Eaton dringt bij de EU aan op een volledig verbod op het gebruik van SF6 in schakelsystemen

Geplaatst op 25 augustus 2021 door Redactie

Powermanagementbedrijf Eaton dringt bij de EU aan op een volledig verbod op het gebruik van SF6 in schakelsystemen, aangezien dit een ideale kans en een belangrijke stap is om haar klimaatdoelstellingen te halen. SF6 komt onder andere nog veel voor in transformatorhuisjes en windmolens, en is 23.500 keer schadelijker dan CO2. Indien nieuwe apparatuur vanaf 2025 niet SF6 vrij is, kan dit leiden tot een toename van 42% van de opgeslagen emissies in 2050.

Deze oproep verschijnt tijdens een cruciale fase van het wetgevingsproces. De Europese Commissie herziet momenteel de F-gassenverordening, die schadelijke gefluoreerde gassen verbiedt als er minder schadelijke alternatieven beschikbaar zijn. Deze verordening stelt het gebruik van SF6 in secundaire middenspanningssystemen echter vrij van dit verbod. Deze vrijstelling werd aangenomen in 2014 nadat er was beoordeeld dat alternatieve technologieën nog niet klaar waren. Dat was toen niet het geval en dat is het vandaag de dag nog steeds niet.

Eaton verzoekt de elektrotechnische sector om de versnelde stopzetting van het gebruik van SF6 actief te steunen, en de leden van het Europees Parlement om de voorgestelde wetgeving te ondertekenen. De herziening van de F-gassenverordening moet de industrie een duidelijk signaal sturen om de resterende hiaten in de EU-wetgeving te dichten en schadelijk SF6-gas te verbieden. SF6-vrije oplossingen zijn volledig ontwikkeld en hebben zich al bewezen. Een strikt en ambitieus tijdschema voor de geleidelijke stopzetting van SF6 heeft een gunstige financiële invloed en maakt een ruimere toepassing mogelijk.

“Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat de EU niet klimaatneutraal kan zijn zonder rekening te houden met SF6. De opgeslagen SF6-emissies bedragen 196 miljoen ton CO2, wat neerkomt op 20% van de jaarlijkse broeikasgasemissies van de energiesector binnen de EU. Onder invloed van de decentralisatie van energieopwekking en -opslag, zal nieuwe apparatuur met SF6 die na 2025 wordt geïnstalleerd, leiden tot een toename van 42% van de opgeslagen emissies in 2050. Als deze nieuwe apparatuur niet SF6-vrij is, riskeert de EU de groei van duurzame energie te koppelen aan het meest krachtige broeikasgas (SF6) dat de mens kent, en ondermijnt ze zo haar eigen belangrijkste doelstellingen en inspanningen,” zegt Frits Besseling, Manager Sales & Business Development Segments bij Eaton.

“Er bestaan vandaag alternatieven voor SF6 die rendabel, technisch haalbaar, energiezuinig en betrouwbaar zijn. Bovendien ondersteunen deze alternatieven de klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal. Deze technologie wordt momenteel geproduceerd in Europa door verschillende spelers in de industriële sector en kan een belangrijke rol spelen om de EU als duurzame wereldleider op de kaart te zetten,” besluit Frits Besseling.

Meer informatie over het SF6-gas en schakelvrije installaties is hier te vinden.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement