Duurzaam verwarmen in 4 duurzaamheidsstappen

Geplaatst op 07 januari 2020 door Redactie

Woorden die veel in het nieuws verschijnen zijn ‘klimaatneutraal’ en ‘gasvrij’. Maar wat er nu precies mee wordt bedoeld is niet altijd duidelijk. Belangrijke vragen die gesteld moeten worden zijn: Gaat het om gasloos of om aardgasloos? Zijn er alternatieven en gaat het lukken om in korte tijd ‘aardgasvrij’ te worden.

Bij ATAG zijn we het over één ding eens: aardgas is eindig en diverse alternatieven zijn in ontwikkeling. ‘Van het gas af’ is te drastisch, immers er zijn meerdere opties voor gas, zoals waterstof, power to gas en groen gas. In dit artikel worden de mogelijkheden getoond aan de hand van 4 duurzaamheidsstappen.

Even terug: Waarom verduurzamen en waar doen we het allemaal voor?

De weg naar duurzaamheid kost geld en vraagt om inzet. En het resultaat loont. De voordelen op een rij:
1. Een energiezuinig of energieneutraal huis bespaart geld. Investeringen worden op langere termijn terugverdient door het reduceren of zelfs verdwijnen van de energiekosten.
2. Er wordt geen steentje, maar een enorme steen bijgedragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.
3. Energieneutraal is en blijft de norm. Een energiezuinig huis stijgt in waarde.
4. Het binnenklimaat wordt geoptimaliseerd. De woning wordt optimaal verwarmt en het hoogst haalbare wooncomfort wordt in huis gehaald.

De basis

De zgn. Trias energetica speelt een belangrijke rol bij het energieneutraal maken van woningen en bestaat uit drie pijlers:

1 minder energie verbruiken
2 duurzame energie inzetten
3 fossiele energie zeer efficiënt gebruiken

Minder energie verbruiken wordt gestimuleerd vooral door gedragsaanpassingen van de gebruiker en door de woning te isoleren.
Duurzaam energiegebruik wordt op dit moment vooral ingevuld door de zogenaamde elektrificatie, waarbij het aardgasverbruik vermindert.

In 2050 de CO2 –uitstoot naar ‘0’

Om dit te realiseren zijn specifieke oplossingen voor nieuwbouw, renovatie en utiliteit en industrie noodzakelijk en beschikbaar. Aan de hand van 4 duurzaamheidsstappen wordt bepaald welke stap het beste past bij het te verduurzamen gebouw.

De 4 duurzaamheidsstappen toegelicht

Stap 1- Verwarmen met aardgas
De rol van aardgas is op dit moment nog niet uitgespeeld. In bepaalde gevallen is verwarmen met aardgas nog steeds een goede tussenoplossing. Zo kan er gekozen worden voor de overstap van een standaard CV-ketel naar een CV-ketel met tapwater- cq. rookgaskoeler-technologie (EC) om het energieverbruik terug te dringen.

Vergeet hierbij niet dat verduurzaming niet alleen gaat over ‘groen’, maar ook over toekomstbestendig. Hierbij wordt er gekeken naar de minimale milieubelasting, laagst mogelijke exploratiekosten en lange levensduur.

Stap 2 - Verwarmen met zon
De zon is een onuitputtelijk bron van licht en biedt mogelijkheden om de woning duurzaam te verwarmen. De combinatie aardgas en zon voor zowel CV als warm tapwater is een belangrijke stap vooruit naar CO2 neutraal en geeft een aanzienlijke energiebesparing naast het verlagen van de Energie-Index en een verbetering van het Energielabel.

Stap 3 - Hybride verwarmen
Hybride warmtepompen gaan een belangrijke rol spelen in de energietransitie van de bestaande bouw. Iedereen omzetten naar ‘All-Electric’ is op dit moment niet mogelijk en levert problemen op in de energievoorziening. Hiervoor heeft het bestaande elektriciteitsnetwerk te weinig capaciteit. Daarnaast zijn ook vele woningen niet geschikt om volledig ‘All-Electric’ te gaan.

De keuze voor een hybride warmtepomp wordt vooral gemaakt in de renovatie of als zgn. ‘tussentoepassing’ in de bestaande bouw om zo geleidelijk afscheid te nemen van het fossiele aardgas:

• in combinatie met bestaande ketels,
• bij vervanging van de bestaande ketel als een overbrugging: “Nu plaatsen en over 15 jaar vervangen door een standalone/All-Electric versie, wanneer het elektriciteitsnet geschikt is gemaakt voor warmtepompen”.
Op deze manier wordt er veel minder fossiele brandstoffen verbruikt en de CO₂-uitstoot fors verlaagd.
Stap 4 - All-Electric verwarmen
Hierbij wordt de standaard CV-ketel of de hybride opstelling vervangen door een All-Electric oplossing. In deze stap wordt het energieverbruik aanzienlijk verlaagd naast de reductie van de CO2-uitstoot en verbetering van het energielabel.

En nu? ‘Zomaar’ afscheid nemen van fossiel aardgas?

De eerste zichtbare wijzigingen gaan plaatsvinden in de nieuwbouw, waar de vertrouwde CV-ketel niet meer geplaatst wordt, maar vervangen door andere technieken zoals stadsverwarming en warmtepompen.

In de bestaande bouw zullen vooral hybride warmtepompen een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie. Iedereen omzetten naar ‘All-Electric’ is op dit moment niet mogelijk en levert problemen op in de energievoorziening. Het bestaande elektriciteitsnetwerk heeft eenvoudigweg te weinig capaciteit. Daarnaast zijn ook vele woningen niet geschikt om volledig ‘All-Electric’ te gaan.

Behoud van comfort

Waar het om gaat is dat de gebruikte energie zo efficiënt en zuinig mogelijk wordt ingezet. En niet onbelangrijk, met behoud van comfort! Comfort is bij verduurzamen van woningen vaak een ‘ondergeschoven kindje’, maar voor de bewoner van onmisbaar belang. De consument van vandaag heeft behoefte aan bijv. veel warm tapwater. Deze behoefte kan worden ingevuld door – naast de inzet van een hybride warmtepomp – een warmtepompboiler; een toestel dat voorziet in veel warm tapwater, direct beschikbaar, en op energiezuinige wijze verkregen.

En de rol van ATAG?

ATAG maakt de keuze voor een verwarmingssysteem op basis van maximale reductie van CO₂-uitstoot tegen minimale kosten, van bron tot gebruiker en vult dit in aan de hand van de genoemde 4 duurzaamheidsstappen. Voor elke duurzaamheidsstap geldt dat er meerdere wegen zijn die leiden naar CO2-neutraal.

Hierbij wordt geen enkele samenwerking tussen energievormen uitgesloten. Alleen op deze manier gaan we ‘vol gas naar CO2-neutraal’. Om de juiste route te bepalen is samenwerking met de installateur cruciaal voor het slagen van de energietransitie.

Meer informatie? www.atagverwarming.nl/installateurs/advies-service/kennisbank/duurzaamheid/

Tekst: Jan Henk van der Wijk


Reacties

J.wokke@tankslag.nl

9 januari 2020 om 20.57 uur

Zonnepanelen die waterstof produceren uit de lucht en als brandstof in een waterstof cv ketel. kan dienen. Verder hoge temperatuur warmtepomp met buffervat en zonnepanelen en collectoren

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement