Hoge score voor Warmtepomp in ISDE regeling

Geplaatst op 25 oktober 2016 door Redactie

Sinds begin dit jaar de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van kracht is geworden, zit de aanschaf van warmtepompen aardig in de lift.

 

Tot en met 31 juli zijn er in totaal 7424 subsidie aanvragen geweest waarvan 87% van de aanvragen de particuliere markt betrof. De subsidie is bedoeld voor pelletkachels, biomassaketels, zonneboilers en warmtepompen.
Opvallend daarbij is dat in de particuliere sector bijna 50% van de aanvragen ging over een warmtepomp. Bij de zakelijke aanvragen was het percentage warmtepompen zelfs 75%. (bron: RVO.nl).

Duidelijk is dat onder invloed van de ISDE subsidieregeling, en ongetwijfeld ook gestimuleerd door de aandacht voor de Energie-0- woning, de warmtepompen momenteel goed scoren.


Noodzakelijk vakkennis

De toename van warmtepompsystemen betreft zowel de grondgebonden warmtepomp als de lucht/water warmtepomp. Om te zorgen dat in de praktijk de kwaliteit van de warmtepompsystemen voldoende tot hun recht komen, is het van groot belang dat zowel het ontwerp als de realisatie van dergelijke systemen op vakkundige wijze geschiedt.

Met name voor de grondgebonden warmtepompsystemen geldt dat het installatiebedrijf dat dergelijke systemen aanlegt hiervoor gecertificeerd moet zijn. Maar ook bij de aanleg van lucht/water warmtepompsystemen geldt dat het in huis hebben van de nodige vakkennis van groot belang is.
Voor het ontwerpen en installeren van warmtepompsystemen in woningen zijn speciale cursussen ontwikkeld waarin de noodzakelijke kennis wordt bijgebracht en waarvoor men in het kader van de certificering desgewenst ook een Cito-diploma kan behalen.

Zowel voor de cursus individuele grondgebonden warmtepompsystemen in woningen als voor lucht/water warmtepompen in woningen kunt u terecht bij de Warmtepomp-Academy: www.warmtepomp-academy.nl.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement