Energiebesparingsverkenner is hernieuwd

Geplaatst op 20 juli 2016 door Redactie

De Energiebesparingsverkenner is terug van weggeweest. De hernieuwde tool is een hulpmiddel om de impact van energiebesparende maatregelen in beeld te krijgen. Professionals die huizen verhuren, verkopen, bouwen of verbouwen kunnen gebruik maken van de tool.

10 miljoen berekeningen

Marijke Wobben van RVO.nl, verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuweEnergiebesparingsverkenner, is bijzonder tevreden: "Het is een mooi resultaat van vele updates. We voerden een nieuwe rekensystematiek door voor het energielabel en we bepaalden de Energie-Index die zorgt voor maar liefst 10 miljoen berekeningen. Elke getroffen maatregel kun je doorberekenen en heeft invloed op het totaalplaatje."

Twee varianten

De Energiebesparingsverkenner is toepasbaar voor één woning of een heel woningcomplex of project met diverse woningtypen. Nadat de gebruiker de woning selecteert en de uitgangssituatie vaststelt, kan hij heel snel op verschillende manieren scenario's in kaart brengen en vergelijken. Het instrument helpt om een verantwoorde afweging te maken: wegen de benodigde investeringen op tegen de beoogde opbrengsten, zoals een lagere energierekening, meer comfort, een beterenergielabel of een betere Energie-Index?

Budgetverkenner

"Nieuw is ook de budgetverkenner," vult Wobben aan. "Professionals kunnen een budget invoeren en kiezen of zij het label of het comfort moeten verbeteren. De verkenner gaat dan op zoek naar een slimme combinatie aan maatregelen om dat te bereiken. Zo krijg je een aardige indicatie of de voorgenomen financiële investeringen – op termijn – opwegen tegen de beoogde resultaten."

Onafhankelijk, representatief, betrouwbaar

De site is geschikt voor diverse professionele doelgroepen zoals verhuurders, makelaars, aannemers en installateurs. Zij krijgen via de Energiebesparingsverkenner onafhankelijke, representatieve en betrouwbare informatie. Ze kunnen dit gebruiken bij beheer, planmatig onderhoud, een snelle inventarisatie van de bouwkundige en installatietechnische staat van een woning of een complex van woningen.
De data achter de verkenner zijn ook toegankelijk voor derden via een webservice. Wie een eigen userinterface bouwt, kan daar gratis gebruik van maken.

Indicatie voor maatwerk

Wobben: "De verkenner gaat uit van gemiddelden, dat kan in de praktijk afwijken. Maar een professional kan in combinatie met zijn eigen expertise met de eerste berekeningen al een goede indicatie geven. Op basis daarvan is maatwerk mogelijk, past hij de investeringen aan of neemt hij andere of meer besparingsmaatregelen. Hij kan alles daarna onderzoeken en uiteindelijk in een gespecificeerde offerte voorleggen. Met die werkwijze besparen professionals tijd en energie."

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement