Een meer dan geslaagde operatie!

Geplaatst op 04 april 2019 door Redactie

Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven beschikt sinds een aantal maanden over een spiksplinternieuw OK-complex. Nieuwbouw omdat na onderzoek bleek dat renovatie geen optie was. Na een doorlooptijd van anderhalf jaar werd het project in juli 2018 (twee maanden eerder dan gepland!) opgeleverd en op 13 oktober in gebruik genomen. De gestelde doelen werden ruimschoots gehaald: binnen een strak budget blijven, zorgen voor een tevreden eindgebruiker, een laag energieverbruik en een goede mogelijkheid voor onderhoud (exploitatiekosten), een strakke planning en uiteraard voldoen aan de nieuwste richtlijnen en wetgeving. Een UAV gc project uitgevoerd door Carebuilders (bouw) en Strukton (installatie en techniek).

Carebuilders is een partnership tussen Heerkens van Bavel Bouw en bouwbedrijf Berghege. Een project dat succesvol werd afgerond op basis van een goede samenwerking waarbij vertrouwen de leidraad was. Zoals gezegd tekende Strukton voor de installatie en techniek en een van de vele andere partijen die een bijdrage leverde was FläktGroup Netherlands (voorheen Denco/GEA Happel).

“Onnodig om op deze plaats uit te leggen wat het belang is van een goede luchtbehandeling in een operatiekamer.”

De Denco luchtbehandelingskasten zijn een merk van de FläktGroup. Voor het nieuwe complex leverde FläktGroup Netherlands B.V. de luchtbehandelingskasten van het merk Denco. Onnodig om op deze plaats uit te leggen wat het belang is van een goede luchtbehandeling in een operatiekamer.

Betrokkenheid

Het complex, dat naast de bestaande bouw werd gerealiseerd, heeft een oppervlakte van 7000 vierkante meter. Met op de begane grond een dagbehandeling en voorbereiding OK, op de eerste etage 8OK’s, waarvan 2 voor kinderen, 1 robot OK en 1 Hybride OK. De technische ruimte bevindt zich op de tweede etage.

Jan Muller, projectleider Strukton Worksphere, wijt het succes aan een aantal factoren; “We hebben vanaf het begin alle partijen bij het proces betrokken. Van (eind)gebruiker tot loodgieter en van fabrikant tot leverancier. Dat heeft geleid tot slim nadenken en samen tot oplossingen komen. De betrokkenheid was heel groot. Maximale inspraak vraagt om de nodige flexibiliteit en daar heeft eenieder zijn steentje aan bijgedragen. Daarbij heeft bijvoorbeeld het werken met een 3D model zijn waarde in dit proces bewezen.”

“Een mooi voorbeeld van ketenintegratie. Tevens het bewijs dat, indien je dat op een goede manier doet, een en ander voor iedere betrokkene voordelen oplevert.”

Dat op alle fronten kwaliteit geleverd moest worden, behoeft hier verder geen betoog. En het is dan ook niet vreemd dat er werd gekozen voor de luchtbehandelingskasten van het merk Denco Happel. Hubert van Spaandonk, accountmanager FläktGroup: “Als je het plat zegt, zou je het over een doos met componenten kunnen hebben. Maar we praten hier wel over een maatwerkgevoelig product. Bovendien hadden we ervaring in meerdere andere ziekenhuizen en mag je rustig stellen dat in dit geval in het verleden behaalde resultaten hebben bewezen dat het om hoogstaande kwaliteit gaat die het gewenste resultaat en rendement oplevert.”

Ook Hubert van Spaandonk benadrukt het belang van een goede afstemming in het voortraject. “Een mooi voorbeeld van ketenintegratie. Tevens het bewijs dat, indien je dat op een goede manier doet, een en ander voor iedere betrokkene voordelen oplevert.” In dit verband wijst Jan Muller er tevens op dat bewust is gekozen voor UAV gc. In het kort gaat het dan om standaardvoorwaarden met geïntegreerde samenwerkingsvormen, zoals in dit geval. “Dat werkt heel goed, onder meer omdat je werkt met één aanspreekpunt voor ontwerp, constructie, uitvoering en eventueel onderhoud.”


Duurzame relatie

Hubert van Spaandonk: “Kijk, uiteraard wordt er gekeken naar de prijs maar er is veel meer dan dat. Het gaat ook over de kwaliteit van je product en de service organisatie. En, wellicht het allerbelangrijkste, het actief meedenken en als partner meedoen in het proces. Alleen dan creëer je een basis voor een duurzame relatie waarbij partijen ook op de lange termijn wat voor elkaar kunnen betekenen.”

Máxima Medisch Centrum Veldhoven beschikt over een fantastisch nieuw OK complex, voorbereid op de toekomst. Als we het in medische termen zouden moeten uitdrukken: een meer dan geslaagde operatie!

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement