Duurzaam bouwen met ‘de warmte van morgen’

Geplaatst op 01 november 2017 door Redactie

Wie duurzaam wil bouwen, wil een huis met een verwarmingssysteem dat voldoet aan de eisen van morgen. Speedheat Nederland levert al 20 jaar een zeer energie-efficiënt warmte-afgifte-systeem. Nu er inmiddels ook steeds meer en betere manieren komen om zelf energie op te wekken, brengt Speedheat een zeer duurzaam en betaalbaar warmteconcept op de markt.

Duurzaam bouwen is bouwen voor de toekomst. Maar hoe verwarmen we in de toekomst onze huizen? Welke energiebronnen gebruiken we en welke eisen stellen we aan ons warmtecomfort?
Er zijn verschillende systemen op de markt, op basis van verschillende energiebronnen, gekoppeld aan afgiftesystemen die niet met elkaar matchen. Hoe kies je nu uit het aanbod van nu met de oplossing van morgen?
Op zoek naar het meest duurzame warmteconcept is het zaak te letten op de energiebron, warmte-afgiftesysteem en warmteverlies.

Totaalrendement: de warmtepomp met watervloerverwarming

Duurzaam bouwen? Dan is de warmtepomp al snel in beeld als alternatief voor de CV-ketel: aan te sluiten op de traditionele watervloerverwarming en/of radiatoren, en het rendement als warmteopwekker is vele malen hoger dan een gasgestookte CV-ketel: circa 300%. Omdat er echter veel warmte verloren gaat in het warmteafgiftesysteem (maximaal rendement 40%), is het totaalrendement niet meer dan 120%. Dit is overigens het maximale rendement in ideale omstandigheden en zal meestal dus lager uitvallen.

Totaalrendement: elektrische verwarming

Elektrisch verwarmen valt, vanwege het lage rendement van het stroomnet, in EPG berekeningen al snel weg als optie: elektriciteit via het stroomnet is verre van duurzaam met een rendement van zo’n 40%. Wie echter kiest voor zijn eigen duurzame energiebron zoals PV panelen of windturbine, kan de opgewekte energie met 100% rendement afgeven via elektrische verwarming. Het totaalrendement kan hiermee oplopen tot 135% van het rendement van een gasgestookte CV ketel. En dit is grotendeels onafhankelijk van omstandigheden.

Elektrisch: onder aan de streep goedkoper!

Tegen elektrisch verwarmen zijn veel vooroordelen. En elektrische verwarming aangesloten op het stroomnet is inderdaad niet duurzaam. Maar aangesloten op PV panelen is het 100% duurzaam en als totaalsysteem volgens Speadheat fors goedkoper dan bijvoorbeeld de warmtepomp. De investeringskosten liggen al snel 10.000 lager voor een complete woning, en over 30 jaar genomen is het verschil een vergelijkbaar bedrag Wat hier ook meespeelt is het feit dat elektrische verwarming eenvoudig geen vervanging of onderhoudskosten kent.

Duurzaam bouwen: warmteverlies

Waarom kiezen niet meer mensen dan voor deze oplossing? Het antwoord is eenvoudig: de meeste mensen benaderen duurzaam bouwen verkeerd. Je kunt niet alleen de CV vervangen, er moet een nieuw ontwerp komen: met duurzame energiebron, efficiënt warmteafgiftesysteem en minimaal warmteverlies. Met isolatie, warmte terugwinning en slimme ventilatie: alleen de warmte die je verliest, hoef je op te wekken. Door deze stap niet te zetten, wordt in de berekening gerekend met een te hoge en onhaalbare energiebehoefte.

De warmte van morgen

Zowel bij nieuwbouw als renovatie neemt de wens toe bij opdrachtgevers om daadwerkelijk duurzaam te bouwen. Speedheat heeft de missie meer opdrachtgevers, aannemers, architecten en installateurs te overtuigen en ondersteunen met feitelijke kennis en informatie. Daartoe werken ze al enkele jaren samen met Bouwvisie Bouwadvies, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat alle rendementen heeft onderzocht en berekeningen uitgewerkt. Deze onderzoeksresultaten zijn op te vragen via bouwvisie.