Installateurs gemengd positief over eerste kwartaal 2020 volgens Techniek Nederland

Geplaatst op 26 februari 2020 door Redactie

Techniek Nederland maakte de resultaten van de conjunctuurenquête woensdag 26 februari bekend. hieruit blijkt dat er een wisselend beeld zichtbaar is. De respondenten zijn positief over de industrie en utiliteitsmarkt. maar ze hebben een minder gunstig gevoel over de woningbouw en infra. Techniek Nederland denkt dat de stikstof- en PFAS-problematiek hier vermoedelijk een rol speelt. De meeste resondenten gaven wel aan dat ze geen verandering voor hun marktsegment verwachten.

Techniek Nederland voert per kwartaal een conjunctuuronderzoek uit om de economische ontwikkelingen op korte termijn te monitoren. Ze vragen onder andere naar de verwachte omzet, prijsniveau, personeelsbestand en orderportefeuille.
Daarnaast vormt de conjunctuurenquête input voor de halfjaarlijkse Monitor Bouwketen. Dit is het gezamenlijk conjunctuuronderzoek van de architecten, ingenieursbureau, bouwbedrijven en installatiebedrijven.

Ga voor meer info naar de website van Techniek Nederland

Bron: Techniek Nederland