Gebouweigenaren hebben een zorgplicht

Geplaatst op 13 september 2023 door Redactie

Bescherming van de drinkwaterinstallatie

De drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit legt de verantwoordelijkheid voor de aanleg en het beheer van de drinkwaterinstallatie neer bij de eigenaar en/of beheerder.

Volgens de drinkwaterwet, het drinkwaterbesluit en de voorwaarden van het drinkwaterbedrijf moet de installatie die geëxploiteerd wordt en in contact staat met het openbare distributienet, beschermd worden. Wanneer beveiligingen ontbreken, niet functioneren of tekortschieten, kan het distributienet verontreinigd worden. Verder moet er binnen de gebouwinstallatie voor worden gezorgd, dat het drinkwater niet in contact komt met vloeistoffen die schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. De aansluiting van een verwarmingsinstallatie op de drinkwaterinstallatie vormt een groot risico! Verwarmingswater bevat stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (DIN EN 1717).

Het binnendringen in de drinkwaterinstallatie door terugstroming, tegendruk of terug hevelen moet daarom absoluut worden voorkomen! De vulslang moet om die reden altijd na gebruik afgekoppeld worden.

De KEMPER FK-4 terugstroombeveiliging-tapkraan BA is ontwikkeld voor de beveiliging van de drinkwaterinstallatie conform de eisen van NEN EN 1717 tot vloeistofcategorie 4. Hij is geschikt voor een veilige aansluiting van de verwarmingsinstallatie (ook als deze met chemische stoffen/remmers is verrijkt) in bestaande en nieuwe installaties. De compacte FK-4 is uitgerust met een geïntegreerde BA en combineert de juiste beveiliging met een hoog gebruikersgemak en lage installatiekosten. Zo is hij direct in een muurplaat te monteren hetgeen resulteert in een relatief korte bouwlengte.

Wettelijk en technisch aan de veilige kant

De KEMPER FK-4 terugstroombeveiliging-tapkraan BA scoort hoog op het gebied van bescherming tot vloeistofcategorie 4 in de drinkwatersecties II tot IV (zie DIN 1988 deel 100, DIN EN 1717 en DIN 2001 deel 2) en beschikt daarnaast over veel voordelen:

  • Vullen met hoge snelheid: tot 75% tijdsbesparing vergeleken met conventionele merken.
  • gemakkelijk te onderhouden dankzij geïntegreerde afsluitfunctie
  • veilig tegen onbedoelde schending van de zorgplicht: systeemscheider is onlosmakelijk verbonden met de uitlaatklep
  • metalen onderdelen die in contact komen met het medium zijn gemaakt van corrosiebestendig brons