Hybride warmtepompen cruciaal voor eerlijke en betaalbare warmtetransitie

Geplaatst op 05 juni 2024 door Redactie

Reactie op het rapport ‘De keuze voor warmtenetten of andere warmteoplossingen’

Onlangs verscheen het rapport ‘De keuze voor warmtenetten of andere warmteoplossingen’ dat is opgesteld door Berenschot aan de hand van het plan voor het warmtenet in Den Haag. De aanleiding van het onderzoek is dat in de praktijk warmtenetten lastig te realiseren blijken te zijn, waarbij als alternatief all electric warmteoplossingen worden bekeken.

In de ogen van de Vereniging voor Duurzame Warmte is het te beperkt om te stellen dat de twee belangrijkste warmteoplossingen warmtenetten en all electric warmtepompen zijn, zoals in het rapport van Berenschot vermeld staat. Alle beschikbare duurzame warmteoplossingen waaronder zeker ook hybride warmtepompen, zijn nodig voor een eerlijke en betaalbare warmtetransitie.

Onderzoek naar welke warmte-oplossing tot de laagste maatschappelijke kosten leidt, zoals hier is gebeurd, is van wezenlijk belang om goede keuzes te kunnen maken. Echter, in deze specifiek onderzochte situatie is de keuze voor hybride warmtepompen bij voorbaat niet meegenomen. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld, dat tot onnodige verwarring leidt.
De hybride warmtepomp is een zeer realistische oplossing. Het maakt de energietransitie en het verlagen van het energiegebruik (en kosten) haalbaar en betaalbaar voor de grote groepen: zowel voor de particuliere huizenbezitters, maar zeker ook voor huurwoningen. Geheel in lijn van het hoofdlijnenakkoord: de hybride geeft een grote impuls in de energietransitie met de nadruk op draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar.

In het onderzoek geeft Berenschot aan dat groen gas in 2050 slecht beschikbaar is en niet ingezet moet worden in de binnenstad van Den Haag. Dat is een voorbarige conclusie. De 9 miljard kubieke meter aardgas die nu nodig is voor de verwarming van de gebouwde omgeving wordt met toepassing van hybride teruggebracht tot 2 miljard m3. Deze kleinere hoeveelheid kan worden ingevuld door groen gas en waterstof en wellicht batterijtechnologie in de toekomst. CE Delft heeft hierover het rapport ‘Potentieel van lokale biomassa en invoedlocaties van groengas’[1] uitgegeven en recent de jaarrapportage 2023 ‘Convenant duurzaamheid biomassa’[2].
Daarbij biedt hybride een belangrijk onderdeel van de oplossing voor de toenemende netcongestie. Met slimme technologieën kan er eenvoudig geswitcht worden tussen gas en elektriciteit.


Vereniging voor Duurzame Warmte pleit voor een betaalbare en realistische warmtetransitie. Daarbij is ook de hybride warmtepomp een onderdeel van de oplossing. Met een hybride wordt gemiddeld 75% van het gasgebruik bespaard[3]. Het is te verwachten dat het aandeel hernieuwbaar gas toeneemt. Laten we op weg naar 2050 per situatie de best passende, haalbare en betaalbare oplossingen onderzoeken en toepassen. Transparantie en eerlijke informatievoorziening is hierbij cruciaal.

________________________________________
[1]CE_Delft_190281_Potentieel_lokale_biomassa_en_invoedlocaties_groengas_DEF.pdf

[2]CE_Delft_230442_Jaarrapportage_Convenant_duurzaamheid_biomassa_2023_Def.pdf

[3]Samenvatting resultaten Demonstratieproject juni2023 (demoprojecthybride.nl)