In één dag gasloos

Geplaatst op 10 februari 2020 door Redactie

De gehele maatschappij zal drastisch onderhanden genomen moeten worden om het doel van een energieneutrale samenleving te realiseren. De automarkt lijkt langzaam op gang te komen nu de meeste automerken met elektrische modellen op de markt komen. De voedselvoorziening, spullenproducenten en de reiswereld blijven nog ver achter. In de gebouwde omgeving wordt veel uitgeprobeerd, maar gaat het allemaal erg traag en met enorme kosten gepaard.

De uitdagingen zijn fenomenaal met bedrijfspanden die minimaal naar label C moeten en de voorraad corporatiewoningen naar gemiddeld label B per 2023. De Qbox van NRGTEQ biedt nu een oplossing die in de gehele gebouwde omgeving toepasbaar is: in één dag van het gas af onder zeer aantrekkelijke omstandigheden.

Innovatieve oplossing

De Qbox is een innovatieve warmtepomp-oplossing voor de productie van warmte en warm tapwater. De Qbox levert zeer hoge temperaturen, tot 80°C volcontinu; vergelijkbaar met een CV-installatie. Hierdoor wordt het mogelijk om een traditioneel draaiende installatie (gas, olie) instant om te wisselen door een geheel op duurzame elektriciteit functionerend alternatief met enkele zeer grote voordelen: GEEN bodemwisselaars benodigd, GEEN aanpassing van de gebouwschil en wellicht nog wel het belangrijkste: GEEN aanpassingen aan de reeds aanwezige installatie: leidingen, radiatoren, appendages etc. kunnen gewoon blijven zitten. De aanpassing kan plaatsvinden zonder hapering in een productieproces of zonder dat bewoners hun huis uit moeten, met minimale impact dus. De Qbox is een eenvoudige aanpassing van uw energievoorziening die u in één dag minimaal één labelsprong oplevert.

Kern van elke Qbox is een revolutionaire warmtepomp uit de TNG-HT serie van NRGTEQ uit Rosmalen. NRGTEQ bracht het afgelopen decennium een serie volledig traploos modulerende warmtepompen met afgiftevermogens van 1,8 kW tot maximaal 1000 kW op de markt. Dankzij het grote vermogensbereik zijn deze warmtepompen zeer flexibel toepasbaar, de warmtepompen passen zich automatisch en flexibel aan op de warmtevraag in de woning, het gebouw of industrieel proces en geven een constante temperatuur af. Met een unieke zelf ontwikkelde besturing wordt bij elke gevraagde uitvoertemperatuur het hoogst mogelijke rendement behaald. Met name op hoge temperaturen heeft de TNG-HT serie zich al bijna 10 jaar meer dan bewezen.

Optimaal

De Qbox wordt geheel prefab geleverd in capaciteiten variërend tussen 50 en 500 kW. Aan de buitenkant is de box te voorzien van elke gewenste bekleding, waardoor de Qbox optimaal in de omgeving kan worden ingepast. Aan de binnenzijde bevinden zich de opwek- en afgifteapparatuur, opslagvaten en de gehele regeltechniek. De Qbox wordt tegen of nabij uw gebouw geplaatst en krijgt, naast een stroomvoorziening, slechts twee aansluitingen: de aanvoer- en retourleidingen naar de huidige warmtevoorziening in uw gebouw. Daarmee is de impact op uw woonomgeving of bedrijfsprocessen volstrekt minimaal. Plaatsing, aansluiting en inbedrijfstelling geschieden in slechts één dag.


Koelen met de Qbox

Naast het leveren van warmte en warm tapwater kan de Qbox ook ingezet worden om koeling aan uw gebouw te leveren, hierdoor haalt u met de Qbox het gehele jaar maximaal rendement uit uw investering.

Energiediensten, leasing

In een traditionele transactie van koop en verkoop schaft u een Qbox aan, voorzien van een onderhoudscontract. De aanschaf is aantrekkelijk vanwege seriematige productie en het gemak van plaatsing en installatie. Het is echter ook mogelijk om de Qbox te leasen of om enkel energiediensten af te nemen; een financieringsconstructie waarbij energie geleverd wordt in plaats van een energieleverende machine. De Qbox komt dan in de vorm van Energy-as-a-service, waarbij geen aanslag wordt gepleegd op uw investeringsbudget maar uw energiekosten in de exploitatie vallen.

De Qbox als Buurtwarmtepomp

We moeten van het gas af, daar is geen discussie over en we zien dan ook, op grote en minder grote schaal projecten van de grond komen om dat te bereiken. Woningcorporaties hebben er de handen vol aan. Een van de manieren om een en ander te realiseren is de buurtwarmtepomp waarbij de Qbox ingezet wordt om aardgasvrije buurten te realiseren. Offer een paar vierkante meter openbare ruimte op voor de Qbox (bijv. een parkeerplek) en creëer daarmee een gasvrije buurt. De buurtwarmtepomp koopt op grootverbruikersniveau elektrische stroom in waardoor de netto stroomkosten per geproduceerde kWh warmte meer dan concurrerend is. Voor woningcorporaties een uitgelezen kans om verduurzamen van het woningbestand concreet in te vullen. Voor meer informatie: www.qbox.nl

Qbox, van de winnaars van de EHPA*-innovationaward 2019
* European Heat Pump Association