Historische samenwerking: STEK en NVKL versterken koude- en klimaatsector

Geplaatst op 08 februari 2024 door Redactie

In een complementaire samenwerking slaan Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK) en de Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) de handen ineen om de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid binnen de Nederlandse koude- en klimaatsector op niveau te houden en daar waar mogelijk te verhogen. Historisch gezien hebben beide organisaties een cruciale rol gespeeld als hoeders van deze normen in de sector.

Open dialoog en gedeelde missie

Terwijl in het verleden de wegen van STEK en NVKL elkaar soms kruisten, getuigt het huidige klimaat van een open dialoog en een vruchtbare samenwerking. Samen streven zij naar het hoogste niveau van kwaliteit in de sector en het handhaven van deze normen. Jan-Willem Voshol, voorzitter van NVKL, benadrukt: "De NVKL vindt samenwerking met stakeholders uit de branche die zich inzetten voor verbetering van kwaliteit erg belangrijk. De samenwerking met STEK is een mooie eerste stap."

Waarom samenwerken

Beide organisaties zien in de sector een trend naar drempelverlagende maatregelen op het gebied van normen en richtlijnen, certificeringseisen en scholing. Ze erkennen onomstotelijk dat het waarborgen van een minimum kwaliteitsniveau cruciaal is voor de sector, met het oog op kwaliteit, veiligheid, faalkostenreductie en duurzaamheidsambities. De gezamenlijke doelstelling richt zich op het waarborgen van dit minimum kwaliteitsniveau en het voorkomen van drempelverlagende maatregelen om het kwaliteitsniveau voor zowel bestaande als nieuwe toetreders in de sector te handhaven. De samenwerking versterkt deze doelstelling en brengt de sector op één lijn over belangenbehartiging, dienstverlening, kennisontwikkeling en certificering.

Behoud van identiteit

Binnen de samenwerking behouden partijen hun onafhankelijkheid en eigen identiteit. Joop Hoogkamer voorzitter van STEK: "Wij blijven beiden doen waar we sterk in zijn; de NVKL zet zich in als behartiger van het algemene belang en richt zich onder andere op de aspecten onderwijs, wetgeving, techniek, veiligheid, milieu en promotie van de branche en STEK als schemabeheerder, exameninstelling en certificering van personen en bedrijven." Van een fusie is dan ook geen sprake.

Leden en deelnemers betrekken

Om de gezamenlijke doelstelling te verfijnen, is een multidisciplinaire werkgroep gevormd, die bestaat uit leden van de NVKL en STEK deelnemers. De komende maanden zullen zij zich buigen over een aantal vraagstellingen die zijn omschreven in het door de besturen van beide organisaties opgestelde plan van aanpak. Jan-Willem Voshol geeft aan; "Wij zijn erg benieuwd naar de meningen van de werkgroep. Wij hopen op breed uitgewerkte oplossingsvarianten die bijdragen aan een stevige samenwerking met draagvlak op alle niveaus."

Toekomstige ambities

STEK en NVKL willen zich in de toekomst inzetten voor eenduidige kwaliteitseisen en -normen in de sector en de erkenning hiervan door eigenaren of exploitanten van koel- en klimaatinstallaties maar ook door de overheid. Zeker nu als gevolg van de koudemiddeltransitie, gedreven door aanscherping van de F-gassenverordening, veel meer focus komt te liggen op veiligheid. Doel is dat bedrijven die aantoonbaar voldoen aan deze kwaliteitseisen zich kunnen onderscheiden in de markt en waarborgen dat koel- en klimaatinstallaties op veilige en betrouwbare wijze worden geïnstalleerd en onderhouden en geclaimde optimale duurzaamheidsprestaties ook waarmaken.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement