Eerste woonhuis aangesloten op ondergronds waterstofnet

Geplaatst op 10 november 2021 door Redactie

Medio november krijgt voor het eerst in Europa een bestaande woning een individuele aansluiting op een lokaal, ondergronds waterstofnet. Daardoor kunnen de bewoners hun huis en tapwater volledig met waterstof verwarmen. Waterstof is een veelbelovend alternatief voor aardgas, waarvan de levering en prijs momenteel onder druk staan. In de proefwoning onderzoekt consortium H2@Home ‘live’ hoe je waterstof zo optimaal en veilig mogelijk in een woonomgeving toepast.

“Er is geen enkele reden om aan de veiligheid van waterstof te twijfelen, en dat gaan we in dit huis aantonen”, zegt Ben Mureau namens H2@Home1. De woning is onderdeel van een replica jaren-70 woonblok van het DreamHûs dat op het terrein van fieldlab The Green Village (TGV) van de TU Delft Campus staat.
Afgelopen zomer ondertekenden de partners van het H2@Home-consortium meerdere overeenkomsten voor het project. Doorslaggevend voor de start was de toestemming van Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) om het lokale waterstofnet te gebruiken. Sindsdien leggen de consortiumpartners de waterstofinstallatie en testfaciliteiten in de woning aan. Na aansluiting op het net zullen de bewoners in gebruik, warmte en comfort geen verschil merken ten opzichte van hun huidige cv-installatie.

Primeur: de eerste woning op waterstof

De proefopstelling van H2@Home is een primeur op het Europese vasteland. Volgens H2@Home zit dat unieke karakter in een combinatie van factoren: de waterstof wordt via een ondergronds leidingnet (vergelijkbaar met een aardgasnet) aangevoerd, de woning is bewoond, het gaat om een individuele woonaansluiting en de waterstofleidingen lopen ook door de meterkast en gebruiksruimten van het huis. Juist deze combinatie maakt de testomgeving zeer realistisch en de resultaten van groot belang om huishoudens in de toekomst toegang tot waterstof te kunnen bieden.

Reële testomgeving

Waterstof is een veelbelovend alternatief voor aardgas, maar speelt momenteel nog slechts een zeer beperkte rol in de gebouwde omgeving. Waarschijnlijk gaat dit na 2030 veranderen. Het overzetten van een aardgasinstallatie op waterstof is nog onbekend terrein. De standaard procedures voor de installatie en het gebruik van aardgas zijn niet zonder meer op waterstof toepasbaar. Juist de enorm brede expertise van het H2@Home consortium2, dat uit netbeheerders, fabrikanten en andere partijen bestaat, maakt het mogelijk om gezamenlijk allerlei facetten te onderzoeken. Wat is er nodig om veilig en betrouwbaar te installeren en monteren? Hoe reageren de leidingen en apparaten op waterstof? Welke eisen moeten in wet- en regelgeving verankerd worden? Enzovoorts. “Wij kunnen in deze reële omgeving perfect leren hoe we met waterstof moeten omgaan; de risico-analyses zijn uitvoeriger dan straks nodig is.”

Veiligheid boven alles

Vanaf medio november gaat H2@Home intensief testen en zullen er incidenteel calamiteitenoefeningen plaatsvinden, zoals met het uitvallen van de waterstofketel. Sensoren in de woning meten onder meer druk en temperatuur en de leidingen worden gecontroleerd op met name trillingen en lekkages. Tevens worden nieuwe modules getest, zoals een beveiliging die de waterstoftoevoer bij eventuele lekkage meteen afsluit. De proef wordt in juli 2022 afgerond.


1 H2@Home wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de Waterstof-tenderregeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

2 Over H2@Home
H2@Home is een consortium van de volgende partijen: Beute B.V., Enpuls B.V., gAvilar B.V., Het Internethuis, PIA Automation B.V., Aalberts N.V. (Flamco, Comap, HSF, VSH en Henco), Breman Service Rotterdam B.V., Enexis (i.s.m. Stedin en Alliander), Apator Metrix SA,        Remeha, The Green Village en DreamHûs.
H2@Home heeft toestemming om een woning van DreamHûs (WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Bewonersraad Friesland) op het terrein van The Green Village op de TU Delft Campus te gebruiken voor haar project. Het gaat om een replica woning uit de jaren zeventig in een blok van drie, waar ook andere experimenten worden uitgevoerd.


Reacties

Ad van Dortmont

16 november 2021 om 11.49 uur

Beste, Weer een bizarre besteding (en artikel) van door burgers betaald belastinggeld. Ongelooflijk hoe we op verkeerde sporen bezig zijn. Begrijpen deze bedrijven wat ze zeggen, kan burger dit soort verwarming betalen? Want bedrijven berekenen de 75% stroomverlies bij productie van waterstof gewoon door in extreem hoge kosten voor consument, terwijl die stroom rechtstreeks opgeslagen kan in zoutwaterbatterijen voor gebouwen of batterijen van voertuigen die deels ook kunnen leveren aan gebouwen. Waterstof moeten we inzetten voor zware transportvoertuigen. We moeten geen warmtenetten of waterstof voor woningen willen. Onnodig duur, maar goed voor inkomsten van overheid en netwerkbedrijven. En duurt veel te lang voordat aangelegd, terwijl de opwarming van aarde om snelle aanpak vraagt. Waterstof en warmtenetten zijn niet nodig omdat alle gebouwen energieneutraal en bijna zelfvoorzienend kunnen worden met bijv. PVT-zonpanelenbron met warmtepomp. Daardoor minder heen en weer transport met elektriciteit (op netten die nu vastlopen). Maar energieneutrale en bijna zelfvoorzienende gebouwen vindt overheid niet leuk want dan krijgen ze minder van ieders stroomverbruik (42% van je energiekosten, buiten de vastrechtkosten die naar netwerkbedrijf gaan). Maak oude en nieuwe gebouwen energieneutraal en vooral zelfvoorzienend met reeds decennia toegepaste PVT-zonpanelenbron en warmtepomp. Die hebben hoge seasonal efficiency > 5.6, vastgesteld door Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen na controle van het wetenschappelijk onderzoek. Door hoge efficiency lage Total Cost of Ownershop na 15 jaar energieneutraal verwarmen. Ongeveer €3000 minder dan "de" warmtepomp met ventilator-luchtbron en PV-zonstroompanelen (sesonal efficiency 3,5). Zie vele uitgevoerde projecten op sites van TripleSolar, EScom, Alius, R&Rsystems etc (aub geen solar booster PVT-systemen, want die halen amper warmte uit buitenluchtht en je kunt er niet mee koelen). Gemeente Utrecht heeft bovendien als eis bij nieuwbouw dat die warmte/koelte en stroomleverend is naar omgeving (vaak oude gebouwen waar het lastig is om zelf voldoende op te wekken). Zie project Ronduit. >>>> Journalisten, schrijf aub uitgebreider over PVT-installaties en dat daarmee 2x minder zonstroomakkers en windmolens op land nodig zijn dan de 35 Tw uit het Klimaatakkoord en Regionale Energie Strategieën! Daardoor zou grond behouden blijven voor duurzaam voedsel van uit locale boeren en voor houtsnipperbos om het woningetekort duurzaam op te lossen met houtwoningen in bestaande steden. >>>> Publiceer aub over #PlanDuurzaamSociaalNL! Combineer aub met 30 jaar ervaring en let beter op #efficiency van gasloze #verwarmkoelinstallaties. Niet afwentelen op #zonstroomakkers, want grond is nodig voor #voedsel en #bouwstoffen uit Nederland. Na wetenschappelijk onderzoek stelt BCRG efficiency vast. Verwarmen/koelen gebouwen 40% probleem, industrie 30%, intensieve landbouw 15%, vervoer 7% (PBL, 2017). #PVTzonpanelenbron vr warmtepomp op gebouwen is beste vr energietransitie, met behoud grond vr #duurzaamvoedsel vu locale boeren. En vr behoud grond vr nieuwe houtsnipper-bossen waarmee samen met snippers die nu uit natuur in biomassacentrales worden verbrand, 600.000 #houtsnipperwoningen bouwen. PVT levert stroom en warmte/koelte. Warmte/koelte via radiateuren uit #buitenlucht. Ook #indonker, winter, zonder ventilator. PVT verbruikt #2xminderstroom dan #dewarmtepomp met #ventilatorluchtbron en #PVzonpanelen. Dus #2xminderzonstroomakkers en windmolens nodig. PVT vr gemiddelde woning na 15 jaar #Eneutraal verwarmen €3000 #goedkoper dan "de" combi. Bij stroomoverschot naar warmtetank #Zelfvoorzienend. #Onderzoek, #beleidsadvies en #consumentstappen in https://www.linkedin.com/pulse/stemwijzer-stop-pv-zonpanelen-en-promoot-voor-stroom-ad Alvast bedankt en groeten, Ad van Dortmont a.van.dortmont@gmail.com

R.J. Vooijs

15 november 2021 om 10.45 uur

Graag kom ik in contact met deze organisatie i v m de eventuele toepassing van Waterstof aansluiting op het net T.B.V. 24 st separaat gestookte appartementen. In afwachting van. Bestaand gasleiding systeem PEX A Gastec QA label Rehau Din 4726 Centrale meting separate bemetering Gas ruimte BG. In afwachting van. M vr Gr Reinoud. J. Vooijs. rjvooijs@gmail.com 00316 291 94 629

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement