Gasinstallaties en de risico’s

Geplaatst op 20 maart 2024 door Redactie

Juist voor gebouweigenaren is het belangrijk dat zij inzicht hebben in de mogelijke risico’s en de omvang van de risico’s in het veilig gebruik van gas. Dat is best een complex vraagstuk. Kiwa kan u daarbij helpen. Wij hebben een methode ontwikkeld waarmee het risiconiveau van een woningcomplex bepaald kan worden. Op basis van de resultaten kunt u bepalen in welke complexen u direct moet ingrijpen om mogelijke onveilige situaties te voorkomen.

Bij veilig gasgebruik wordt gelijk gedacht aan toestellen. Onderhoud van toestellen is zeker zeer belangrijk, maar veiligheid heeft meer aspecten. Bij het beoordelen van het risiconiveau bekijken we niet alleen hoe vaak het onderhoud plaats vindt, maar ook hoe en hoeveel er geventileerd wordt en naar de opstelling van het toestel. Tot slot beoordelen we ook de plaats van uitmonding van het afvoersysteem. Alle data worden bijeengebracht en in een bestand verwerkt. Op basis hiervan wordt het risiconiveau bepaald. Met deze methode krijgt u gelijk inzicht in de eventuele risico’s en de omvang ervan.

Hierbij maken we onderscheid tussen de volgende niveaus:

Deze methode is ook geschikt om het risiconiveau van individuele woningen en individuele gastoestellen te bepalen. Dit kan eventueel onderdeel zijn van een steekproefsgewijze controle op veiligheid die door Kiwa wordt uitgevoerd.


Verbrandingsgasafvoersysteem
In de meeste oudere wooncomplexen zijn gastoestellen aangesloten op een gemeenschappelijk verbrandingsgasafvoersysteem. In het verleden is dit afvoerkanaal ontworpen voor verwarmingstoestellen met hoge rookgastemperaturen. Je kunt daarom het oude toestel niet zonder meer laten vervangen door een modern toestel.
In het gemetselde kanaal kan condenswater zijn gevormd door de huidige HR-toestellen (of VR-toestellen). Deze leiden vaak tot aantasting van het kanaal en vochtplekken in de woning. Kiwa kan een met een inspectiecamera een visuele inspectie uitvoeren. Hiermee kunnen wij de huidige (inwendige) staat van een afvoerkanaal vast stellen. De inspectiecamera levert haarscherpe beelden van elk gewenst detail, waardoor we kunnen bepalen hoe het bestaande kanaal bij toestelvervangingen gebruikt kan worden.
Daarnaast kunnen wij de gasdichtheid en het kwaliteitsniveau van gasbinnenleidingen checken, en de kwaliteit van de verbranding van de toestellen inclusief koolmonoxidegehalte in de verbrandingsgassen onderzoeken,.

Conditiebepaling gasinstallatie
Als een gasinstallatie ouder wordt, zal het door ouderdomsgebreken steeds meer om onderhoud vragen. Als gevolg van onjuist onderhoud of het niet uitvoeren van onderhoud kunnen er onveilige situaties ontstaan. Door uw gasinstallatie op vitaliteit en de staat van het luchttoevoer- en verbrandingsafvoersysteem te beoordelen kunnen onze experts uitspraak doen over de veiligheid.
We kunnen samen met u vastleggen welke gasinstallaties in de komende jaren vervangen moeten worden, wat de vervangingsmogelijkheden zijn en een berekening van de kosten maken. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het opstellen van een meerjareninvesteringsplan.

Na onze beoordelingen en adviezen bent u in staat om:

  • een onderbouwde uitspraak te doen over de veiligheid van gasinstallaties in uw woningcomplex(en);
  • een nauwkeurig vervangingsbeleid voor uw gasinstallaties op te stellen;
  • effectieve en goed gefundeerde investeringsvoorstellen in te dienen;
  • uw bewoners veiligheid te garanderen; nu en in de toekomst;
  • te beoordelen of uw uitgaven voorgasinstallaties (aanleg en onderhoud) goed zijn besteed.