Inzicht in risico’s gasinstallaties

Geplaatst op 23 maart 2022 door Redactie

Als gebouweigenaar is het veilig gebruik van gas uw verantwoordelijkheid. Hierbij is belangrijk dat u inzicht heeft in de mogelijke risico's en de omvang van de risico’s. Kiwa heeft een methode ontwikkeld waarmee het risiconiveau van een woningcomplex bepaald kan worden. U kunt aan de hand van de resultaten bepalen in welke complexen u direct moet ingrijpen om wellicht onveilige situaties te voorkomen.

Wanneer je denkt aan veilig gasgebruik, denk je gelijk aan toestellen. Onderhoud van toestellen is uiteraard zeer belangrijk, maar veiligheid omvat meer aspecten. Bij het beoordelen van het risiconiveau bekijken we niet alleen hoe vaak het onderhoud plaats vindt, maar ook hoe en hoeveel er geventileerd wordt en naar de opstelling van het toestel. Aansluitend kijken we ook naar de plaats van uitmonding van het afvoersysteem. Alle gegevens worden verzameld en in een bestand verwerkt. Op basis hiervan wordt het risiconiveau bepaald. Met deze methode krijgt u gelijk inzicht in de eventuele risico’s en de omvang ervan.
Hierbij maken we onderscheid tussen verschillende risiconiveaus (zie afbeelding).

Deze methode kunt u ook gebruiken om het risiconiveau van individuele woningen en individuele gastoestellen te bepalen. Dit kan onderdeel zijn van een steeksproefsgewijze controle op veiligheid die door Kiwa wordt uitgevoerd.

Verbrandingsgasafvoersysteem

In de meeste oudere wooncomplexen zijn gastoestellen aangesloten op een gemeenschappelijk verbrandingsgasafvoersysteem. Dit afvoerkanaal is in het verleden ontworpen voor verwarmingstoestellen met hoge rookgastemperaturen. Het oude toestel laten vervangen door een modern toestel is dan ook niet zonder meer mogelijk.

In het gemetselde kanaal kan condenswater zijn gevormd door de huidige HR-toestellen (of VR-toestellen). Deze leiden vaak tot aantasting van het kanaal en vochtplekken in de woning. Door een visuele inspectie met een inspectiecamera uit te voeren, kunnen we de huidige (inwendige) staat van een afvoerkanaal bepalen. De inspectiecamera levert haarscherpe beelden van elk gewenst detail, waardoor we kunnen bepalen hoe het bestaande kanaal bij toestelvervangingen gebruikt kan worden.

Daarnaast kunnen wij de gasdichtheid en het kwaliteitsniveau van gasbinnenleidingen beoordelen. En onderzoeken we de kwaliteit van de verbranding van de toestellen, inclusief koolmonoxidegehalte in de verbrandingsgassen.

Conditiebepaling gasinstallatie

Een gasinstallatie zal in de loop der jaren door ouderdomsgebreken steeds meer onderhoud vragen. Door het uitblijven of onjuist onderhoud kunnen er onveilige situaties ontstaan. Door uw gasinstallatie op vitaliteit en de staat van het luchttoevoer- en verbrandingsafvoersysteem te beoordelen kunnen onze experts uitspraak doen over de veiligheid.

We kunnen met u bepalen welke gasinstallaties in de komende jaren vervangen moeten worden, wat de vervangingsmogelijkheden zijn en een kostenraming maken. eventueel kunnen wij u helpen bij het opstellen van een meerjareninvesteringsplan.

Na onze beoordelingen en adviezen bent u in staat om:

• een goed onderbouwde uitspraak te doen over de veiligheid van gasinstallaties in uw woningcomplex;
• een gedegen vervangingsbeleid voor uw gasinstallaties op te stellen;
• effectieve en goed gefundeerde investeringsvoorstellen in te dienen
• uw bewoners veiligheid te garanderen; nu en in de toekomst;
• vaststellen of uw uitgaven op het gebied van gasinstallaties (aanleg en onderhoud) goed zijn besteed.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement