Installateurs hebben belangrijke rol bij netinpassing en opslag zonne-energie

Geplaatst op 17 oktober 2022 door Redactie

De file op het elektriciteitsnet (netcongestie) is maatschappelijk niet meer weg te denken. De impact ervan is soms groot en overheid, netbeheerders en initiatiefnemers zetten alle zeilen bij. De markt verwacht hierin steeds meer advies van installateurs bij het ontwerp en de installatie van zonne-energiesystemen, signaleert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met een nieuwe handreiking kunnen installateurs klanten goed adviseren en actief meewerken aan het voorkomen van aansluitingsproblemen.

Zonnepanelen op dak

Installateurs krijgen steeds vaker vragen van klanten over een goede inpassing van (zonne-)energie-installaties op het elektriciteitsnet, al dan niet gecombineerd met energieopslag. Want kan de installateur ervoor zorgen dat hij de panelen zo aansluit dat netproblematiek zoveel mogelijk wordt voorkomen? RVO vroeg ISSO (kennisinstituut met vakkennis voor professionals in de gebouwde omgeving) de praktische ‘Handreiking energieopslag en netinpassing voor installateurs zonnestroom’ te maken. Met daarin oplossingen om de opgewekte stroom en het elektriciteitsnet zo goed en economisch mogelijk te benutten.

Waardevolle energie

Veel installaties voor zonne-energie wekken op dezelfde momenten energie op. Het aanbod van energie sluit daarom niet meer goed aan bij de vraag naar die energie. Dit betekent dat we waardevolle energie verliezen. De netten raken op piekmomenten overbelast. Hierdoor kunnen sommige installaties niet meer worden aangesloten op het net of niet meer leveren aan het net. Voor initiatiefnemers van (hernieuwbare) energieprojecten is het daardoor steeds lastiger om hun projecten aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Tips voor de installateur

RVO roept installateurs met de handreiking op om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen, om zo hun rol te kunnen pakken bij de netproblematiek. De handreiking biedt installateurs de laatste informatie over veilige, duurzame en kwalitatieve zonnestroomsystemen:

  • Verschillende oplossingen om het bestaande net zo goed mogelijk te benutten. Denk hierbij aan het begrenzen van het vermogen (passief en actief) bij zowel verbruik van elektriciteit als teruglevering van niet gebruikte elektriciteit aan het net.
  • Gebruik, systeemkeuze en bepalen en vaststellen (dimensioneren) van energieopslag.
  • Tips voor de installatie van energieopslag, zoals het aanbrengen van bescherming tegen overspanning of onbalans tussen fasen.

Deze publicatie van RVO is onderdeel van het vernieuwde handboek ‘Zonne-energie’ voor installateurs. Dit handboek verschijnt in het najaar van 2022.

Meer spelers in het veld

Er zijn meerdere spelers in het energieveld die een belangrijke rol spelen bij de netproblematiek. Hoe houden de verschillende partijen de vaart erin om tot oplossingen te komen? RVO adviseert en begeleidt hen om toch zoveel mogelijk energieprojecten aan te kunnen sluiten. Want alleen focussen op de productie van hernieuwbare (duurzame) energie is niet voldoende. De gevolgen voor het energienet vragen evenveel aandacht. En de oplossingen hiervoor op korte termijn.

Om gemeenten te ondersteunen, organiseert RVO meerdere keren per jaar webinars en verdiepingssessies. Hier delen deelnemers hun kennis, ervaringen en praktijkverhalen. Zo leren wij van elkaar en komen we samen vooruit.

Wat gebeurt er nog meer?

RVO laat voor die andere spelers ook inspirerende rapporten en gidsen maken. Zoals het rapport ‘Aansluiting vinden voor zonne-energie’ specifiek voor gemeenten. En inspiratiegidsen voor initiatiefnemers voor installaties met verschillende omvang.

De Rijksoverheid kijkt daarnaast samen met de netbeheerders naar mogelijke wetswijzigingen. Met subsidies en fiscale voordelen stimuleert de Rijksoverheid innovaties en 'marktrijpe' oplossingen die zorgen voor minder netbelasting. Denk hierbij aan slimme oplossingen voor het opwekken en opslaan van energie.

Bron: RVO


Reacties

Nelson

6 november 2022 om 05.17 uur

Gresat information. Luucky me I camee acropss you website by chance (stumbleupon). I hav book-marked itt foor later!

Albert van Beek

18 oktober 2022 om 13.51 uur

Eindelijk worden ze wakker de erkende installateur heb je nodig

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement