De winter komt eraan: aandacht voor de cv-installatie

Geplaatst op 01 november 2023 door Redactie

Met een wisselende zomer waarbij de temperatuur soms tropische vormen aannam, waren onze gedachten aan het verwarmen van het huis ver weg. Maar nu de herfst weer begonnen is, ontkomen we er niet aan. De cv-installatie moet weer vol aan de bak. Het stookseizoen beginnen met een cv-systeem in optima forma is beter voor de portemonnee, het milieu én voor de veiligheid van gebouwen en hun gebruikers. Kiwa geeft een aantal tips rondom het onderhoud van cv-installaties en koolmonoxidepreventie.

Onderhoud cv-installatie

Moderne cv-ketels zijn technisch feitelijk uit ontwikkeld. Daarom verandert er al jarenlang nauwelijks wat aan het onderhoud ervan. De onderhoudsfrequentie is wel afgenomen naar eens in de twee jaar. Dat is geen probleem, zolang die onderhoudsbeurt goed wordt uitgevoerd en daarbij de luchttoevoerleiding en de rookgasafvoer niet worden vergeten.
Sinds 1 april 2023 is de nieuwe Gasketelwet ingevoerd. Deze wet is in het leven geroepen om het aantal ongevallen met koolmonoxide (CO) te verlagen en stelt daarom strengere eisen aan gasinstallaties. Vanaf nu mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen.

Onderhoudstips

Kiwa geeft cv-professionals graag onderstaande onderhoudstips mee.

1. Vraag aan de gebruiker of er bijzonderheden of storingen waren met de installatie, denk hierbij aan de verwarming of het warmwater.
2. Controleer het toestel en de directe omgeving op lekkages van water en rookgas.
3. Maak het sifon en de condensopvang tussen sifon en wisselaar schoon.
4. Controleer of de gasaansluitleiding en het gasblok voldoende dicht zijn.
5. Maak vervuilde onderdelen in de verbrandingskamer schoon.
6. Vervang van geopende onderdelen de pakkingen.
7. Controleer na demontage de gasluchtverhouding en stel die zo nodig met geopende mantel bij.
8. Controleer of luchttoevoerleiding en rookgasafvoerleiding goed zijn aangelegd. Is aanvullend beugelen noodzakelijk?
9. Check of de mantel van het gesloten toestel ook daadwerkelijk volledig gesloten is.
10. Voer na de onderhoudsbeurt een rookgasanalyse (met gesloten mantel, zowel in hoog- als in laaglast).

Koolmonoxidepreventie

Doorslaggevend bij koolmonoxidepreventie is een goed functionerende cv-installatie die regelmatig wordt onderhouden. Maar gaat het tóch een keer mis, dan is het goed om te kunnen rekenen op een koolmonoxidemelder die voldoet aan de kwaliteitsnorm EN 50291-1 én waarvan de ‘houdbaarheidsdatum’ niet is verstreken.

Voorwaarde hierbij is dat de melder op de juiste locatie in een ruimte is geïnstalleerd. Installatie- en preventieprofessionals veronderstellen dat koolmonoxide zwaarder is dan lucht en dat detectors voor koolmonoxide dus laag geplaatst moeten worden. Een gevaarlijke misvatting. Koolmonoxide is weliswaar bij gelijke temperatuur een fractie lichter dan lucht, maar vrijgekomen koolmonoxide stijgt samen met de warme verbrandingsgassen op. In een ruimte met een eventuele koolmonoxidebron moeten CO-melders aan het plafond worden gemonteerd, tussen één en drie meter van de bron. Voor overige ruimtes geldt installatie op ademhoogte, dus op zit-, loop- en slaaphoogte.

Meer informatie

Kiwa ondersteunt zowel installatiebedrijven als individuele installatieprofessionals met trainingen, certificeringen, ongevallenonderzoek, advies en voorlichting. Kijk voor meer info op www.kiwatechnology.nl.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement