Europese Raad en Parlement bereiken akkoord over uitfasering F-gassen en ozonafbrekende stoffen

Geplaatst op 16 oktober 2023 door Redactie

In een belangrijke stap voor de installatiebranche hebben onderhandelaars van de Europese Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord bereikt over de uitfasering van stoffen die de opwarming van de aarde veroorzaken en de ozonlaag aantasten.

Dit akkoord, dat de onderhandelingen over gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) afrondt, bevestigt tevens een eerder informeel akkoord over ozonafbrekende stoffen (ODS's) dat in juni werd bereikt. Hoewel de huidige EU-wetgeving het gebruik van F-gassen al beperkt, zullen de nieuwe regels de uitstoot van deze gassen verder verminderen, wat bijdraagt aan het wereldwijde doel om de temperatuurstijging te beperken volgens het Klimaatakkoord van Parijs.

Demissionair Spaans minister voor de ecologische transitie en de demografische uitdaging, Teresa Ribera Rodríguez, benadrukte het belang van dit akkoord in de strijd tegen klimaatverandering en het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Het akkoord omvat de volledige afbouw van fluorkoolwaterstoffen (HFK's) tegen 2050, en een geleidelijke reductie van HFK-productie vanaf 2036. Bovendien introduceert het een verbod op de verkoop van producten en apparatuur die HFK's bevatten, met uitzonderingen voor veiligheidskwesties.

Het akkoord omvat onder andere een verbod op het gebruik van bepaalde soorten airconditioning en warmtepompen die F-gassen met een hoog aardopwarmingsvermogen bevatten, met kortere termijnen voor sommige systemen. Het legt ook verantwoordelijkheden bij fabrikanten en voert sancties in voor overtredingen op de regelgeving.

Het akkoord bevestigt tevens de uitfasering van ozonafbrekende stoffen, met strikt beperkte uitzonderingen. ODS's worden verboden, met enkele voorzieningen voor gebruik als grondstof in speciale toepassingen.

De lidstaten zullen doeltreffende sancties voor overtredingen vaststellen, met boetes, verbeurdverklaring van producten en tijdelijke handelsverboden als mogelijke straffen.

Beide akkoorden moeten nu worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement, voordat ze in werking kunnen treden. De regelgeving is van groot belang voor de installatiesector, aangezien F-gassen en ozonafbrekende stoffen veelvuldig worden gebruikt in koel- en klimaatsystemen, warmtepompen en elektriciteitsvoorzieningen. Het doel is om de negatieve impact van deze stoffen op het milieu te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement