 2024 door Redactie

De komende jaren neemt de vraag naar hybride warmtepompen snel toe, zo is de verwachting. Dit komt mede door de aangescherpte eisen die de overheid vanaf 2026 wil doorvoeren. Daardoor wordt het in de praktijk bij ketelvervanging vaak onvermijdelijk om een warmtepomp naast de cv-ketel te installeren. Wie zo’n hybride warmtepompsysteem wil realiseren, heeft dan veel steun aan de actuele kennis in ISSO-kleintje Hybride warmtepompen in woningen.

Het ISSO-kleintje ‘Hybride warmtepompen in woningen’ biedt de professional alle benodigde informatie voor het selecteren, het ontwerpen, de uitvoering, de oplevering en het beheer van een (individuele) elektrische warmtepomp. Daarbij gaat in hoofdzaak om warmtepompsystemen met lucht als energiebron. Deze hybride lucht/water-warmtepompen zijn in ieder geval geschikt voor het verwarmen van een woning. In veel gevallen leveren ze ook (een bijdrage aan) warm tapwater en soms ook koeling. De eerste versie van deze uitgave verscheen in 2021.

Vooral in bestaande woningen

Hybride warmtepompsystemen worden hoofdzakelijk toegepast in bestaande woningen met een lage- en middentemperatuurafgiftesysteem. Soms gebeurt dit ook in de combinatie met verwarming op hogere temperaturen. In dat geval is de combinatie met een cv-toestel noodzakelijk; dat toestel neemt dan de piekvraag en de hogere temperaturen voor zijn rekening. Nu de overheid van plan is om vanaf 2026 een rendementseis te stellen die de cv-ketel niet zelfstandig kan behalen, komt het in de meeste gevallen neer op het bijplaatsen van een warmtepomp. Hoe je zo’n hybride installatie ontwerpt, realiseert maar ook onderhoudt en beheert, dat vind de professional terug in het ISSO-kleintje.

Zeer complete inhoud

Het ISSO-kleintje biedt fasegewijs (van programmafase tot en met beheerfase) alle kennis die de professional nodig heeft. Dit begint met informatie voor de voorschrijvers, die bijvoorbeeld een aanbesteding willen uitschrijven. Maar ook ontwerpers, die onder meer de dimensionering of de inpassing in een bestaand cv-systeem willen uitwerken, vinden informatie. Daarnaast kunnen de werkvoorbereiders de kennis gebruiken om het gewenste product en de capaciteit te selecteren of een bestek op te stellen. Vervolgens komt de realisatie van een project aan bod, ondersteund met veel tips en trucs, maar ook met checklists, en informatie over in bedrijf stellen en waterzijdig inregelen. Tot slot is er een hoofdstuk over de beheerfase waarin onderhoud en monitoring een voorname rol spelen.

Checklist voor advies en offerte

Bijzonder handig is de checklist die direct in het begin van het Kleintje is opgenomen. Deze checklist toont de belangrijke aandachtspunten voor het advies en/of offerte van een (hybride) warmtepompsysteem. Daarbij gaat het zowel om de bouwkundige als de installatietechnische eisen en werkzaamheden.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement