Het geluidsniveau van lucht/water warmtepompen

Geplaatst op 23 november 2021 door Redactie

Lucht/water warmtepompen worden vaak toegepast als (tussen)oplossing in de energietransitie. Daarmee ontstaat ook een discussie over het geluid dat een warmtepomp maakt.

Om het geluidsniveau van warmtepompen te onderdrukken, gelden er per 1 april 2021 nieuwe geluidseisen.
Een lucht/water warmtepomp mag niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken op de erfgrens van de woning en geldt in de avond van 19.00 uur tot 07.00 uur. Deze geluidsnorm beschermt beter tegen geluid en bevordert de ontwikkeling van stillere warmtepompen.

Rekentool

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties heeft een rekentool opgesteld, die uit gaat van verschillende situaties waarin een buitenunit wordt toegepast.

Voldoen aan de eisen

De geluidseisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (uit de fabriek), maar voor een bij de woning geplaatste installatie. Er zullen vaak maatregelen genomen moeten worden om aan de standaard 40 dB eis te voldoen.

Installeer de juiste warmtepomp

Belangrijk is dat de warmtepomp het juiste vermogen heeft voor de hoogste efficiëntie. Hiervoor is goede dimensionering essentieel.

Kies de beste opstellingsplaats

De opstellingslocatie is erg belangrijk. De geluidsdruk (de sterkte waarmee het geluid van de warmtepomp wordt ervaren) is voorál afhankelijk van de mate waarin de buitenunit wordt ingesloten door wanden. De buitenunit kan het beste op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst om zo trillingsenergie af te vangen. Zo wordt er geen lucht in beweging gebracht.

Demping of afscherming van geluid

Het geluid moet worden gedempt met isolerende maatregelen om aan de geluidseisen te voldoen. Denk hierbij aan een omkasting van de buitenunit of het plaatsen van geluidswering met goede geluidsisolerende en -absorberende eigenschappen.


Whitepaper ‘Het geluid van de warmtepomp ontleed’

Binnenkort verschijnt het whitepaper ‘Het geluid van warmtepompen ontleed’ met inhoudelijke informatie over de nieuwe wetgeving, verdere verdieping van het begrip geluid en een beknopte handleiding van de nieuwe Rijksoverheid-rekentool. Ook komen demping en afscherming van geluid aan bod. Zo wordt duidelijk hoe te voldoen aan de nieuwe geluidseisen.

Dit whitepaper als eerste ontvangen? Stuur een e-mail naar marketing@atagverwarming.com met je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Het whitepaper wordt dan digitaal toegestuurd.

Meer informatie over warmtepompen in de energietransitie is hier te vinden.