Gebouwen en woningen met KNX-systemen zijn prima te beveiligen

Geplaatst op 21 februari 2019 door Redactie

Het is jammer dat het gebruik van technologie om gebouwen slim te maken onlangs negatief in het nieuws kwam. Juist omdat deze technologie het mogelijk maakt om de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, het hoofd te bieden. Woning- en gebouwautomatisering vervult een belangrijke bijdrage aan het gezonder, veiliger, leefbaarder en meer duurzaam maken van onze omgeving.

Ondanks dat wij betreuren dat dergelijke berichtgeving het nieuws van vandaag kleurt, draagt deze berichtgeving wel sterk bij aan de benodigde bewustwording op het gebied van de beveiliging van slimme gebouwen en de gebouwautomatisering. Elke vakman die op het gebied van gebouwautomatisering actief is, heeft de morele plicht om samen met gebruikers een goed werkende installatie te ontwerpen. Daarin maakt het niet uit welk protocol of welke oplossing de installateur of system integrator toepast. Alle leden van KNX Nederland en van de Branche Organisatie Gebouw Automatisering kunnen een compleet pakket aan veilige automatiseringsoplossingen bieden.

Diverse maatregelen genomen

KNX werkt wereldwijd samen met tientallen universiteiten en heeft studies op gebied van veiligheid in 2014 en 2016 opgeleverd. Op basis daarvan zijn al diverse maatregelen genomen zowel op gebied van het inbouwen van security mechanismen in het protocol, als in het bewustmaken van de gebruikers van KNX. Voorbeelden hiervan zijn de KNX security checklist en de KNX security positioning paper die verspreid zijn.

Kennisoverdracht versterken

De kwetsbaarheid van slimme woningen en -gebouwen, ongeacht het intelligente systeem of het automatiseringsprotocol dat daarvoor wordt gebruikt, mag nooit de zorg zijn voor de eindgebruiker. Samen met brancheorganisaties en opleidingsinstellingen werkt KNX Nederland aan voortdurende kennisoverdracht naar marktpartijen. KNX Nederland en Techniek Nederland hebben met elkaar afgesproken dat zij op zeer korte termijn samen aan de slag gaan om de marktpartijen nader te informeren over het belang en de mogelijkheden om veilige woning- en gebouwautomatisering te realiseren. Ook kunnen professionals in woning- en gebouwautomatisering met elkaar in gesprek via de nieuwe online community Smart Inside, die eind 2018 is gelanceerd. Daar zijn ook de checklist en de positioning paper te vinden.

Eindgebruikers en gebouweigenaren doen er goed aan om bij hun installateur of system integrator na te vragen of hun installatie veilig met internet verbonden is en of hij of zij de beveiliging van het systeem kan controleren.

Aanvullende informatie

Om bewustwording te vergroten ten aanzien van de beveiliging van KNX-systemen is het goed kennis te nemen van onderstaande maatregelen en acties.

- Er is een checklist beschikbaar voor veilige KNX-installaties waarin de vakman praktisch hulp krijgt bij het beveiligen.
(http://knx-professionals.nl/files/brochures/KNX-Security-Checklist_nl.pdf)

- Het onderwerp ‘het beveiligen van een KNX-systeem’ is al uitgebreid naar de markt gecommuniceerd via een KNX Security Position Paper.
(http://knx-professionals.nl/files/brochures/KNX-Security-Position-Paper_Eng.pdf)

- In de afgelopen jaren organiseerde KNX Nederland diverse netwerkbijeenkomsten met presentaties en een mini-training over KNX, IP en beveiliging.

- KNX Association is in 2018 gestart met een KNX Secure Roadshow, om de markt bewust te maken van deze problematiek. De noodzaak van een veilige verbinding van KNX-installaties met internet staat daarin centraal.

- Om de veiligheid verder te vergroten, heeft KNX Association nu de KNX Secure technologie beschikbaar. De eerste KNX Secure producten komen dit jaar op de markt. De toepassing van een KNXnet/IP Secure gateway zorgt voor intrinsieke veiligheid van het KNX-systeem. De installatie die aan deze KNXnet/IP Secure gateway hangt, zal dan ook zonder een veilige internetverbinding beveiligd zijn waardoor de afhankelijkheid van marktpartijen kleiner wordt.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement