Expertise installateurs onmisbaar bij verbetering schoolventilatie

Geplaatst op 12 oktober 2020 door Redactie

Uit onderzoek van het LCVS, het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, is gebleken dat bij 777 schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs de ventilatie niet aan de wettelijke eisen voldoet. Omdat veel scholen de enquête van het LCVS nog niet hebben ingevuld, zal het aantal schoolgebouwen dat niet aan de eisen voldoet waarschijnlijk zelfs nog groter zijn. Wat betekent dit voor installateurs?

Wettelijke eisen

Alle Nederlandse scholen moeten aan de wettelijke eisen voldoen, zo stelt minister Slob van OCW. Goede ventilatie is belangrijk voor de gezondheid van leerlingen en docenten. Frisse lucht in een klaslokaal is een voorwaarde voor goede leerprestaties. Scholen die nog niet voldoen aan de normen, zijn daarom verplicht dit aan te pakken.

Voor de bestaande bouw (vergunning verleend tot 2012) gaat het om de eisen in het Bouwbesluit 2012 en aanvullende richtlijnen. In de praktijk betekent dat een grenswaarde van maximaal 1200ppm CO2 (luchtverversingscapaciteit 6 dm3/s/persoon). Voor gebouwen vanaf 2012 gelden de strengere eisen uit het Bouwbesluit nieuwbouw 2012; daar is de maximale waarde 950ppm CO2 (luchtverversingscapaciteit: 8,5 dm3/s/p).

Rol van installateurs

"Neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid", zo stelt Techniek Nederland. "Als een schoolbestuur bij u aanklopt, kom dan snel in actie", zo adviseren zij. Uw kennis en expertise zijn onmisbaar om de luchtkwaliteit in schoolgebouwen te verbeteren.
Waarschijnlijk zult u de komende tijd vragen van schoolbestuurders krijgen over de ventilatiesystemen in scholen. Vaak zal dat niet direct leiden tot de opdracht om het ventilatiesystemen aan te passen. U kunt de scholen wél direct van praktische adviezen voorzien.

Techniek Nederland heeft een aantal maatregelen op een rijtje gezet, voor de korte en de lange termijn. Natuurlijk kunt u ook zelf het initiatief nemen en contact opnemen met een schoolbestuur waar u als ‘huisinstallateur’ een relatie mee heeft. Techniek Nederland helpt u bij het beantwoorden van vragen van scholen over ventilatie. Veel praktische informatie is te vinden in het Dossier Ventilatie op scholen op hun website.

Korte termijn: ‘Winterpakket’

Op de korte termijn kunnen scholen een aantal relatief eenvoudige maatregelen nemen om te zorgen voor voldoende frisse lucht in klaslokalen.

  • plaats een CO2-meter in de lokalen;
  • verhoog de stooktemperatuur;
  • schakel de nachtverlaging uit;
  • verwijder de omkasting van radiatoren;
  • maak een schema voor het luchten van ieder klaslokaal, tussen de lessen door en in pauzes;
  • controleer of de werkzaamheden uit het onderhoudscontract wel zijn uitgevoerd;laat waar nodig extra ventilatievoorzieningen aanbrengen, zoals ventilatieroosters en klapramen.

Download hier het complete ‘Winterpakket’.

Lange termijn: ventilatie structureel op orde brengen

Het ‘Winterpakket’ is geen definitieve oplossing voor onvoldoende ventilatie. Minister Slob heeft daarom 360 miljoen beschikbaar gesteld waarmee scholen hun ventilatiesystemen structureel op orde moeten gaan brengen. Dat levert het nodige extra installatiewerk op, maar de verwachting is niet dat dat voor capaciteitsproblemen zal zorgen.

Een aantal scholen zal misschien dit jaar nog aanpassingen laten verrichten, maar veel andere scholen zullen er nog mee wachten. Daardoor zal het werk gespreid worden uitgevoerd. De minister geeft schoolbesturen drie jaar de tijd om de ventilatie op orde te krijgen. De overheid financiert 30% van de kosten, de overige 70% komen voor rekening van de scholen.

Waar dat kan, zullen scholen de structurele aanpassing van de ventilatie combineren met het verduurzamen van de schoolgebouwen. Ook dat kan u als installateur extra werk opleveren. Met zulke maatregelen zet u samen met de scholen een belangrijke stap naar het realiseren van de doelen die in het Klimaatakkoord staan.

Ventilatiesystemen en Covid-19

Eerder dit jaar vroeg de Tweede Kamer het kabinet naar de relatie tussen ventilatie en coronabesmettingen. Volgens het RIVM is het onduidelijk of kleine virusdruppels (aerosolen) een relevante rol spelen bij de overdracht van Covid-19. Het is dan ook onbekend of en in welke mate ventilatie helpt om besmettingen te voorkomen. In algemene zin staat wel vast dat ventileren helpt bij het beperken van luchtweginfecties. Het RIVM adviseert daarom de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen.

Bron: Techniek Nederland


Reacties

ing Jan de Vaan

13 oktober 2020 om 15.47 uur

Nergens lees ik dat ventilatie per lokaal gescheiden dient te zijn, zodat de lucht van een lokaal niet in de andere lokalen terecht komt, dit i.v.m. besmettingsgevaar (o.a. corona), dat per lokaal begrensd wordt. Verder heb ik gelezen, dat virusfilters in het vizier komen, echter zijn deze niet geschikt voor lokalen waar lange tijd verbleven wordt, immers worden de aanwezigen dan steriel, zodat ze geen enkele virus en bacterie kunnen verdragen en ziek worden!

jkboks@xs4all.nl

13 oktober 2020 om 14.36 uur

Zeker bij nieuwbouw zijn het niet de installateurs die het fout doen maar fout moeten doen mede omdat de overheid "lees" omgevingsdienst/Gemeente bouw en woning toezicht het controlewerk niet goed doet. de oplossing door de advies bureaus is zet er maar een zeer duur ventilatiesysteem in die vervolgens niet goed onderhouden worden ,o.a geen budget en kennis bij het schoolbestuur . de meeste scholen kunne met heel simpele oplossingen een goede ventilatie krijgen. Er is de afgelopen jaren meer geld uitgegeven voor onderzoeken dan voor de aanpak van resultaten. Ik spreek uit ruime ervaring

Jan Hilbrink.

13 oktober 2020 om 12.54 uur

Als installateurs hun werk niet goed hebben gedaan en de tekeningen en werkorders waren wel conform het ontwerp, dan blijft er over: De instantie die controle tijdens de werkzaamheden dient te verzorgen en de oplevering moet controleren, heeft steken laten vallen.

Henk

13 oktober 2020 om 12.28 uur

En waarom voldoen die ventilatie systemen dan niet ? Dat kan alleen maar omdat installateurs hun werk niet goed hebben gedaan in het verleden! En waarom zouden we nu dan wel ervan uit moeten gaan dat ze wel goed werk leveren? Dat kan alleen worden bewerkstelligd door openheid en uitleg aan de gebruikers, zodanig dat het werk van de installateur kan worden geverifiëerd. Alleen op die manier voorkom je dat veel geld verdwijnt naar malafide partijen.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement