Holland Solar, NWEA en NVDE blij met motie verwijderen plafond op zon en wind in SDE++

Geplaatst op 13 april 2022 door Redactie

Holland Solar, NWEA en NVDE zijn zeer blij dat de Tweede Kamer de motie Bontenbal c.s. heeft aangenomen. Deze motie verzoekt de minister om het plafond voor wind en zon op dak en land uit de SDE++ te verwijderen .

Voor dit jaar zou er een maximum in de subsidieregeling SDE++ komen van cumulatief 33,5 TWh zon en wind en voor volgend jaar en verder van 35 TWh. Deze volumes zijn al nagenoeg bereikt; de zon- en windsector in Nederland realiseren daarmee snel hun doelstellingen en dragen bij aan het volledig CO2-neutraal maken van ons land en het verkleinen van de afhankelijkheid van Russisch aardgas.

We moeten nu geen rem zetten op klimaatoplossingen die ons minder afhankelijk maken van (Russische) fossiele energie. De vraag naar elektriciteit neemt enorm toe, dus het is belangrijk om juist niet te remmen. Het plafond is achterhaald. Wel is een randvoorwaarde om aandacht te hebben voor de systeemeffecten door het matchen van vraag en aanbod, meer energieopslag en flexibilisering van de vraag. Uitvoering van ‘Samen sneller het net op’ is daarbij cruciaal.

Door dit plafond dreigden veel initiatieven voor wind en zon niet door te gaan. Ook vanuit provincies (IPO) en gemeenten (VNG) was steun voor loslaten van dit plafond.

NWEA, Holland Solar en NVDE danken de Tweede Kamer dat deze in meerderheid heeft besloten om het plafond los te laten.

Bron: Holland Solar

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement