Hoe zit het ook alweer met ...

Geplaatst op 13 september 2023 door Redactie

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Als installateur heeft u steeds meer kennis nodig op het gebied van veiligheid, regelgeving en milieu. Wij kunnen ons voorstellen dat het soms best ingewikkeld is. Heeft u er weleens aan gedacht om informatie op de website van Kiwa te zoeken? Kiwa heeft een platform* gerealiseerd voor het uitwisselen van gaskennis, met daarin de meest gestelde vragen over leidingen en installatie, gastoestellen, rookgasafvoer- en luchttoevoersystemen en koolmonoxide. Per vakgebied vindt u vragen welke regelmatig aan ons gesteld worden. U kunt hier vrijblijvend gebruik van maken.

Leidingen en installatie

Voor het uitvoeren van uw werk zijn installatievoorschriften bepalend, toch kunnen er regelmatig verschillende vragen opkomen tijdens installatiewerkzaamheden. Fouten in de ontwerpfase, aanleg en beheerfase van gasinstallaties moeten worden voorkomen en soms lukt dit niet altijd. Dit kan invloed hebben op de levensduur, functionaliteit en de veiligheid van een gasinstallatie.
Vragen als hoe om te gaan met een PEX gasleiding in een kruipruimte, met of zonder mantelbuis, kunnen dan voorbij komen. U wilt dan graag weten wat u moet doen.

Gastoestellen

Wat zegt de huidige regelgeving over gastoestellen en de installatie ervan. Wat moet je precies doen als je een onverwachte situatie tegenkomt.
Het is belangrijk om te weten in welke toestand de installatie zich bevindt en of er specifieke regelgeving van toepassing is op de gasinstallatie. Uiteraard moet en wilt u antwoord kunnen geven op het hoe, het waarom en het waar. Twee voorbeeldvragen: Mogen in een CLV systeem VR en HR toestellen door elkaar gebruikt worden? Moet een cv-installatie altijd voorzien zijn van een extra manometer?

Rookgasafvoer- en luchttoevoersystemen

Een optimaal samenspel tussen cv-installatie en rookgasafvoersysteem. In een appartementencomplex is essentieel voor de veiligheid en gezondheid van bewoners. De kwaliteit en het onderhoud van rookgasafvoer- en luchttoevoersystemen moeten goed wordt uitgevoerd, maar u komt zo nu en dan ook tegen onduidelijke vraagstukken op. Hoe gaat u daar mee om? En wat zijn daarbij de meest belangrijke vragen die er zoal gesteld worden?


Koolmonoxide

Koolmonoxide: je ruikt het niet, je ziet het niet. Nog steeds een onderschat gevaar.
Wat zijn de veiligheidseisen die aan koolmonoxide gesteld worden? Want in de praktijk zien we dat er legio variaties van oorzaken van een koolmonoxide-ongeval mogelijk zijn. Veiligheid en het voorkomen van onveilige situaties zijn uitermate belangrijk. Vragen zoals: Wat is MAC-waarde en aan welke emissie-eisen voor CO moet een afvoerloze geiser voldoen.

Informatie uitwisselen

Bent u een expert (EBI of PI) stookinstallaties, een EBI--inspecteur voor leidinginstallaties met scope 7a, 7b en/of 7c of een professional 'Veiligheidsinspecties van branders en procesinstallaties in de industrie, dan wilt u misschien graag samen met vakgenoten kennis delen. Dit kan bij de regionale en landelijke contactgroepen Stookinstallaties, Leidinginspectie en Industrie. Elke groep komt drie keer jaar bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Wellicht iets voor u?

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement