Garantieregeling aardwarmte geopend

Geplaatst op 03 januari 2018 door Redactie

Op 1 januari 2018 is de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) opnieuw geopend. De regeling dekt voor een deel de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject.

De zevende openstelling is 6 december 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2018 tot en met 29 maart 2019, 17.00 uur. Het beschikbare budget is € 66,6 miljoen. Daarvan is €18,7 miljoen voor 'diepe' aardwarmteprojecten.

Wijziging

De bijlage voor de puttestrapportage is aangepast. Deze geeft duidelijkere aanknopingspunten voor meer praktijksituaties. Daardoor is beter te voldoen aan de resultaatverplichting van een goede puttest. Verder is de regeling hetzelfde als de zesde openstelling.

RNES Aardwarmte

Met deze regeling stimuleert de overheid het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron. Bij een aardwarmteproject is er een klein risico op misboring. Een boring levert dan niet het verwachte resultaat. De garantieregeling 'verzekert' deze misboringen en werkt op die manier als financieel vangnet.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben deze regeling samen opgezet.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement