Indirecte adiabatische koeling

Geplaatst op 27 oktober 2017 door Redactie

De Mark Airstream Hybrid is de nieuwe Eurovent gecertificeerde hoog rendement luchtbehandelingskast met warmteterugwinning van Mark Climate Technology. „De Airstream Hybrid is een ventilatiesysteem met indirecte adiabatische koeling”, vertelt Jan Koop de Boer, general manager Mark Climate Technology. „Doordat de adiabaat in de retour van de WTW-unit is geplaatst, wordt de absolute luchtvochtigheid van de toevoerlucht niet hoger.”

„Bij onze hoogrendement WTW-unit, de Airstream, geeft de vervuilde lucht, die uit een ruimte wordt afgevoerd, via de warmtewisselaar de warmte af aan de koude schone buitenlucht”, legt De Boer uit. „Ongeveer 90% van deze warmte wordt op deze manier teruggewonnen. Bij de Airstream Hybrid wordt, in de zomer de afgevoerde lucht bevochtigd waardoor er adiabatische koeling ontstaat, de koude wordt via de warmteterugwin-wisselaar afgegeven aan de warme buitenlucht.

De luchtvochtigheid van de verse lucht zal hierdoor dus in absolute zin niet toenemen. Het water dat benodigd is voor de adiabatische koeling mag gewoon onbehandeld leidingwater zijn. Bij buitenomstandigheden met een hoge luchtvochtigheid zal de adiabatische koeling niet optimaal werken, hiervoor zal de DX-koeler bijschakelen en ontvochtigt de verse buitenlucht waardoor de luchtvochtigheid in de ruimte afneemt.

„Bij indirecte adiabatische koeling wordt de afgevoerde lucht bevochtigd waardoor er adiabatische koeling optreedt, deze gekoelde lucht zal, via de warmtewisselaar, de warme verse buitenlucht koelen.”

Hierdoor is er een betere werking van de indirecte adiabatische koeling op erg warme dagen met een hoge luchtvochtigheid.” In de winter functioneert de Hybrid volledig als HR WTW-unit en de warmtepomp kan dan gebruikt worden als naverwarmer. „Op deze manier is het mogelijk om tegen zeer lage exploitatie- en onderhoudskosten te ventileren en te koelen”, zegt De Boer.

„Het is tevens een zeer milieuvriendelijk systeem. Bij het indirecte adiabatische koeling neemt de luchtvochtigheid in het gebouw dus niet toe omdat de gekoelde lucht via de warmtewisselaar gaat en dus niet rechtstreeks in de ruimte komt. Bij directe adiabatische koeling wordt de lucht ook gekoeld door het verdampen van water. De energie die nodig is voor het verdampen wordt onttrokken aan de lucht, waardoor die afkoelt. De luchtvochtigheid in de ruimte zal dan echter wel toenemen.” 

Behoefteafhankelijk ventileren

De Airstream Hybrid heeft een geintegreerde regeling, die de gehele unit stuurt. Daarin is, naast de adiabatische koeling en DX-koeling, ook opgenomen de vorstbeveiliging voor de tegenstroomplatenwisselaar, sturing van de bypass en de sturing van de ventilatoren. De regeling is heel eenvoudig te in te stellen via de afstandsbediening, een laptop, via internet of via het GBS-systemen (MODBUS en/of BACNET).

Met verschillende niveaus is de toegang per gebruiker geautoriseerd. Het is ook mogelijk om behoefteafhankelijk te ventileren op basis van temperatuur, CO2, luchtkwaliteit, drukverlies of luchtvochtigheid. „De Mark Airstream Hybrid plug & play WTW-unit heeft naast de RLT Richtlinie-01 certificering ook de Eurovent certificering”, laat De Boer weten.

Directe adiabatische koeling

De Mark Coldstream is een ventilatie apparaat met direct adiabatische koeling, ook gebaseerd op het verdampen van leidingwater. De hiervoor benodigde warmte wordt onttrokken aan de buitenlucht. De werking van deze direct adiabatische koeling is in principe eenvoudig. De verse buitenlucht stroomt door de met water bevochtigde cellulose filters.

„De Mark Airstream Hybrid plug & play WTW-unit heeft, net als de gewone Airstream, naast de RLT Richtlinie-01 certificering ook een Eurovent certificering.”

Door de verdamping van het leidingwater wordt de luchttemperatuur op een natuurlijke en milieuvriendelijke manier verlaagd. De luchtvochtigheid in het gebouw zal in dit geval echter wel iets toenemen. „Dit systeem is vooral geschikt voor het koelen en ventileren van grote industriële ruimtes”, geeft De Boer aan. „De techniek is eenvoudig, betrouwbaar, veilig en nagenoeg onderhoudsvrij. Verder is het systeem legionella-proof.”

Fijnstof reduceren

StatiqAir, een dochteronderneming van Mark, heeft in samenwerking met TU Delft een systeem ontwikkeld om op elektrostatische manier fijnstof af te vangen. Er zijn twee uitvoeringen, de Pamares en de Findures. „We kennen allemaal de gevaren van fijnstof, zegt De Boer. „We streven daarom naar een fijnstofvrije leef- en werkomgeving tegen zo gering mogelijke kosten. Ondanks dat er al diverse projecten gerealiseerd zijn, is dit fijnstof-reduceersysteem nog steeds in een ontwikkelingsfase.

Bij het systeem wordt op een draadje een hoge spanning gezet. De draden stoten een positieve lading uit. Het fijnstof krijgt hierdoor een positieve lading en slaat neer op de neutraal geladen, geaarde achterplaten. „Het fijnstof blijft zich verzamelen op de achterplaten waar het samenklontert”, aldus De Boer. „Het vormt een dikke laag, die na verloop van tijd van de achterplaten valt en dan onschadelijk is.” Het systeem werkt met gelijkspanning, waardoor het geen invloed heeft op andere systemen.

De Pamares wordt buiten toegepast en wordt momenteel getest langs een drukke straat in Arnhem, waar de Pamares aan lantaarnpalen bevestigd is. Tevens is er een project met de Pamares in Mexico-Stad. Met de Findures zijn er momenteel projecten in autotunnels in Nederland en diverse staalfabrieken in Nederland en België. Ook vinden er op dit moment proeven plaats met de Pamares in kippenschuren in Nederland. „De resultaten zijn erg veelbelovend”, laat De Boer weten. „Het systeem geeft een fijnstofreductie van 50 % met pieken van 85 %.”

Over Mark

Het familiebedrijf Mark Climate Technology ontwikkelt en produceert sinds 1945 diverse klimaattechnische producten op het gebied van luchtverwarming, stralingswarmteapparatuur, luchtbehandeling en ventilatietechniek. Het bedrijf is destijds van start gegaan met de productie en verkoop van buigpompen en kolengestookte luchtverwarmers. Later kwamen daar ook de gasgestookte luchtverwarmer van het GS-systeem bij.

Voorheen werden de producten van Mark voornamelijk toegepast in industriële gebouwen, maar tegenwoordig ontstaat er steeds meer een verschuiving naar de utiliteit. „We houden ons voornamelijk bezig met duurzaamheid en milieu”, zegt De Boer. „De Mark Airstream, de Mark Airstream Hydrid en StatiqAir zijn hier duidelijke voorbeelden van.”