Efficiënter op weg naar een All-Electric toekomst!

Geplaatst op 24 april 2023 door Redactie

Mitsubishi Electric komt met nieuwe range Ecodan warmtepompen

De markt van de warmtepompen is booming. En dat zal, mede onder druk van de toenemende klimaateisen, voorlopig niet veranderen. Voor iedere leverancier/fabrikant is er veel werk aan de winkel en daarbij gaat het vooral om het maken van heldere keuzes. Keuzes die hebben te maken met efficiëntie, comfort maar ook met het overschakelen op R290 (propaan) om zodoende hoog temperatuur oplossingen te kunnen bieden.

Voor Rudy Grevers, manager woningbouw Mitsubishi Electric/Alklima, is het helder. De tijd van de ‘klassiek hybride warmtepomp’, zoals hij die generatie warmtepompen noemt, is geweest. “We zitten de fase dat er meer ambitie is vereist. Wachten is geen optie. We moeten er vanaf dat de gaslobby moeite blijft doen om ketels zo lang mogelijk in stand te houden. Onze visie is duidelijk: wij willen doorpakken naar All-Electric en de techniek daarvoor is beschikbaar”, vertelde Grevers op de internationale vakbeurs ISH in Frankfurt.

Propaan

De overstap naar propaan biedt veel mogelijkheden qua energie-efficiëntie en tevens heeft dit natuurlijke koudemiddel goede koudetechnische eigenschappen om hoge aanvoertemperaturen te realiseren. (Propaan heeft een Global Warming Potential van 3).
Een nieuwe generatie warmtepompen dient zich aan en zal ongetwijfeld de weg naar markt vinden. Met de nieuwe productlijnen komt per woningtype en bouwjaar een oplossing beschikbaar.

“De markt van de warmtepompen is booming”

Hoewel de hoge temperatuur warmtepompen veel mogelijkheden bieden voor een ‘een-op-een’ vervanging van de ketel blijft de basis van echte verduurzaming een combinatie van terugdringen van de energievraag en aandacht voor het afgiftesysteem. Dat geldt voor de nieuwbouw, maar nog veel meer voor de bestaande bouw. Grevers: “Niks nieuws, maar je moet echt beginnen met te kijken naar de thermische schil van een pand en het afgiftesysteem. Pas als dat helder in beeld is, kun je nauwkeurig vaststellen welke warmtepomp het hoogste rendement oplevert, zowel qua comfort als energieverbruik. Komen met integrale oplossingen.”

Monoblock warmtepomp

We zoomen in op wat aspecten van de nieuwe hoog temperatuur Ecodan range. De R290 (serie PUZ-WZ) lucht-waterwarmtepompen zijn uitgevoerd als monoblock waarbij de buitenunit een gesloten koudemiddelen circuit heeft. De verbinding van de binnen- en buitenunits gebeurt door watervoerende leidingen. Veilig en eenvoudig te installeren. Met drie vermogens: 5kW, 6kW en 8kW. De lijn met de propaanunits wordt de komende jaren uitgebreid tot een vermogen van ca. 10 en 12 kW. Tot een buitentemperatuur van -15 °C levert de warmtepomp een aanvoertemperatuur van 75 °C. Verder kan het systeem geconfigureerd worden met een cilinderunit of hydrobox als binnenunit.

“De tijd van de ‘klassiek hybride warmtepomp’, is geweest”

De cilinderunit heeft een buffertank van 200/300 liter warm tapwater. Eerste leveringen worden dit najaar verwacht. In deze nieuwe E-generatie zitten diverse aanpassingen en verbeteringen: we noemen de mogelijkheid om de delta T aan te passen waardoor deze ingesteld kan worden op basis van de aanwezige voedingsleidingen en het afgiftesysteem. Prima toepasbaar dus voor de bestaande bouw. En verder: een geoptimaliseerde koelregeling, geheel passend bij de TO-juli eis, maar ook een verbeterde boilerisolatie zodat het stand-by-verlies wordt verlaagd.

Lage temperatuur warmtepompen

Ook in het segment laagtemperatuur warmtepompen gebeurt er veel: de inverter-geregelde-lucht-water warmtepompen met koudemiddel R32 uit de SUZ-lijn waarmee door minder en ander materiaalgebruik een lagere MKI-score wordt gerealiseerd. De PUZ-lijn (voorheen PUHZ-lijn) is doorontwikkeld waarbij geluidsreductie en rendementsverbetering bepalend waren. Onder meer door het gebruik van nog meer geluiddempende materialen voor het binnenwerk van de buitenunit is het geluid van de low-noise modellen nogmaals met -4dB(A) gereduceerd. Nieuwe ontwikkelingen bij andere productgroepen: de lucht/lucht-waterwarmtepompen met Hyper-Heating Technology en de verticale HBC-controller als aanvulling op het City Multi Hybrid VRF-systeem. Stuk voor stuk oplossingen gericht op een duurzame toekomst.

Woonkamer is geen slaapkamer: Ecodan multi zone comfort kit

Deze pomp - en regelset zorgt voor de beste aanvoertemperatuur in koel en verwarmingsmodus waarbij in 2 verschillende zones (incidenteel) verschillende aanvoertemperaturen gewenst zijn. Bijvoorbeeld voor de vloerverwarming (lage aanvoertemperatuur) en hoge (tijdelijke) aanvoer voor werk- of slaapkamer. Ook bij eventuele koelvraag kan de Ecodan multi zone comfortkit worden benut. Bij een combinatie van vloerkoeling en fancoil units kan altijd de juiste aanvoer worden gegarandeerd waardoor (waar mogelijk) onder dauwpunt gekoeld kan worden (airco!). Terwijl op andere plekken een hogere aanvoer wordt toegepast (vloerkoeling).

MelCloud

Tot slot de MELCloud: een doorontwikkeling van de bestaande cloudoplossing van Mitsubishi Electric waarmee airconditioners, warmtepompen en Lossnay ventilatie-units met warmteterugwinning op afstand benaderbaar worden. Gebruikers kunnen, waar ook ter wereld, al hun apparaten bedienen. Bijkomend voordeel voor zowel eindgebruiker als installateur: trends die kunnen leiden tot een storing worden tijdig gesignaleerd waardoor vraaggestuurd onderhoud binnen handbereik komt. Grevers: “Los van de bedrijfszekerheid levert dit een kostenbesparing op én kunnen de schaarse technici efficiënt worden ingezet.”

Tekst: Bob de Jong

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement