De warmtepompsector moet met antwoorden komen

Geplaatst op 12 februari 2020 door Redactie

Op dit moment is de gasketel de grootste concurrent voor de warmtepomp. Dit zal echter niet lang meer duren zo blijkt uit het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 dat op woensdag 15 januari tijdens de Warmtepomp Business Day in Driebergen werd gepresenteerd.

Hoewel warmtepompen nu nog maar een fractie van de markt uitmaken in vergelijking met gasketels blijven de aantallen jaarlijks in toenemende mate stijgen. De 95 fabrikanten en installateurs die hebben deelgenomen aan de enquête voor het Warmtepomp Trendrapport verwachten dan ook een sterke groei van de verkoop in 2020. Uit het trendrapport blijkt dat de residentiële sector een ruime meerderheid vormde van de omzet van de respondenten in 2019. Zowel in de bestaande bouw als nieuwbouw vonden buitenlucht/water warmtepompen van 0-12 kW bij de fabrikanten veruit de meeste afzet.

Het merendeel van de fabrikanten is eveneens positief over de verwachte verbetering van de efficiëntie (COP) van warmtepompen en de realisatie van hoge afgiftetemperaturen in de komende vijf jaar. Naast deze optimistische verwachtingen presenteert het trendrapport ook de belangrijkste uitdagingen. Zo worden de aanschafkosten, het geluidsniveau van de warmtepomp en onvoldoende isolatie bestempeld als grote belemmeringen voor de groei van de warmtepompmarkt. Ook het kennisniveau en de ervaring van de installateur en inconsistent en onduidelijk beleid worden gezien als uitdagingen.

‘State-of-the-art’

“Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn, en daarvoor is de warmtepomp onontbeerlijk,” vertelt Rolf Heynen, directeur van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. “Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 geeft een zogenaamde ‘state-of-the-art’; waar staat de sector, waar gaat de sector naartoe en wat zijn de grootste uitdagingen?’’.

Het trendrapport geeft dan ook inzicht in trends op het gebied van politiek en beleid, verwachtingen voor de installatie- en productiekosten, geïnstalleerde merken en de gemiddeld ervaren kWh-verhouding tussen koelen en verwarmen. Daarnaast geven vier verschillende experts hun visie op een thema binnen de warmtepompmarkt.

“Het trendrapport maakt duidelijk hoe de toekomst van de warmtepomp eruit ziet, maar de sector blijft stoeien met terechte kritische vragen waar antwoorden op moeten komen,” zegt Heynen. Op Duurzaam Verwarmd, opdrachtgever van het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020, zullen dergelijke vragen een rol spelen.

Zo zijn tijdens de vakbeurs verschillende gratis seminars te bezoeken die thema’s zullen aankaarten als: stille warmtepompen, subsidies, regelingen en beleid, verschillende bronnen voor warmtepompen, rendementsberekeningen, PVT als warmtepompbron, ventilatiewarmteterugwinning, gezond binnenklimaat, de toekomst van lokale warmtenetten, koudemiddelen in de duurzame warmtemarkt, grootschalige warmtenetten en de toekomst van duurzame warmte in de gebouwde omgeving, utiliteit en industrie.

De volledige lijst van alle seminars is te vinden op www.duurzaamverwarmd.nl.

De samenvatting van het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 is gratis te lezen op www.duurzaamverwarmd.nl/trendrapport.

Registreer u nu kosteloos

Duurzaam Verwarmd vindt plaats van 17 t/m 19 maart. Wilt u zich kosteloos inschrijven? Dat kan via www.duurzaamverwarmd.nl met de invitatiecode ‘INSTALLTOTAAL’.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement