Goed voorbereid op het nieuwe schooljaar met slimme sanitaire oplossingen

Geplaatst op 13 juli 2022 door Redactie

Voor veel scholen staat de zomervakantie voor de deur en daardoor komt er - net als tijdens de coronapandemie - weer een lange onderbreking van de normale bedrijfsvoering aan. Dit kan een gevaar vormen voor de drinkwaterkwaliteit. Als water te lang stagneert hebben gevaarlijke bacteriën zoals legionella vrij spel om zich snel te vermeerderen. Er zijn voorzorgsmaatregelen mogelijk om dit te voorkomen. De vakantie is het uitgelezen moment om het sanitaire systeem onder handen te nemen. Zo is het gebouw goed voorbereid op het nieuwe schooljaar.

In de zomervakantie zijn veel schoolgebouwen grotendeels of helemaal gesloten. Om te voorkomen dat gevaarlijke bacteriën zich ophopen in de waterleiding is het van belang om de leidingen regelmatig te spoelen. Volgens de Nederlandse wetgeving moeten drinkwaterleidingen elke 72 uur ververst worden. De contactloze elektronische armaturen van SCHELL bieden hiervoor een duurzame veilige oplossing. Met behulp van de elektronische armaturen kan de ‘normale’ bedrijfsvoering aangestuurd worden. Daardoor is het ook mogelijk om waterlooptijden, automatische spoelingen en het bereik van de sensoren te programmeren.

Watermanagement

Het SCHELL SWS-watermanagementsysteem geeft conciërges en facility managers de mogelijkheid om alle armaturen in een gebouw centraal aan te sturen. Beheerders kunnen geautomatiseerde stagnatiespoelingen inplannen met vaste intervallen, op vaste tijdstippen en op bepaalde temperaturen. Zelfs een combinatie van tijd- én temperatuuraansturing is mogelijk. Het SWS-watermanagementsysteem heeft veel voordelen. Conciërges kunnen het systeem zo instellen dat bij stagnatiespoelingen ook de verbindings- en toevoerleidingen grondig doorgespoeld worden. Een ander voordeel is dat SWS zowel het gebruik van de sanitaire installaties als ook de uitgevoerde spoelingen documenteert. Op deze manier is duidelijk of de vereiste spoelingen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Er is dus altijd bewijsmateriaal voorhanden.

Perfecte combinatie: SCHELL SWS en SMART.SWS

Zelfs in de schoolvakantie als niemand de gelegenheid heeft om op locatie langs te gaan, kan de waterinstallatie eenvoudig ook op afstand beheerd worden. Via de online service SMART.SWS kan de beheerder de drinkwaterinstallatie eenvoudig op afstand aansturen en monitoren. Ook aanpassingen zijn makkelijk door te voeren. Bovendien werkt het systeem kosten- en tijdbesparend, onderhoudsbeurten zijn namelijk efficiënt en voordelig in te plannen.

Gebruikershygiëne

Behalve dat de contactloze elektronische kranen en spoelsystemen een efficiënt beheer faciliteren, zorgen ze er ook voor dat de gebruikershygiëne verbetert. Dankzij de sensoren is het niet langer nodig om een knop aan te raken om de kraan in te schakelen. Dit vermindert het aantal contactmomenten aanzienlijk en daardoor ook de overdracht van virusverwekkers en bacteriën. Met de oplossingen van SCHELL zijn onderwijsinstellingen dus extra goed voorbereid op het nieuwe schooljaar.