Hoe kom ik van het gas af?

Geplaatst op 31 mei 2018 door Redactie

Wat als u een bestaande woning met een gasketel heeft en toch de transitie wilt inzetten naar duurzame energie? De meeste Nederlandse woningen met een gasketel hebben afgiftesystemen in de woning die uitgelegd zijn op hoge temperatuur verwarming. In tegenstelling tot een gasketel, levert een warmtepomp een lage watertemperatuur. Door een gasketel te vervangen door een warmtepomp, zullen de bestaande afgiftesystemen een lagere capaciteit leveren waardoor de woning onvoldoende verwarmt kan worden. Hierdoor moeten veelal aanzienlijke wijzigingen (investeringen) worden doorgevoerd aan de afgiftesystemen in een bestaande woning voordat een warmtepomp toepasbaar is.

Doordat een hybride warmtepomp samenwerkt met een (hoog rendement) gasketel, hoeven er geen aanpassingen en hoge investeringen gedaan te worden aan de afgiftesystemen in de woning en wordt het gasverbruik voor verwarming tot wel 90% gereduceerd! Een hybride warmtepomp is dan ook een goede tussenoplossing om de transitie naar duurzame verwarming gefaseerd te laten verlopen. De hybride warmtepomp kan tot 50 ˚C watertemperatuur voor verwarming leveren. Wanneer dit onvoldoende is, kan de gasketel bijstoken om deze temperatuur te verhogen. Daarnaast verzorgt de gasketel warm tapwater en als bonus is het zelfs mogelijk om de hybride warmtepomp in te zetten om de woning in warme periode actief te koelen.