Gaat de warmtepomp Nederland warmhouden in de toekomst?

Geplaatst op 26 maart 2019 door Redactie

Woorden die veel in het nieuws verschijnen zijn ‘klimaatneutraal’ en ‘gasvrij’. Maar wat er nu precies mee wordt bedoeld is niet altijd duidelijk. Belangrijke vragen die gesteld moeten worden zijn: Gaat het om gasloos of om aardgasloos? Zijn er alternatieven en gaat het lukken om in een korte tijd ‘aardgasvrij’ te worden.

Bij ATAG zijn we het over één ding eens: Aardgas is eindig en alternatieven zijn al in vergaande ontwikkeling.
‘Van het gas af’ is te drastisch, immers er zijn meerdere opties voor gas, zoals waterstof en groen gas. Door te zeggen dat iedereen van het gas af moet, sluit je de genoemde opties al uit.

Waar doen we het allemaal voor?

De weg naar duurzaamheid kost geld en vraagt om inzet. Je zou bijna vergeten dat het resultaat loont. De voordelen op een rij:

1. Een energiezuinig of energieneutraal huis bespaart geld. Investeringen worden op langere termijn terugverdient door het reduceren of zelfs verdwijnen van de energiekosten.
2. Er wordt geen steentje, maar een enorme steen bijgedragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.
3. Energieneutraal is en blijft de norm. Een energiezuinig huis stijgt in waarde.
4. Het binnenklimaat wordt geoptimaliseerd. De woning wordt optimaal verwarmt en het hoogst haalbare wooncomfort wordt in huis gehaald.

Stap voor stap naar een energieneutrale woning

Laten we beginnen bij het begin. Zoals gezegd: Verduurzamen kost tijd en geld. Alles hoeft niet in een keer gedaan worden. Isoleren is de eerste stap, die genomen moet worden voor het krijgen van een energieneutrale woning. Daarnaast ligt het voor de hand om de fossiele brandstof inzet te beperken en zoveel als mogelijk is duurzame energie in te zetten. Mogelijke stappen om een bestaande woning energieneutraal te maken:
① Houd de warmte binnen door het dak, vloer en buitengevel goed te isoleren.
② Onderzoek de mogelijkheid om via bijvoorbeeld zonnepanelen energie op te wekken via het dak.
③ Vervang de huidige kozijnen door HR+++. Zo ontsnapt er geen warmte meer via het raam.
④ Plaats een wtw-ventilatiesysteem die de binnenkomende lucht verwarmt met de warmte van de naar buitengaande lucht.
⑤ Laat het warmtecomfort ervaren wanneer de verwarming op ‘laag temperatuur’' wordt gezet.
⑥ Vervang de bestaande radiatoren door vloerverwarming.
⑦ Plaats een warmtepomp, hybride of all-electric, en koppel al dan niet de woning af van het aardgas.

De rol van waterstof in de energietransitie

Een zeker gegeven is het feit dat het reduceren van het aardgasgebruik de komende jaren versneld wordt doorgevoerd.
Het doel is om jaarlijks 200.000 woningen per jaar gasloos te maken door bijvoorbeeld de overstap te maken naar een elektrische warmtepomp, groen gas, een warmtenet of waterstof.

“Een hybride overgangsperiode is een prima oplossing, naast de andere genoemde alternatieven.”

Waterstof kan een zinvolle en waarde toevoegende aanvulling zijn op de vele wegen naar een duurzame samenleving. Op dit moment worden verschillende pilotprojecten uitgevoerd met waterstof in de gebouwde omgeving. De opgedane ervaring moet samen met netwerkbeheerders, fabrikanten van verwarmingstoestellen, Overheden en veiligheidsinstanties worden gedeeld. Inmiddels voorziet het Klimaatakkoord ook steeds meer in de inzet van waterstof.

Gaat de warmtepomp Nederland warmhouden?

Jazeker, echter niet ten koste van alles. Er zijn meerdere wegen naar een duurzame samenleving. De oplossingen zijn altijd situatieafhankelijk. De installateur speelt hierin een belangrijke rol. Door alle mogelijke oplossingen per woonsituatie af te wegen kan er afscheid worden genomen van het fossiele aardgas. We moeten niet te snel een kruis zetten door ons gasnet en alle voordelen van dien. Een hybride overgangsperiode is een prima oplossing, naast de andere genoemde alternatieven.

Kortom

ATAG gelooft in mogelijkheden, waarbij diverse energievormen samenwerken en gecombineerd worden. De installateur wordt Energieadviseur en gaat een belangrijke rol spelen bij de aanschaf van een verwarmingsproduct. Goed advies is een must om met de nieuwe technieken te kunnen werken en hierover advies te geven.
Alleen zo ontstaat een CO2 neutrale leefomgeving, waarin energie efficiënt en zuinig wordt ingezet met behoud van comfort voor de bewoner.


Tekst: Jan Henk van der Wijk

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement