Grootste waterstof- en warmtepomplaboratorium van Europa

Geplaatst op 28 juni 2021 door Redactie

Kiwa boekt aanzienlijke vooruitgang met de uitbreiding en verduurzaming van haar testfaciliteiten en kantoor aan de Wilmersdorf in Apeldoorn. Zij breidt het laboratorium uit met allerlei testfaciliteiten, zoals op het gebied van waterstoftechnologie en het Internet of Things (IoT). Ook biedt de locatie ruimte aan het grootste warmtepomplaboratorium van Europa. Dit lab wordt volledig geautomatiseerd ingezet voor het testen van verschillende soorten warmtepompen. Kiwa investeert sinds 2020 tientallen miljoenen euro in deze en andere testfaciliteiten in Apeldoorn. Hiermee positioneert zij zichzelf als kennispartner in de energietransitie. De oplevering van het gerenoveerde gebouw en alle nieuwe voorzieningen staat gepland voor de zomer van 2021. Kiwa bouwt daarmee aan versteviging van haar positie als expert op allerhande vitale infrastructuren, zoals de energievoorziening en verschillende internettoepassingen, waaronder IoT.

“We breiden onze locatie in Apeldoorn op verschillende onderdelen uit”, zegt Jan Pieter Bijkerk, Vice President van Kiwa. "Niet alleen om een moderne en aantrekkelijke werkomgeving te creëren voor onze medewerkers, maar ook om nieuwe technologieën te kunnen toepassen. Zo testen we naast de kwalitatieve prestatie van warmtepompen óók de elektrische veiligheid in het laboratorium. En spelen we in op de ontwikkeling dat steeds meer fabrikanten van Internet IoT-apparatuur - zoals ‘slimme’ deurbellen, thermostaten, verlichting of koelkasten- de cybersecurity van hun producten willen laten testen door een onafhankelijke partij.” Zodoende zet Kiwa de nieuwe faciliteiten voor het testen van elektrische veiligheid breder in dan alleen voor warmtepompen.

Waterstoftechnologie

Kiwa is er van overtuigd dat waterstoftechnologie een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie. Recent werd er door energiebedrijven bij de overheid op aangedrongen om waterstoftoepassing in bestaande situaties mogelijk te maken. Kiwa wil met haar investeringen in waterstoflaboratoria bijdragen aan het veilig toepassen van waterstof in het kader van de noodzakelijke energietransitie. Kiwa leverde een gelijksoortige bijdrage in de overschakeling van stadsgas naar aardgas in de jaren zestig. Kiwa is daarmee een duurzame partner die op basis van hoogwaardige kennis telkens bijdraagt aan de transitie naar steeds schonere energievoorziening. Waterstof fungeert niet alleen als vervangende brandstof voor aardgas gestookte verwarmingstoestellen, maar wordt ook ingezet voor het opslaan van overtollig opgewekte elektriciteit, bijvoorbeeld uit windenergie. De eerder genoemde warmtepompen maken vervolgens weer gebruik van de elektriciteit uit waterstof.

Kennispartner in de energietransitie

Naast haar positie als expert op het gebied van warmtepompen en IoT, verbreedt Kiwa óók in haar rol als kennispartner en opleider op het gebied van waterstof in het kader van de energietransitie. Op het gebied van waterstoftechnologie wordt een nieuwe teststraat voor waterstofleidingen en -componenten gebouwd en komen er trainingsruimtes en laboratoria voor het testen en keuren van producten bij die geschikt zijn voor waterstof. Kiwa biedt organisaties verder de mogelijkheid om de toegevoegde waarde van waterstoftoepassingen te ontdekken, onder meer met behulp van de zogenoemde waterstoftafel. Hiermee kunnen zij samen met Kiwa-experts experimenten uitvoeren om te ervaren wat de verschillen en overeenkomsten tussen aardgas en waterstof zijn. De waterstofexperts van Kiwa laten klanten, studenten of scholieren zo op een laagdrempelige en verantwoorde manier kennismaken met de mogelijkheden van waterstof. Zij krijgen zo meer inzicht in wat het bijvoorbeeld betekent als waterstof deel gaat uitmaken van een huishouden en een cv-ketel zijn energie uit waterstof haalt. Ook gaat Kiwa in samenwerking met de energiesector, monteurs opleiden voor het ombouwen van aardgas gestookte toestellen naar waterstof. Een veilige toepassing is de uitkomst van al deze activiteiten van Kiwa.

Fire Laboratorium

“Het warmtepomplaboratorium is gebaseerd op de allerlaatste technologie, zodat wij ook warmtepompen met brandbare koelmiddelen, zoals propaan, kunnen testen”, zegt Bijkerk. “In 2021 willen wij deze faciliteiten verder uitbreiden, zodat ook elektrische veiligheidstesten voor warmtepompen kunnen worden uitgevoerd. Daarmee kan op één locatie niet alleen de prestatie, maar ook de veiligheid worden getest en gecertificeerd op basis van internationale standaarden.” Daarnaast wil Kiwa op de locatie in Apeldoorn een Fire Laboratorium realiseren. In de bijbehorende rooktunnel, brandkamer en andere testopstellingen worden detectoren en brandalarmen op basis van Europese normen getest. Dankzij de hoogwaardige inrichting van dit laboratorium kan Kiwa producten van organisaties sneller certificeren en doorlooptijden aanzienlijk verkorten. Ook wil zij op de locatie in Apeldoorn lektesten met brandbare koelmiddelen uitvoeren.

Ten slotte verhuizen ook de onderzoek- en testfaciliteiten voor de mobiliteitsinfrastructuur naar het nieuwe laboratorium in Apeldoorn. Door het samenbrengen van de verschillende labs creëert Kiwa een state of the art laboratorium gericht op de wegenbouw, met als doel de verbetering van onder andere wegen, vliegvelden, bedrijfsterreinen en dijkbekledingen.

Het is bijzonder dat Kiwa al deze voorzieningen straks op één locatie kan aanbieden. Hierdoor vinden alle testen voortaan plaats op één plek, wat de efficiëntie ten goede komt.

Nieuwe duurzame uitstraling

Tijdens de verbouwing worden verschillende energiebesparende voorzieningen aangebracht die het pand duurzamer maken. Zo wordt het bestaande kantoorgebouw gerevitaliseerd. De isolatie wordt verbeterd en het dak bekleed met 1.000 zonnepanelen op het hoofdgebouw, de hallen en de nieuwe garage voor meetwagens die het wegennet van Nederland, eveneens een vitale infrastructuur, voortdurend inspecteren. Dit levert een vermogen op van 300.000 Kwh, waarmee Kiwa kan voorzien in 11 procent van haar elektriciteitsverbruik in Apeldoorn. Bovendien zal Kiwa door middel van warmte-krachtkoppeling - het gelijktijdig opwekken van warmte en elektriciteit - 518 MWh stroom per jaar opwekken, waarbij zij de vrijkomende warmte van 1058 MWh zal gebruiken om het gebouw te verwarmen. Verder krijgt het hele gebouw een modernere uitstraling en worden ook de werkplekken gemoderniseerd. Een compleet nieuwe hoofdentree zal zorgen voor een professionele uitstraling en betere ontvangst van klanten. Ook zijn alle raamkozijnen inmiddels vervangen en voorzien van Hr++-glas. Net als de gevel is ook het dak voorzien van een betere isolatie en van een nieuwe dakbedekking. Verder is de tl-verlichting vervangen door energiezuinige ledverlichting en wordt de verlichting met behulp van sensors automatisch aan- en uitgeschakeld, zodat deze niet onnodig aan blijft staan.


Reacties

Frans Vermeer

6 juli 2021 om 11.38 uur

In Amerika kan je een waterstofwisselaar kopen waarbij de auto zelf het waterstofgas maakt en tot zo'n 30% minder brandstof gebruikt, te weten benzine, diesel of gas, de motor zelf blijft blank van binnen, geen aanslag meer ! Het adres hybridwaterpower.com

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement