Elektriciteitsverbruik komt in 2030 voor 40% van windparken op zee

Geplaatst op 09 april 2018 door Redactie

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen. Samen met de andere windparken op zee gaan die 40% van ons totale elektriciteitsverbruik leveren. Dat staat in de 'Routekaart windenergie op zee 2030'.
Het kabinet geeft daarmee flinke impuls aan het Nederlandse bedrijfsleven en de economie. Naar schatting gaat het om 15 tot 20 miljard aan investeringen en 10.000 banen in de periode 2024-2030.

Van 4,5 naar 11,5 gigawatt

Voor 2023 komen er 5 nieuwe windparken die samen met bestaande windparken een vermogen hebben van ongeveer 4,5 gigawatt. Daar moet tussen 2024 en 2030 voor nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bij komen. Vanaf 2021 opent het kabinet hiervoor de tenders. De routekaart zorgt voor zekerheid voor ontwikkelaars van windparken. Dat droeg eerder al bij aan een forse kostendaling voor windenergie op zee. Er kan nu al een windpark zonder subsidie gebouwd worden.

Economische kansen

Het Nederlandse marktaandeel voor wind op zee (25% in Europa) kan verder worden uitgebouwd, ook richting Azië en Amerika. Tegelijkertijd betekent de beschikbaarheid van almaar goedkopere, duurzame energie een concurrentievoordeel voor onze industrie. Ook activiteiten als transport, opslag en de omzetting naar andere energiedragers zoals waterstofgas krijgen door de routekaart een impuls.

Doorgroei

Het kabinet vindt dat meer windparken op zee alleen zinvol zijn als ook het niet-elektrische energiegebruik (80% totale energievraag) duurzaam is. Daarom moeten we omschakelen naar duurzame elektriciteit bij de industrie, verwarming van gebouwen en mobiliteit. Ook waterstof geproduceerd met elektriciteit van windparken is nodig.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement