Hoe maken we de energietransitie laagdrempeliger voor huiseigenaren?

Geplaatst op 14 mei 2020 door Redactie

Hoe kan de energietransitie laagdrempeliger worden voor huiseigenaren? Hoe krijgen we hen meer ‘als vanzelf’ mee in de verduurzamingsopgave van de eigen woning? Kunnen we daarbij in 2030 zelfs boven het in het klimaatakkoord gestelde doel voor de gebouwde omgeving komen? Dit was de inzet voor ‘Een Laagdrempelige transitie’, een onderzoek door Stratelligence, in opdracht van Energie-Nederland, de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen. “Het onderzoek biedt een nieuw perspectief op versnelling van de energietransitie. We zien dat hiermee – in aanvulling op de afspraken in het Klimaatakkoord – de energietransitie in de gebouwde omgeving makkelijker en betaalbaarder kan zijn en zelfs meer CO2-besparing kan opleveren ”, zegt Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland.

De energietransitie vraagt veel van huiseigenaren. Onderzoek wijst uit dat vooral particuliere huiseigenaren aanhikken tegen de kosten en ‘het gedoe’. Dit terwijl het doen slagen van de energietransitie in de gebouwde omgeving sterk afhankelijk is van de mate waarin consumenten – in dit geval huiseigenaren – bereid zijn een omslag te maken. Het rapport ‘Een laagdrempelige transitie’ neemt daarom zo laag mogelijke drempels voor huiseigenaren als uitgangspunt.

Drempels wegnemen en consument centraal

“Het vertrekpunt is: hoe kunnen we minder aanspraak doen op het aanpassingsvermogen van consumenten? Hoe kunnen we keuzes makkelijker maken, kosten en risico’s beperken, overlast verminderen en een gevoel van controle teruggeven”, zegt Gigi van Rhee van Stratelligence. Haar onderzoek combineert een feitelijk-technische analyse, met meer zachte aspecten op het gebied van ‘adaptief vermogen’ waarbij factoren als tijd en flexibiliteit in beschouwing worden genomen.

De analyse in het Stratelligence-rapport biedt een laagdrempelig perspectief door aannemelijk te maken dat een adaptieve aanpak in de gebouwde omgeving loont.

Deze aanpak komt neer op het gefaseerd benaderen van de opgave en achtereenvolgens:

– Uit te gaan van besparingsstappen die huiseigenaren sowieso zonder spijt kunnen nemen, zoals isolatie tot label C.
– Uit te gaan van logische keuzes die niet alleen per wijk, maar ook per soort woning kunnen worden gemaakt. Wat passend is – een warmtepomp, warmtenet of bijvoorbeeld groen gas – verschilt immers per situatie.
– Maatregelen slim uit te spreiden over de tijd in een twee-fasenstrategie. Door in stappen te denken kunnen natuurlijke overgangsmomenten – zoals vervanging van een ketel – én nieuwe ontwikkelingen en innovaties beter worden benut.

Vervolg Laagdrempelige transitie

Medy van der Laan: “Wij hopen dat het rapport inspireert tot keuzes van landelijke en decentrale bestuurders in de energietransitie, waarbij zij nog meer inspelen op wat mensen aankunnen en meer rekening houden met een fasering in de tijd optimaal benutten, Het rapport geeft daar handvatten voor. Dit geeft de energietransitie in de gebouwde omgeving vaart en geeft zicht op het ruim behalen en zelfs overtreffen van het CO2-doel”.

Met dit rapport in de hand gaat Energie-Nederland de komende maanden graag in gesprek met verschillende belanghebbenden, zoals consumentenorganisaties, gemeentebestuurders, politici en collega-branches – om de inzichten te toetsen en perspectieven verder uit te werken.

Het rapport ‘Een Laagdrempelige energietransitie’ kunt u hier downloaden.

Bron: Energie Nederland


Reacties

Harry smit

19 mei 2020 om 22.15 uur

Wij worden massaal gedwongen van het gas af te gaan, terwijl ons energienet het vermogen benodigd voor de warmtepompen nog niet kan verdragen. Bij de "buren" wordt nu van steenkool op gas overgestapt. Zeer zorgelijk allemaal.

Hans van Suylekom

19 mei 2020 om 17.15 uur

Ik ben zonder meer voorstander van besparen. Ik heb mijn woning deels verduurzaamd (dakisolatie, HR++ ramen rondom)tegen hoge kosten, echter de energietransitie wordt naar mijn mening de burger de strot geduwd, met als argument de "vreselijke" klimaat verandering die ons te wachten staat als de CO2 concentratie stijgt. Echter temperatuurstijging door CO2 is niets anders dan een theoretische aanname die het IPCC tracht te bewijzen aan de hand van modellen door mensen bedacht. Ten 2e en daarbij grijp ik terug op mijn ervaring als specialist op het gebied van meet en regeltechniek, namelijk dat van een open systeem, in dit geval onze planeet de Aarde, de temperatuur onmogelijk te regelen is, gezien de vele NIET beheersbare variabelen. Daarom besparen OK maar geen windmolens die op subsidie draaien, biomassa waarvoor de biotoop van hele gebieden vernietigd wordt etc. Conclusie: we zullen ons, de mensheid, moeten aanpassen aan het veranderen van het klimaat.

henk Daalder

19 mei 2020 om 15.20 uur

Het artikel mist de essentie burgers gaan alleen massaal meedoen met de energietrtansitie, als het hen wat oplevert. Daarvoor zijn aantrekkelijke massa consumentenproducten nodig. De 3% idealisten, en de 3% lokale miljonairs doen al mee. Maar de rest niet. Ga daarom elk windpark en zonneweide plan, in kavels verkopen aan huishoudens. En regel daarbij salderen van die stroom. Dat levert een voordeel tot 3000 EUR per jaar op. De kosten van salderen, geen subsidie, zijn eenvoudig te dekken, met een vliegtax van 35 EUR per ticket. https://salderenvanstroom.petities.nl/ Hiermee ontstaat een consumenten markt voor kavels duurzame opwek, die huishoudens kopen en verkopen, om hun eigen opwek passend te houden bij hun energievebruik Vergelijkbaar met hoe gemeentes kavels bouwgrond verkopen, waar huishoudens een eigen huis op laten bouwen.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement