Integraal beheer van sanitair met het Schell-watermanagementsysteem

Geplaatst op 19 augustus 2022 door Redactie

Dankzij de recente introducties van de elektronische keukenkraan, de Grandis E, en het nieuwe inbouwspoelreservoir met geïntegreerde stagnatie-spoeling, de Montus Flow, kunnen het waterverbruik en de waterkwaliteit met behulp van het watermanagementsysteem van Schell (SWS) nu bij alle tappunten in een gebouw elektronisch bewaakt en aangestuurd worden.

SWS biedt alle functies, die van belang zijn voor een veilig, efficiënt en inte-graal (drink)waterbeheer in openbare en commerciële gebouwen. Het innova-tieve systeem regelt centrale taken zoals beheer en controle van de waterkwali-teit en geeft gebouwbeheerders uitgebreide informatie over waterverbruik, on-derhoudsstatus en legionellapreventie.

Schell heeft een uitgebreid assortiment elektronische kranen en spoelsys-temen voor toiletten, douches, badkamers, keuken en wasruimtes, die met be-hulp van een netwerkverbinding - bedraad of draadloos - met SWS-servers verbonden kunnen worden. Per server kunnen 64 sanitaire armaturen aan het systeem gekoppeld worden. Met behulp de cloudoplossing, SMART.SWS, is de informatie altijd en overal via internet toegankelijk en kunnen de sanitaire installaties in groepen en zelfs individueel op afstand ge-configureerd en aangestuurd worden. Het systeem is geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen.

Het Schell-watermanagementsysteem levert door de instelbare gebruiksduur, waterlooptijd en nalooptijd een belangrijke bijdrage aan de (drink)waterbesparing. Daarnaast garanderen temperatuursensoren en moge-lijkheden voor thermische desinfectie en stagnatiespoelingen een optimale (drink)waterhygiëne en een waterdichte legionellapreventie.

Zie voor meer informatie: https://www.schell.eu/nl-nl/producten/systeemoplossingen/schell-sws/