Koelinstallatie aanschaffen? Lees onderstaande tips!

Geplaatst op 16 juni 2020 door Redactie

Koelinstallaties worden gebruikt voor diverse bedrijfsprocessen. Ze zorgen voor een optimaal binnenklimaat, maar zijn ook essentieel voor bijvoorbeeld een goede internetverbinding of het koel houden van producten in de kantine. Doordat deze installaties zo belangrijk zijn in ons dagelijks leven, staan ze een groot deel van de tijd volop te draaien en verbruiken ze veel energie. Om de levensduur van je installatie te verlengen en een hoge energierekening te voorkomen, is het aan te raden om regelmatig onderhoud te laten plegen. Maak daarnaast gebruik van onderstaande tips om energie te besparen op je installatie.

Let op bij de aanschaf van een nieuwe installatie

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe installatie aan te schaffen? Ga dan in het ontwerp al uit van de meest optimale koeling voor je toepassing en gebruik. Kun je warmteterugwinning gebruiken of draait je installatie veelal op vollast of meestal op deellast? Dit is van invloed op het systeemontwerp en bijvoorbeeld de selectie van de compressoren. Kies waar mogelijk voor een installatie met HFO- of natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak of een combinatie van ammoniak en CO2. Deze middelen hebben een lage GWP-waarde – een getal dat de bijdrage aan het broeikaseffect weergeeft – en zijn dus veel minder schadelijk voor het milieu dan synthetische koudemiddelen. Natuurlijke koudemiddelen hebben wel een aantal aandachtspunten ten aanzien van de veiligheid. Zo is ammoniak giftig, CO2 verstikkend en propaan brandbaar. Het is dan ook van belang dat installaties met dergelijke koudemiddelen veilig geïnstalleerd worden door een gecertificeerde installateur die weet welke maatregelen nodig zijn om ongelukken te voorkomen.

Kies voor efficiënte componenten

Door het kiezen voor efficiënte motoren bespaar je energie. Kies je in plaats van de conventionele elektromotoren voor IE3-motoren op de compressoren en IE2-motoren in combinatie met een frequentieregeling, dan bespaar je 3-4% energie. De toepassing van deze motoren is overigens verplicht op basis van de Europese regelgeving. Wil je zelfs 10% energie besparen op je installatie? Schaf dan de EC- of IE4-hoogrendementmotoren aan. Daarnaast is het handig om een capaciteitsregeling te gebruiken. Hiermee stem je de capaciteit van de compressor af op de vraag en kun je met een lager toerental al snel 27% energie besparen. Ook de capaciteit van de condensor en verdamper is van invloed. Door het vergroten van de capaciteit kun je namelijk al snel 5-10% energie besparen.

Maak gebruik van restwarmte

Alle warmte die vrijkomt uit de installatie kun je inzetten voor bedrijfsprocessen. Al in de oriëntatie- en ontwerpfase van een nieuwe installatie moet je dus het volledige bedrijfsproces en de uitdagingen in kaart brengen. Hoeveel warmteoverschot kan je bijvoorbeeld onttrekken aan de installatie? Waar wil je de installatie inzetten? En welke alternatieve warmtebronnen zijn beschikbaar om eventuele problemen op te vangen? De betrouwbaarheid van de installatie is dus cruciaal bij de aanschaf.

Om gebruik te maken van restwarmte kun je een persgasboiler gebruiken. Als de restwarmte een lagere temperatuur heeft dan de noodzakelijke warmte, kan worden overwogen om de temperatuur met een warmtepomp te verhogen. Een warmteterugwinningssysteem op een koelinstallatie en warmtepompen voor het nuttig aanwenden van warmte voor processen staan op de Energielijst en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (in 2020) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst.

Kies een NVKL erkende installateur

Het is aan te raden om jaarlijks een preventieve onderhoudsbeurt uit te laten voeren door een erkende installateur. Zij kunnen geselecteerd worden op basis van hun specialisatie, hebben de vereiste technologische kennis en kunnen je wijzen op energiebesparende maatregelen die voor jouw situatie interessant kunnen zijn.

Twijfel je welke installateur je hiervoor moet benaderen? Kies dan altijd voor een NVKL erkende installateur om zeker te zijn van kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit. Alle NVKL-installateurs zijn in het bezit van de NVKL-erkenning, waar ze één keer in de twee jaar op getoetst worden. Zij voldoen hiermee aan alle verplichte wetgeving van de F-gassenverordening en daarnaast aan eisen op het gebied van onder andere opleiding en vakkennis. Ze kennen de risico’s van koudemiddelen en werken met de juiste technische hulpmiddelen om hiermee om te gaan en de veiligheid te waarborgen. Bovendien kunnen zij je alles vertellen over de gevolgen van de nieuwe F-gassenverordening voor jouw installaties. Je kunt daarnaast altijd terugvallen op de geschillencommissie die aan de NVKL-erkenning is gekoppeld. Op www.nvkl.nl vind je installateurs die gecertificeerd zijn.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement