FluxSuite: uniek wereldwijd platform voor klimaat onderzoek

Geplaatst op 05 januari 2018 door Redactie

Een belangrijk onderdeel van klimaatonderzoek zijn de veranderingen die ontstaan door de toename van broeikasgassen in ecosystemen. Deze veranderingen worden flux genoemd door wetenschappers en deze zijn voornamelijk geïnteresseerd naar de nettoflux van verschillende ecosystemen. Om de nettoflux te meten is een uitgebreid meetstation nodig. Zo’n meetstation meet naast CO2, H2O en CH4 concentraties ook de 3-D windrichting en omgevingsvariabelen zoals temperatuur en druk. Deze meetstations staan in het veld in het desbetreffende ecosysteem. Deze zijn typisch lastig te bereiken door de remote locaties waar de metingen plaats vinden. Hierdoor is het lastig om een meetstation te monitoren. Door het meetstation te verbinden met het internet kan deze makkelijker gemonitord worden.

FluxSuite is een beveiligde website die alle informatie van flux-meetstations verzameld. Waaronder de status van het meetstation en de gemeten data. Deze data wordt verwerkt tot actuele resultaten. De resultaten worden overzichtelijk en compleet gepresenteerd op FluxSuite. Omdat dit een website is kan deze op PC, tablet en smartphone bekeken worden. De eigenaar van de meetstations bepaald welke informatie er met wie gedeeld wordt. Hiermee is het mogelijk om via samenwerking tussen onderzoeksgroepen toegang te krijgen tot een groter netwerk aan meetstations. FluxSuite is daarmee een platform om data te delen voor klimaatonderzoek.

Naast de makkelijk toegankelijke meetresultaten en status van verscheidene meetstations, stuurt de website actieve meldingen. Zo kan een melding van een defect direct naar de verantwoordelijke persoon gestuurd worden. Deze meldingen kunnen volledig aangepast worden door de eigenaar van het station. Waardoor FluxSuite aansturing van onderzoek en onderhoud van deze complexe meetopstelling eenvoudig maakt.