Installatiebranche cruciaal voor energietransitie

Geplaatst op 22 augustus 2022 door Redactie

De energietransitie is hét gespreksonderwerp in het politieke en publieke debat. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan en omdat fossiele brandstoffen eenvoudigweg opraken, moeten we op zoek naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Die overgang, de energietransitie, heeft ook gevolgen voor de infrastructuur waarmee we energie opwekken, vervoeren en opslaan. Daarbij speelt de installatiebranche een cruciale rol.

Volgens Sjoerd Delnooz, expert energietransitie bij Kiwa, ligt bij een overgang naar een duurzamere energievoorziening de bal niet óf bij de overheid, óf bij het bedrijfsleven, óf bij de consument. "De hele keten, van productie tot en met eindgebruiker, moet ambitie omzetten in daden. Natuurlijk moeten overheid en bedrijfsleven kaders creëren waarbinnen grootschalige nieuwe energieoplossingen mogelijk worden. Natuurlijk moet de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Maar intussen moeten burgers niet vergeten wat ze zelf al kunnen doen. Net als tijdens de coronacrisis vaker thuiswerken, zonnepanelen installeren of wat vaker de fiets pakken."

Elektrificatie

En dus wordt het Nederlandse energienet momenteel klaargestoomd voor nieuwe energiestromen, afkomstig uit duurzame bronnen en decentraal opgewekt in wisselende hoeveelheden. Daarnaast moet de infrastructuur zijn voorbereid op een toenemende elektrificatie, met name van onze transportmiddelen. De leveringszekerheid van energie kan alleen gegarandeerd worden als de veiligheid en betrouwbaarheid van de distributie gewaarborgd zijn. Of het daarbij nou gaat om nieuwe vormen van energieopwekking met bijvoorbeeld waterstof of warmtepompen of de opslag van zonne- en windenergie, die is opgewekt door bedrijven en particulieren.

Energiemix

Moeten we in Nederland voor de energietransitie gaan voor restwarmte- en biogasnetwerken of volledig inzetten op helemaal elektrisch? Of juist zoeken naar manieren zoeken om al die energie-opties slim aan elkaar te verbinden? Overheden, netbeheerders en andere stakeholders in de energiesector zijn volop bezig te bekijken waar de mogelijkheden en oplossingen te vinden zijn voor een ideale energiemix. Ze denken na over hoe de huidige infrastructuur kan worden gebruikt in combinatie met nieuwe energievormen en analyseren de voor- en nadelen van verschillende energiedragers en onderzoeken de technologieën en materialen daarachter.

Waterstofhuis

De installatiebranche staat aan de basis van een geslaagde energietransitie. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt, zullen de werkzaamheden voor installateurs en monteurs behoorlijk veranderen. Waar moet de branche zich op richten? Hoe anders is werken met bijvoorbeeld waterstof dan werken met aardgas? Daarom hebben Kiwa en netwerkbedrijf Alliander samen in Apeldoorn het Hydrogen Experience Centre opgezet. Dit is een als woonhuis ingerichte test- en demolocatie die ook wordt gebruikt als opleidingsplek voor monteurs en installateurs. Zij kunnen hier leren hoe in woonwijken de huidige aardgasvoorziening geschikt kan worden gemaakt voor waterstof.

Kennispartner

Als het gaat om de energietransitie in Nederland geeft Kiwa met een unieke mix van ervaring en innovatiekracht invulling aan een uitgebreid portfolio van duurzame energieoplossingen. Kiwa heeft de ambitie om voorop te lopen met innovatieve, toekomstbestendige oplossingen op energiegebied. Alternatieve en hernieuwbare energie staan hierin centraal. We doen dit onder meer in de rol van kennispartner die we al decennia vervullen, bij projecten over de gehele wereld.

Meer weten over Kiwa en de energietransitie? Check onze website!

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement