Digitaal, duurzaam en efficiënt bouwen!

Geplaatst op 30 mei 2023 door Redactie

Viega World: innovatief en duurzaam seminarcentrum

Viega World, een bijzonder seminarcentrum in Attendorn. Bijzonder in vele opzichten en dan niet alleen vanwege architectuur, maar vooral omdat Viega World het eerste gebouw in Europa is dat als voorbeeld kan dienen voor het toekomstige bouwen. Waarbij integraal plannen op basis van de BIM-werkmethode (Building Information Modelling) de kern van dit innovatieve en duurzame seminarcentrum is. Het klimaatneutrale gebouw is volledig ontworpen met een zogeheten ‘digital twin’: dat houdt in dat informatie van specialistische modellen van alle bij de bouw betrokken disciplines (engineering, staal- en betonbouw, elektra, etc.) gedurende het hele bouwproces voortdurend werden aangepast, verbeterd en over elkaar heen gelegd. Waardoor de hele levenscyclus van Viega World, van bouw tot en met verwijdering vooraf werd gepland. Tevens met, hoe kan het ook anders, een duurzaam energieconcept dat zo door andere bouwers gebruikt kan worden.

Samen verder

Een, zoals Viega het ziet, nieuwe standaard in digitaal, duurzaam en efficiënt bouwen. Als je volgens BIM wilt bouwen en er het maximale uit wilt halen, moet je met veel partijen vanaf het begin aan tafel. Met Viega World als interactief gebouw is een structuur en een kader gecreëerd waarmee al die partijen verder kunnen. Samen verder bouwen aan een duurzame toekomst: dit bijzondere kennis- en opleidingscentrum bewijst de mogelijkheden en de kansen. Of zoals dr. Simon Weihofen, Director Sustainability & Decarbonization het onlangs tijdens een persbijeenkomst in Attendorn schetste: “Klimaatneutraal in 2035, dat is het streven en daarbij ligt de focus op de ontwikkeling van grondstofbesparende producten en technologieën die de energiebehoefte in gebouwen aanzienlijk reduceren.

"Niet denken in risico’s, maar als pionier en voorloper je verantwoordelijkheid nemen en denken in mogelijkheden.”

Tegelijkertijd is het heel goed om je te realiseren dat we het in stappen moeten doen. Soms ook moeten reflecteren, terugkijken en besluiten om zaken nog eens kritisch onder de loep nemen. De manier waarop Viega World is ontworpen en gebouwd laat zien dat er vele kansen liggen. Niet denken in risico’s, maar als pionier en voorloper je verantwoordelijkheid nemen en denken in mogelijkheden.” Ook verwees dr. Simon Weihofen naar de EPD (Environmental Product Declaration). Een document met informatie over de milieu-impact van een product. Gestandaardiseerd weergegeven om vergelijkingen te kunnen maken. Productie, levenscyclus tot en met recycling. “Het is belangrijk om dit proces helder in beeld te krijgen. Als je weet waar wat gebeurt in relatie tot uitstoot en duurzaamheid, dan krijg je beter in beeld waar je wat moet doen om zaken in de positieve richting te veranderen. En daar hoort in onze optiek nadrukkelijk bij het delen van kennis en informatie. Transparantie biedt voor alle partijen voordeel.” Dit kenniscentrum is bijzonder energiebesparend: zo wordt er bijvoorbeeld door gebruik van regeneratieve energie meer warmte en stroom opgewekt dan het gebouw in bedrijf werkelijk verbruikt. Met als belangrijk onderdeel een ca. 2700 m2 grote PV-installatie. Ook is het interactieve kennis- en opleidingscentrum verwarmingstechnisch verbonden met een naastgelegen productiehal.

Zien, voelen, ervaren …

Dit nieuwe interactieve trainingscentrum biedt professionals een groot scala aan mogelijkheden om hun kennis te vergroten, nieuwe kansen te zien en daarmee concreet invulling te geven andere manieren van installeren en bouwen. Wereldwijd vinden al meer dan 20.000 belangstellenden hun weg naar de diverse opleidingscentra van Viega.

"Integraal plannen op basis van de BIM-werkmethode is de kern van dit innovatieve en duurzame seminarcentrum.”

Met Viega World richt het bedrijf zich nu op de innovatieve integratie van het gebouw zelf in de leerervaring. Een kennismaking met systemen en digitale modellen van het gebouw en bouwgegevens die normaal gesproken achter de muur zitten, zowel letterlijk als figuurlijk. Een rondleiding door het gebouw is veel meer dan een rondleiding: niet alleen maar kijken, maar ook voelen, proberen, ervaren… leidingen, systemen, de invulling van diverse ruimtes, de energievoorziening, de monitoring en ga zo maar door. Je kunt letterlijk door muren en wanden heen kijken. Zicht krijgen op processen en op minieme details. En dat mag je toch best bijzonder noemen. Viega World werd door de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (DGNB) onderscheiden met ‘Platina’, de hoogste mogelijke certificering voor duurzaam bouwen.

Viega World in cijfers

** Oppervlakte terrein: 12.200 m2
** Tentoonstellingsruimte: 2850 m2
** Trainingsruimte: 7500 m2
** Verdiepingen: 5
** Seminarzalen: 9
** Vergaderzalen: 2
** Bezoekerscapaciteit: 195 personen
** 700 seminars, meer dan 20 specialismen

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement