Efficiënte overgang naar waterstof mogelijk met ‘H2 Ready’ van Nefit Bosch

Geplaatst op 15 december 2020 door Redactie

Het waterstoftoestel van Nefit Bosch, dat dit jaar op de VSK-beurs was te zien, is nu operationeel in een waterstofproject in Uithoorn. Sinds 2017 hebben de R&D-afdelingen in Deventer en Worcester (VK) aan deze innovatie gewerkt. Het bijzondere aan het toestel van Nefit Bosch is dat hij ‘H2 Ready’ is: klaar voor waterstof. Het toestel kan namelijk snel switchen van aardgas naar 100% waterstof. Dat is een groot voordeel als op enig moment in de toekomst hele woonwijken overgaan op waterstof.

De ombouw van aardgas naar waterstof: voor het eerst in de praktijk

Voor een grootschalige uitrol van waterstof, is het noodzakelijk om te onderzoeken wat er komt kijken bij de ombouw. Met dit doel zijn in Uithoorn veertien leegstaande woningen gereed gemaakt voor verwarming op waterstof. De H2 Ready ketel van Nefit Bosch verwarmd een van de panden op 100% waterstof. Het project van Stedin is uniek in Nederland, maar ook internationaal een novum.

H2 Ready

De H2 Ready ketel van Nefit Bosch kan door een installateur binnen een uur worden omgebouwd naar een 100% waterstoftoestel. Het geheim zit hem onder andere in de speciale brander, het gasblok, de ventilator en de elektronica. Jan Rijnen, commercieel directeur van Nefit Bosch: ‘’Wij verwachten dat deze toestellen hun meerwaarde gaan bewijzen in de energietransitie. In Engeland is er zelfs sprake van dat nieuwe gasketels vanaf 2025 voorbereid moeten zijn op waterstof.’’ Naast het project in Nederland worden de toestellen van Bosch ook in projecten in Engeland ingezet.

Voordelen

Omdat het toestel ook geschikt is voor aardgas, is deze oplossing bij uitstek geschikt voor een-op-een vervanging in elke bestaande woning. De H2 Ready ketel van Nefit Bosch kan zonder aanpassingen worden geïnstalleerd. De afmetingen van dit waterstoftoestel zijn vergelijkbaar met die van huidige cv-ketels. Een ander voordeel is dat gebruikers hetzelfde verwarmingscomfort ervaren, als dat wat ze gewend waren met de aardgasketel. De waterstofketel levert dezelfde hoge prestaties als een conventionele cv-ketel op gas. Het verschil is dat bij verbranding van waterstof geen kooldioxide (CO2) of koolmonoxide (CO) vrijkomt. De NOx-uitstoot is bij het Nefit Bosch-toestel extreem laag.

Groene waterstof

In Europa, en vooral in Nederland en Engeland, zijn de verwachtingen ten aanzien van waterstof hoog gespannen. De EU heeft plannen voor het bouwen van elektrolysers – waterstoffabrieken - die in 2030 miljoenen tonnen groene waterstof moeten opwekken. Deze ontwikkeling zal mede bepalen in hoeverre waterstof een van de pijlers van de energietransitie gaat worden. Bosch denkt dat waterstof vanaf 2030 een rol kan gaan spelen in de bebouwde omgeving. Het is van belang om nu te kijken naar de implicaties, zoals dat gebeurt in Uithoorn.

Alternatief voor bestaande gebouwen

Voor de gebouwde omgeving zijn er meer verduurzamingsopties dan waterstof. Volgens Nefit Bosch is waterstof vooral interessant wanneer andere opties, zoals warmtenetten en elektrificatie, niet haalbaar zijn. ‘’Wij denken dan onder andere aan de combinatie met een hybride warmtepomp, zodat je met dezelfde hoeveelheid waterstof meer woningen kunt verwarmen,’’ zegt Rijnen. Als energiedrager kan waterstof voor onbepaalde tijd worden opgeslagen. Onderzoeken hebben aangetoond dat bestaande aardgasleidingen relatief eenvoudig geschikt zijn te maken voor het transport van waterstof. Net als in de jaren zestig, toen Nederland van stadsgas naar aardgas overging, zullen de huidige gastoestellen moeten worden vervangen. De ‘H2 Ready’-ketel biedt uitkomst: eerst op gas en wanneer het zover is binnen een uur om te zetten naar 100% waterstof.


Waterstof bij Bosch

Naast waterstofketels voor woningen ontwikkelt Bosch op tal van andere gebieden emissieloze en op waterstof gebaseerde technologieën. Zo levert Bosch al industriële warmwater- en processtoomketels die werken op waterstof. Ook maakt het bedrijf brandstofcellen die energie opwekken voor industrie, computercentra, woonwijken en laadstations voor elektrische voertuigen. Daarnaast is Bosch ook ver met de ontwikkeling van aandrijfsystemen voor vrachtwagens die gebruikmaken van waterstoftechnologie. ‘’In onze visie gaat waterstof op termijn een rol spelen bij het verwarmen van onze huizen, maar eerste instantie gaat het vooral om industrie en mobiliteit. Waar we kansen zien, zet Bosch in op waterstof,’’ zegt Jan Rijnen.


Reacties

P.Tamerus

15 december 2020 om 17.52 uur

Ik hoop dat jullie dit artikel bij Dhr Wiebes on de neus wrijven zodat de man 's ogen opengaan!

pim

15 december 2020 om 16.44 uur

Waar de molens niet kunnen draaien door gebreken aan het net of door te weinig vraag, kan b.w.v. onder de molen waterstof geproduceerd worden. Elektratransport is kostbaar en nog niet altijd mogelijk. Waterstof is op te slaan en te transporteren, ook zonder pijpen. Iedere dag dat een molen niet produceert, maar wel de omgeving ergert is in zekere zin, diefstal van de subsidieverstrekkers. ( onze opcenten) Wachten tot 2030 is doorschuiven.(regeren?) Op de middelbare school werd al er waterstof gemaakt in het natuurkunde lokaal. (vroeger?)

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement