HRU 400 DuoZone en QuattroZone: WTW-units met slimme zoneringsoplossingen

Geplaatst op 28 januari 2021 door Redactie

Met de HRU 400 heeft Itho Daalderop een bijzonder krachtige WTW-unit met een grotere capaciteit aan boord. Daar worden nu twee slimme zoneringsoplossingen aan toegevoegd: de HRU 400 QuattroZone en HRU 400 DuoZone. Hiermee wordt er gerichter geventileerd in de woon- en slaapzone, wat zorgt voor energiebesparing, geluidsreductie en een optimaal binnenklimaat in de zone waar het op dat moment gewenst is.

Ventilatie wordt steeds vaker gezien als een belangrijk onderdeel van een gezond, energiezuinig en optimaal binnenklimaat – zeker in deze tijd. Met de introductie van de uniek HRU 400 QuattroZone per 1 april 2021 gaat Itho Daalderop een stap verder om gerichter te kunnen ventileren. Tevens komt er dan een DuoZone oplossing beschikbaar.

HRU 400 QuattroZone: hoge BENG-waardering, meer comfort

Bij een DuoZone oplossing wordt er gezoneerd op de toevoer van ventilatielucht op basis van CO2-metingen in de woonkamer en hoofdslaapkamer. Zonekleppen worden hierbij direct op de WTW-unit of in het kanaal geplaatst.

Met de HRU 400 QuattroZone oplossing kan er ook op de afvoer in de keuken en in de natte ruimtes (badkamer, toilet en/of wasruimte) gezoneerd worden. Wanneer er in de woonkamer geen mensen zijn wordt daar minder geventileerd. Hetzelfde geldt voor de slaapzone. Het zoneren gebeurt door middel van vier zonekleppen op de toe- en afvoer van de HRU 400. Uiteraard staat de zoneklep nooit helemaal dicht en wordt er altijd minimaal geventileerd.

De HRU 400 QuattroZone oplossing is nog energiezuiniger en tevens wordt het toch al lage geluidsniveau van de WTW-unit nog lager. Dit resulteert in een optimaal binnenklimaat daar waar het op dat moment nodig is. In een BENG-berekening levert deze toepassing een extra waardering op van fctrl 0,41.

Ook beschikbaar in DuoZone oplossing

Naast de introductie van QuattroZone is per 1 april 2021 de HRU 400 ook in DuoZone oplossing beschikbaar. De BENG-bijdrage voor de HRU 400 DuoZone oplossing is fctrl 0,44. De HRU 400 DuoZone zoneert op de toevoer naar de woon- en slaapzone. In de woonkamer en in de hoofdslaapkamer wordt een CO2-sensor opgehangen. Uiteraard kan deze oplossing ook uitgebreid worden met CO2-sensoren in de overige slaapkamers.

Handig: plug & play installeren

Alle zoneringstoepassingen van Itho Daalderop kenmerken zich door installatiegemak. Dit gebeurt door eenvoudig te monteren zonekleppen direct op de WTW-unit of in het kanaal. Daarna worden de zonekleppen eenvoudig middels een kabeltje direct aangesloten op de WTW-unit. Dat betekent dat de zonekleppen direct worden gevoed vanaf de WTW-unit. Deze directe aansluiting op de WTW-unit zorgt ervoor dat er geen extra stopcontact nodig is. De communicatie met de sensoren en bedieningen gebeurt via RF.

Gemak: inbedrijfstellen, inregelen en bediening via de app
De HRU 400 wordt inbedrijf gesteld middels de Service App van Itho Daalderop. Ook kan de vooraf gemaakte ventilatieberekening ingelezen worden via de Cloud, waardoor handmatige invoer tot een minimum wordt beperkt. Dit bespaart tijd bij het inbedrijfstellen en inregelen van de WTW-units. Na het invoeren van de gemeten debieten kan er een meetrapport worden gegenereerd. Tevens is er een speciale modus waarin de debiet- en geluidsmetingen kunnen worden gedaan.

Scherpste prijstelling

Itho Daalderop is erin geslaagd om zonering in ventilatie-oplossingen eenvoudig toe te passen. Dit draagt bij aan een snellere manier van het verduurzamen van Nederland. De zoneringsoplossingen van Itho Daalderop worden daarom middels de scherpste prijs in de markt ingezet.

Wijziging HRU ECO 300 DuoZone en HRU 400

Om het aantal WTW-units in het pakket van Itho Daalderop overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om per 1 april 2021 de HRU ECO 300 R en de HRU 400 geschikt te maken voor zonering. Dit betekent dat er voor deze units nieuwe artikelnummers komen. Verder introduceert Itho Daalderop een drietal nieuwe zoneringssets. Deze sets bevatten alle benodigde accessoires voor zonering, zoals de zonekleppen en de CO2-sensoren. Voor zowel de HRU ECO 300 R als de HRU 400 is er een DuoZone-set. De HRU 400 beschikt ook over een QuattroZone-set.

Service: ventilatieconfigurator

Itho Daalderop heeft voor de berekening van DuoZone en QuattroZone een handige zoneconfigurator beschikbaar. Hiermee kunt u eenvoudig zelf een ventilatieberekening maken. Deze zoneconfigurator vindt u op platform.ithodaalderop.nl. Ook biedt Itho Daalderop u ondersteuning bij het maken van de ventilatieberekening. Deze aanvragen kunt u mailen naar ps@ithodaalderop.nl.

Beschikbaar per 1 april 2021

De zoneringoplossingen zijn per 1 april 2021 beschikbaar, maar in de rekenprogramma’s voor BENG kan er al gerekend worden met de zoneringsoplossingen. Alle gelijkswaardigheidsverklaringen zijn hiervoor beschikbaar.