Flexibiliteit warmtenetten wordt onderschat

Geplaatst op 27 april 2021 door Redactie

Warmtenetten kunnen goed omgaan met nieuwe, duurzame bronnen. Dat is een van de lessen uit de nieuwe whitepaper ‘Warmtenetten: altijd in beweging’ van energiebedrijf Vattenfall. Deze whitepaper beschrijft de werking van warmtenetten en het samenspel hierbij tussen bronnen, temperaturen en de energieprestatie van de aangesloten gebouwen.

Vóór 2050 moeten zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen worden voorzien van een alternatief voor aardgas. Dat is afgesproken in het landelijke Klimaatakkoord. Warmtenetten hebben als collectieve oplossing een groot potentieel in deze opgave. Vattenfall heeft tientallen jaren ervaring met stadswarmte en werkt al in acht regio’s aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving; naast nieuwbouw in toenemende mate ook met bestaande bouw.

Recente ervaring toont aan dat warmtenetten meer flexibiliteit bieden dan vaak gedacht wordt:

• De infrastructuur van warmtenetten maakt het mogelijk om steeds nieuwe duurzame bronnen toe te voegen, ter aanvulling en/of vervanging van bestaande bronnen. Dat geldt zeker ook voor fossielvrije bronnen van de toekomst, zoals geothermie en zonthermie.
• Aansluiting op het warmtenet is voor oudere woningen al mogelijk zonder (al te) ingrijpende en kostbare aanpassingen aan de woning. De mogelijkheid om op een later moment te isoleren, kan de grootschalige overgang naar aardgasvrije wijken versnellen.
• Warmtenetten functioneren op verschillende temperatuurniveaus, waarbij steeds gekeken wordt welke afgiftetemperatuur het meest effectief is om gebouwen te voorzien van verwarming en warm water.
• De temperatuur die warmtenetten leveren aan gebouwen is aan te passen na aansluiting. Wanneer een aangesloten woning wordt verbeterd, kan het betreffende warmtenet een lagere temperatuur gaan leveren.

Warmtenetten, altijd in beweging

De nieuwe whitepaper van Vattenfall geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

• Welke soorten warmtebronnen er toepasbaar zijn in bestaande en nieuwe warmtenetten.
• Welke temperatuurniveaus er geschikt zijn voor bestaande bouw, nieuwbouw en wijken met een mix daarvan, en hoe de temperatuurniveaus geleidelijk verlaagd kunnen worden.
• Waarom warmtenetten in deze wijken nu én in de toekomst een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar alternatief zijn.

Kennisdeling

“Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving levert veel vragen op, onder meer welke techniek het meest geschikt is in welke situatie”, zegt Arno van Gestel, Commercieel Directeur bij Vattenfall Warmte. “Met deze whitepaper willen wij onze kennis delen over warmtenetten en hun mogelijkheden; hoe ze in verschillende delen van de gebouwde omgeving kunnen worden ingezet en ruimte bieden voor verduurzaming van bronnen en geleidelijke verlaging van temperaturen”.

Bekijk de whitepaper ‘Warmtenetten: altijd in beweging’:

https://www.vattenfall.nl/grootzakelijk/producten/stadsverwarming/whitepaper-warmtenetten/


Reacties

Pim

28 april 2021 om 20.03 uur

Een warmtenet altijd in beweging? Een verwarmingsinstallatie altijd in beweging! Wat is het verschil? Een warmtenet gaat over een groot gebied met een verschillende vraag. Warmte transport heeft een groot temperatuurverschil t.o.v. zijn omgeving, waardoor meer warmte verlies tijdens het transport. Een warmtenet moet altijd (24h) zijn warmte kunnen leveren, nu kan je de temperatuur verlagen door geen warmwater te leveren, dat is castreren. De vraag blijft. Als je dan bedenkt dat een CV-ketel een rendement heeft van 97%, weersafhankelijk gemoduleerd kan stoken en op ieder moment van de dag warmwater kan leveren. Dit is bij geen warmtenet mogelijk, daar zijn de stook- rendementen zeer laag, ondanks dat er eventueel gestookt wordt met restproducten of afval. Deze installaties hebben toch een CO² uitstoot en een hogere warmte kostprijs voor de afnemer. Houd het klein, het scheelt heel veel managers en vakmensen voor de aanleg, die zijn we vergeten op te leiden.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement