Hoe werkt het modulaire principe van WTH?

Geplaatst op 24 februari 2021 door Redactie

De nieuwe generatie verdelers zijn revolutionair, modulair en toepasbaar op elke warmtebron. Lees nu over het modulaire principe van WTH.

Zo simpel mogelijk

Met minder producten, die onderling uitwisselbaar zijn, maximale mogelijkheden en flexibiliteit. Dát is het modulaire principe van WTH.

Afhankelijk van het afgiftesysteem, de warmtebron of de wens voor verwarmen of koelen onderscheiden we de drie onderdelen van het modulaire principe: WTH Base, WTH Module en WTH Control.

  • WTH Base heeft betrekking op de afgifte van het systeem en bestaat o.a. uit de (montage) van de modulaire verdelerbalken en vloerverwarmingsbuis.
  • WTH Base dient altijd uitgebreid te worden met een WTH Module.
  • WTH Module is het deel dat de warmteopwekker met het afgiftesysteem verbindt. Afhankelijk van het type warmtebron of de wens voor verwarmen en/of koelen kies je de juiste module voor aansluiting op de verdelerbalken. Alle modules zijn onderling uitwisselbaar.
  • WTH Control zorgt voor de aansturing van het systeem door middel van thermostaten, sensoren of Universele Modulaire Regeling.
    Een regeling zorgt voor samenwerking tussen verdeler, thermostaat, sensoren en warmte- of koudeopwekker. Het resultaat is een zo optimaal mogelijk binnenklimaat en een zo gunstig mogelijk energieverbruik.

Voor elke installatie en elk gebouwtype nog steeds een passende oplossing, maar nu nog beter, sneller, flexibeler en duurzamer. Dat is een Klimaat waar je op kunt bouwen!