Esthetisch ontwerp door optimalisatiesoftware Climotion®

Geplaatst op 16 oktober 2017 door Redactie

In Maastricht is onlangs de multifunctionele sporthal De Geusselt geopend. Om het gebouw zo min mogelijk te verstoren met ventilatiekokers, inblaasroosters en dergelijke, heeft architect Slangen+Koenis de optimalisatiesoftware Climotion® aangedragen. Voor de architect betekent dit meer architectonische vrijheid, met als resultaat een esthetischer ontwerp. Voor de opdrachtgever is het voordeel, dat vooral bij nieuwbouw de investeringskosten duidelijk lager uitvallen. Het systeem zorgt bovendien voor een perfect binnenklimaat zonder tocht, en bespaart op de koop toe 30% energie.

De Geusselt heeft drie hoofdfuncties: een fysiotherapie- en fitnessgedeelte, een sporthal met kleedaccommodatie en een huiskamercafé voor dagbesteding en begeleiding. De architectonische ervaring, gerealiseerd door Slangen+Koenis, is gericht op alle gebruikers, inclusief ouderen en mensen met een beperking. Hierbij is de filosofie van ‘inclusief ontwerpen’ toegepast: ontwerpen met aandacht voor alle zintuigen. Door het verhogen van bepaalde ruimten, het manipuleren van de lichtinval en de bewuste differentiatie in materiaalgebruik krijgt elke ruimte zijn eigen sfeer en identiteit.

 

Vanwege de architectonische creatieve vrijheid is bewust gekozen voor de optimalisatiesoftware Climotion® (voorheen genaamd BaOpt). Daarmee worden tevens comfortklachten voorkomen, zoals het ontstaan van een temperatuurgradiënt, tochtverschijnselen en koude gebieden waar de gebruiker zich minder prettig bij voelt.


Bijna alles elektrisch


Marco Severens van Curvers Raadgevende Ingenieurs: “naast Climotion® is bij dit project, op de back up van de tapwaterbereiding na, alles elektrisch. Voor de elektriciteitsbehoefte zorgen de zonnepanelen, voor de tapwaterbereiding thermische zonnepanelen. Uniek is dat het warmte overschot in de fysio/fitness ruimte wordt hergebruikt voor de tapwaterbereiding. De gasboilers dienen uitsluitend als back up voor het tapwater. Omdat de ruimten ook geschikt moeten zijn voor ouderen en mindervaliden, zijn de temperatuuropnemers behoefte afhankelijk in te stellen. Immers de ene mens wil het koel hebben in een sportruimte, de ander liever iets warm. Omdat koeling niet gebruikelijk is in sporthallen, en hier dan ook geen budget voor is, hebben de warmtepompen het voordeel dat zij omgeschakeld kunnen worden voor de functie koelen, zonder dat aanvullend budget benodigd is. Al met al zorgen de toegepaste duurzame technieken voor een aanzienlijke energiebesparing.

Hoe werkt Climotion®?

Het algoritme werkt met gerichte en afzonderlijk van elkaar geregelde toevoer en afvoer van lucht in een ruimte of zone. Op die manier bereikt Climotion® een ongerichte menging van de lucht bij een zo gering mogelijke stromingssnelheid. Er ontstaat bovendien minder luchtbeweging dus hoeft er minder lucht te worden geconditioneerd. De Climotion® geregelde systemen verbruiken minder energie dan conventionele installaties. Dat is goed voor het milieu en ieders portemonnee.

Het automatiseringssysteem DDC4000 met Climotion® voorkomt comfortklachten en voorziet in een energiebesparing dankzij:
- Een optimale menging van toegevoerde verse lucht met ruimtelucht waarbij het temperatuurgradiënt wordt geminimaliseerd.
- De gelijkmatige toetreding van toevoerlucht, waardoor geen tochtverschijnselen of temperatuureilanden ontstaan.
- Door het lagere toerental van de ventilatoren ontstaat een lager energiegebruik. Bovendien is er minder geluidsproductie.


 

 

 

 

Conventionele ruimteconditioning met gerichte stroming


Ongerichte, chaotische stroming met Climotion® software

Climotion® is geschikt voor alle luchtbehandelingsinstallaties met luchtverversing en voor bijna alle soorten gebouwen. Zoals kantoren, scholen, musea, kerken, zwembaden, sporthallen, luchthavens, theaters, etc. Uiteraard zijn er ook enkele uitzonderingen, zoals operatiekamers, laboratoria, etc.