Is het einde van de CV-ketel nabij?

Geplaatst op 12 december 2018 door Redactie

De gevolgen van de Groningse aardgaswinning maken dat het gebruik van aardgas onder een vergrootglas ligt. Ook de klimaatverandering en de hieraan gekoppelde CO2-uitstoot draagt niet bij aan een positieve beleving rondom aardgas.

Moet de CO2-uitstoot naar 0?

Om het versterkte broeikaseffect tegen te gaan is het Klimaatakkoord getekend in Parijs om in de toekomst een houdbare en leefbare aarde te houden. In 2050 is de wereld CO2-neutraal.
Het begint met de Trias Energetica; het energieverbruik moet naar beneden, er zal meer duurzame energie ingezet worden en de fossiele energie moet efficiënter/minder worden toegepast.

Is afscheid nemen van fossiel aardgas ‘zomaar’ mogelijk?

Vanuit de media lijkt het alsof er geen keuze is: Nederland ‘moet van het ‘aardgas af’.
De bestaande infrastructuur is afgestemd op het huidige energieverbruik; dit betekent dat een groot deel van de energie via gasleidingen naar de woningen gaat. Bij de inzet van andere energiesoorten zal de huidige infrastructuur aangepast worden.
Ook na aanpassing, zal nagedacht moeten worden over de opslag van teveel geproduceerde elektriciteit. Accu’s zijn een mogelijkheid maar ook Power-To-Gas is een optie waarbij de bestaande gas infrastructuur in gebruikt blijft voor energieopslag.

De bestaande woningvoorraad – 3 tot 4 miljoen woningen – moet worden veranderd om nieuwe verwarmingstechnieken te gebruiken. Naast isoleren is ook het afgiftesysteem van veel bestaande woningen niet optimaal. En een bestaande woning voorzien van wand of vloerverwarming is niet gemakkelijk.

In de nieuwbouw is ‘van aardgas los’ gemakkelijk te realiseren: De cv-ketel wordt niet meer geplaatst, maar vervangen door andere warmteoplossingen zoals stadsverwarming en warmtepompen.
In de bestaande bouw ligt het anders: Hier zullen vooral hybride warmtepompen een belangrijke rol spelen. Een volledige omzetting naar ‘All-Electric’ is vaak niet mogelijk en levert problemen op in de energievoorziening. Ook zijn vele woningen niet geschikt om volledig ‘All-Electric’ te gaan.

Energievormen die samenwerken

ATAG gelooft in mogelijkheden, waarbij diverse energievormen samenwerken en gecombineerd worden. Ook andere vormen van energie zoals ‘Power-To-Gas’ en waterstof behoren tot de mogelijkheden en worden niet uitgesloten.
Alleen zo ontstaat een CO2-neutrale leefomgeving, waarin energie efficiënt en zuinig wordt ingezet met behoud van comfort voor de bewoner.

De rol van de installateur

Er wordt veel over de energietransitie gesproken, maar als het gaat om de adviesrol richting de consument dan is de installateur nog altijd de belangrijkste schakel bij de aanschaf van een verwarmingsproduct. Goed advies is een must om met de nieuwe technieken te kunnen werken en hierover advies te geven.

Op dit moment wordt de keuze voor een hybride warmtepomp gemaakt wanneer deze wordt toegepast als zgn. ‘tussentoepassing’ om zo geleidelijk afscheid te nemen van het fossiele aardgas.

Maakt de CV-ketel deel uit van de energietransitie?

Er zijn dus meerdere wegen, maar de keuze welke het beste past moet per situatie worden bekeken. Alleen dan ‘kan er afscheid worden genomen van het fossiele aardgas’.

www.atagverwarming.nl/warmtepompen


Reacties

Dennis

4 maart 2019 om 14.38 uur

Het streven is goed, maar wat TE nobel in zo'n korte tijd. De huidige systemen die aangeboden worden is nog niet je-van-het. Het kost je o.a. een hoop geld voor aanschaf, een hoop ruimte en/of hoge verbouwingskosten om in je bestaande woning weer alles netjes te krijgen. En als we van het gas af gaan, waarom bouwen ze nu dan een stikstof fabriek in het noorden van het land om buitenlands gas geschikt te maken voor de Nederlandse markt? En, zoals eerder benoemd, wil de regering wel de hoeveelheid vluchten uit bereiden op Schiphol en een nieuw groot vliegveld maken in de Flevopolder...dat vervuilt meer dan alle gasgestookte woningen in Nederland. Laten ze eerst eens beginnen met de industrie aan te spreken / aan te pakken om te investeren. Zij zorgen voor de meeste CO2 uitstoot en uiteindelijk betalen de burgers aan deze ingreep ook weer indirect mee (middels verleende subsidies). Daarnaast voldoet het elektra netwerk in Nederland niet eens, wanneer iedereen moet gaan overstappen naar elektrisch aangedreven apparatuur. Daar zit de basis al, voordat je überhaupt een stap verder kunt gaan zetten. M.i. dient de focus meer gelegd te worden op waterstofgas, wat een schone uitstoot geeft en het meest betaalbaar is voor mens en bedrijf.

M.A.Havikhorst

15 december 2018 om 16.49 uur

Duurzame energie gebruik anno 2019 is gewenst en noodzakelijk voor een gezond - fris - fijn stof arm - comfortabel & zuinig binnenklimaat Behaaglijke warmte in de winter, frisse en relatief geluidsarme koelte in de zomer met behoud van een aan het buitenklimaat gerelateerde interne vochtigheid d.m.v. natuurlijke en / of overdruk ventilatie in woon - werk - en verblijf ruimtes. Energie exploitatie: Ons duurzame , zwevende aqua- thermische energie. systeem houdt in deze het hoofd fris en de voeten warm, of in het Twents gezegd "Hoald,n kop fris en de veut woarm" Dit alles is het resultaat van ons hoogwaardig aqua thermische vloeren systeem. Door middel van een: * Bestaande en / of door alternatieve energie gevoede aqua-thermisch verzamelend boiler systeem. * Onderhouds ongevoelig thermisch warm / koud water systeem. * Door het eenvoudig rondpompen van c.a.35"C warmwater of c.a 18"C koudwater,welke de thermische energie simpel via onze systeemvloer effectief in de ruimte brengt. Energie transitie: Medium water (aqua) heeft een hoge thermische transport capaciteit per Ltr/h , is probleemloos simpel en eenvoudig , ruim voorhanden en is milieuvriendelijk & onderhoudsvrij. Duurzaamheid: Koperen K.K. leidingen van de rol 13/15 mm,heeft een onbeperkte levensduur, daar in tegen hebben vernetzste / gelagerde kunstof buizen een rest milieu probleem en een warmte geleidingscoëfficient van c.a 0,43 W/m3 K dat is een gigantisch verschil met het c.a. 950 x gunstigger K.K. koperenleidings coëfficient van c.a. 400 W/ m3 K. Het geheim van dit formidabele energie systeem is: Het duurzaam inzetten van de meest geschikte mix van onverwoestbare materialen die, zelfs t.z.t. nog een behoorlijke restwaarde bezitten , inzetbaar uiteraard zeer milieu vriendelijk blijken te zijn. (R) Het systeem van Havikhorst omvat een vol Aluminium afgedekte elementen circuit waarin Kiwe-Keur zacht koperen leiding van de rol is geperst,volledig zwevend is en voorzien van 30 mm EPS 35/40 of houtvezel isolatie. Creëerd dus een groot thermisch oppervlak Milieu: Door de bacteriën dodende eigenschappen van koperenleidingen is de slipvorming in deze minimaal en is het doorspoelen met chemicaliën meestal overbodig. Prijzen: Deze zijn aan de termijnmarkt gerelateerd. Om prijstechnische reden monteren wij ons aqua thermisch vloeren systeem indien gewenst, tot aan de door installateurs te plaatsen & te leveren & op de aqua installatie aan te sluiten van door ons goengekeurde pompverdelers. Deze stelling is zeer kosten beheersbaar gebleken,vanwege tijdwinst in het automatischme . Bij deze. Martin A.Havikhorst. Sr. Dipl.Installateur ACi-GaWaLo-V.E.V. E.Mail info@havikhorst www.havikhorst.nl HAVIKHORSTTOP2000.Eu Eu.Intern.Reg. 706186. Havikhorst Hoald'n kop fris en de veut woarm citaat Herman Finkers....... mei 2011.

HOE-Adviesbureau

14 december 2018 om 07.58 uur

"Van het gas af" is een leuk item wat wordt gebruikt in de Groene Gekte. Ze rollen als malloten over elkaar heen met hun innovatie over alternatieven gesteund door de politiek en subsidies. Of het opkopen van de grond onder je huis om een warmtepompje van € 10.000 en meer voor nop te plaatsen. Wat een idioterie! De CO2 uitstoot wordt graag gebruikt om de energie belasting te verdriedubbelen. Met zonnepanelen en windmolens is het mogelijk om wat energie op te wekken. Echter 95% wordt geleverd door kolencentrales. De RWE bij de Eemshaven is alleen al goed voor 1/3 van huishoudens. Wat gebeurt er als ze daar geen kolen (op/in) gooien? Halve garen willen af van een perfect werkend gasleiding netwerk in Nederland Aardgas wordt nu al gemengd met 50% H2. De Groene Gekte is in de koppen breed doorgeslagen in alle lagen van de bevolking. Bewust door de politiek geflikt. En verder uitgebuit door een leger van gecertificeerde deskundigen. Gelukkig wordt er achter de schermen volop gewerkt aan de juiste samenstelling van veilige mengsels voor in het aardgasnetwerk dat 99% voorziet in de energie toelevering. Dus de CV kan blijven hangen.

Arie

13 december 2018 om 17.47 uur

Wij plaatsen alleen CV ketels en bewust geen warmtepompen. Alleen maar problemen en belachelijk hoge kosten. Al onze klanten willen juist een CV ketel en absoluut geen warmtepomp. Het is ook gekkenwerk om dat te willen in een bestaande woning. Laat ze eerst maar eens wat doen aan het vele vervuilende vliegverkeer, die paar CV ketels op schoon aardgas maken echt het verschil niet.

P.Tamerus

13 december 2018 om 13.14 uur

Beste DGklimaat, Beter ware het dat de installateurs zich gingen nascholen over waar en hoe, welk systeem het beste geschikt is voor de diverse consumenten/situaties. Ik vernam van vele consumenten dat de offerte's van installateurs minimaal zijn qua beschrijvingen. Veder is een warmtepomp uiteindelijk alleen geschikt voor heel goed geïsoleerd pand.

p.tamerus

13 december 2018 om 13.08 uur

Beste Aart ja dat werkte prima maar werkt geheel uit steenkool gewonnen.

DGKLIMAAT Woubrugge

13 december 2018 om 09.27 uur

Negatieve publiciteit inzake herrie makende warmte pompen helpt niet om consumenten aan een WP te helpen. WP zijn wettelijk gebonden aan een geluidsproductie per KW vermogen. De branche zou als geheel de voordelen en geluidsproductie en opstellingen van buiten units beter moeten communiceren in dag en weekbladen. Vooroordelen helpen niet bij een juiste beslissing.

Aart

12 december 2018 om 22.58 uur

Voor het aardgastijdperk hadden we stadsgas (lichtgas) Dat werkte ook prima

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement