In één dag van het gas af

Geplaatst op 09 mei 2023 door Redactie

Innovatieve warmte-afleversets vervangen cv-ketel

Het uitgangspunt van KZ, makers van warmte, is dat de overgang van gas naar een warmtenet in een simpele handeling gedaan moet worden, het moet duurzaam zijn en de kosten moeten laag zijn. De oplossing hiervoor zijn de innovatieve serie warmte-afleversets van KZ met varianten voor nieuwbouwwoningen en renovatiewoningen. Met de renovatieset is een woning in één dag van het gas af. Cv-ketel eruit, warmte-afleverset erin.

„In Groningen worden de wijken Selwerd en Vinkhuizen aangesloten op het warmtenet”, vertelt Roy van der Zwaag, sales engineer KZ. „Er zijn diverse mogelijkheden om de warmteleidingen de woning in te brengen. Dat kan via de grond, de nok of via een koof op de gevel. De koof op de gevel is een soort extra regenpijp. Dat vinden de mensen niet mooi. En het geeft extra breekwerk (en- of vergunningen). Bij onze oplossing komt de warmte via de grond de woning binnen. Onze afleversets maken de transitie van gas naar warmte zo eenvoudig mogelijk.”

Gebruik maken infrastructuur renovatiewoning

„We hebben naar een oplossing gezocht die anders is dan gebruikelijk, door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur van de woning”, aldus Van der Zwaag. „Op de plek van de gasmeter komt de primaire afleverset. Op de plek van de cv-ketel komt de secundaire afleverset. Deze twee communiceren met elkaar. In de secundair afleverset zit de elektronische regelaar die de verwarming en het warme tapwater regelt. Deze doet dus eigenlijk wat de cv-ketel eerder deed.

„We hebben naar een oplossing gezocht die anders is dan gebruikelijk, door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur van de woning.”

We gebruiken zoveel mogelijk de bestaande leidingen.” In de grondgebondenwoning in de wijk Selwerd waar we als Installatie Totaal een kijkje nemen zijn alle bestaande leidingen gebruikt. „Door de gasleiding gaat nu water”, legt Van der Zwaag uit. „Het enige dat aangelegd moest worden is een retourleiding van de onderset naar de dichtstbijzijnde radiator. Dat is gebeurd met minimaal hak- en breekwerk. Het is een indirect systeem. Dat vinden wij een vereiste in renovatie.”

Gas eruit, warmte erin

De cv-ketel gaat eruit en de bovenunit (secundaire afleverset) wordt geïnstalleerd. De installateur kan dan in één dag de complete afleverset aanbrengen. Het voorbereidende werk, zoals de leidingen in de straat is dan al wel gedaan. Installatietechnisch is dit veel sneller en de bewoner heeft vrijwel geen overlast. Het warme water wordt via leidingen in de straat geleverd door WarmteStad Groningen. Het is collectieve warmte. Het gas gaat eruit en de warmte erin. „Bij stadsverwarming is er altijd een aanvoer- en retourleiding nodig”, legt Van der Zwaag uit. „Deze leidingen zijn iets dikker dan de gasleidingen. Daardoor moeten de gaten iets groter geboord worden. Ook komt er nog isolatie omheen. De radiatoren kunnen gewoon blijven zitten. In de woning wordt alles intact gelaten.”

Voor 2026 van het gas af

„Wij zijn nu met een WarmteStadproject bezig in de Groningse wijken Selwerd en Vinkhuizen”, vertelt Ludo Kobes, teamleider planmatig onderhoud en duurzaamheid bij Christelijke Woningstichting Patrimonium. De bedoeling is dat we voor 2030 1800 woningen van het gas af hebben. Dat is een voorwaarde van de gemeente Groningen.

„Het enige dat aangelegd moest worden is een retourleiding van de onderset naar de dichtstbijzijnde radiator. Dat is gebeurd met minimaal hak- en breekwerk.”

We hebben in Selwerd voor 523 woningen SHA-subsidie aangevraagd (stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen). Ook de wijk Paddepoel gaat van het gas af, maar daar hebben wij geen woningen. We willen in Selwerd en Vinkhuizen voor 2025 of 2026 ongeveer 800 woningen aangesloten hebben op het warmtenet. De overige woningen tot en met 2030. Dat geldt voor de flatwoningen, portiekwoningen en grondwoningen. Het gaat hier om bestaande bouw.”

Sunny Selwerd

Om de switch van gas naar warmte inzichtelijk te maken voor de bewoners is het informatiecentrum Sunny Selwerd bij winkelcentrum Selwerd in het leven geroepen, als merknaam van de wijkvernieuwing. „We hebben samen met WarmteStad bij een al aangesloten flat gesprekken gehad met individuele bewoners”, laat Kobes weten. „We hebben in een onbewoonde woning de bestaande cv-kast intact gelaten en een andere gelijke kast gebouwd zoals die er in de nieuwe situatie uit komt te zien als de woning op het warmtenet aangesloten is. Zo krijgen de bewoners een idee hoe het eruit komt te zien. De woningen gaan ook van het kookgas af. Daarom krijgt iedere woning een inductie kooktoestel met een nieuwe pannenset geschikt voor inductie. In het informatiecentrum kunnen de bewoners zien hoe het koken op inductie gaat.”

Tarieven loskoppelen

“De grote uitdaging is om mensen mee te krijgen, want de tarieven van het warmtenet zijn gekoppeld aan de tarieven van gas”, aldus Kobes. „Wij zijn er voorstander van om zo snel mogelijk de tarieven los te koppelen van de gasprijzen. We willen met een vorm van garantieregeling voor mensen die nog een duur contract hebben en toch al een contract willen afsluiten bij WarmteStad. Ze zouden voor de duur van het oude contract gecompenseerd kunnen worden. We gaan uit van 70 procent deelname aan WarmteStad.

„Installatietechnisch is dit veel sneller en de bewoner heeft vrijwel geen overlast.”

Bij de flats is het een voorwaarde dat iedereen meedoet omdat we met strangen te maken hebben. Dan moet iedereen wel dezelfde warmtebron hebben. Maar bij de grondgebonden woningen willen we ook graag dat iedereen meedoet met WarmteStad. De grondgebonden woningen zijn de grootste uitdaging, want voor de aanleg van de leidingen moeten we door de voortuin graven. Een goede voorlichting is hierbij belangrijk. Er zijn woningen met een nehobovloer. We willen deze vloeren isoleren en daarvoor moeten we onder de vloer kunnen en moeten we een vloerluik maken. Dan zit je wel met de vloerbedekkingen. Bij bestaande bouw is het daarom duurder om het systeem te installeren dan bij nieuwbouw.”

Keuze voor KZ

„Net zoals alle andere bedrijven moeten wij ook een bijdrage leveren aan de energietransitie”, zegt Kobes. „Een goed alternatief is aansluiting op het warmtenet. De reden waarom wij voor KZ hebben gekozen, is omdat de koof voor de leiding aan de buitenkant niet nodig is. Voor de koof heb je een vergunning nodig omdat het straatbeeld verandert. De KZ-afleversets maken gebruik van bestaande leidingen. Dat scheelt hak- en breekwerk” „Met een koof of leidingen in de nok heb je bovendien warmteverlies”, geeft Van der Zwaag aan. „Bovendien mag een koof niet bij een monumentaal stadsbeeld en zijn leidingen onder de grond minder kwetsbaar.”

Laag tarief

„De gemeente Groningen wil graag de regie hebben bij de aanleg van het warmtenet. Daarom zijn ze samen met het waterbedrijf WarmteStad gestart, een publiek warmtebedrijf”, legt Kobes uit. „Ze willen slechts beperkt winst maken. Daardoor kan het tarief laag blijven. Ze zoeken contact met corporaties. Een voordeel van aansluiten op het warmtenet is dat het straatbeeld ook een metamorfose krijgt. Zo kan de wijkvernieuwing gekoppeld worden aan het noodzakelijke ‘van het gas af’ en worden kosten bespaard omdat er toch gegraven wordt voor de aanleg van de warmteleiding.”

Over KZ

Al bijna 50 jaar is KZ een grote naam bij de productie en verkoop van de gasmeterbeugelsets in Nederland. Sinds 2015 timmert KZ meer en meer aan de weg op de warmtemarkt. In Zwolle wordt onder andere een brede range aan afgiftesets geproduceerd, waarbij de nadruk ligt op innovatie, een hoge kwaliteit, kennis van zaken en samenwerkingen. De innovatieve renovatieset voor de bewoonde bouw is een typisch voorbeeld hiervan.

Tekst: Carla van der Meer

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement